„Kuna ma näen, kuidas naisi koheldakse, pole mul mingit tahtmist täiskasvanuks saada.” 15-AASTANE ZAHRA, ajakirja „GEO” prantsuskeelne väljaanne

ÜLAL tsiteeritud neiu sõnad kajastavad karmi tegelikkust: kõikjal maailmas kannatavad paljud naised kogu oma elu vägivalda ja diskrimineerimist. Järgnevalt mõned faktid.

  • Sooline diskrimineerimine. Aasias eelistab enamik lapsevanemaid tüdrukutele poisse. 2011. aastal avaldatud ÜRO aruande kohaselt puudub selle maailmajao rahvastiku hulgast ligi 134 miljonit naist. Põhjusteks on abort, imikutapp ja tütarde hülgamine.
  • Haridus. Kaks kolmandikku nendest, kellel on haridust alla nelja klassi või kes pole üldse koolis käinud, on naised.
  • Seksuaalne vägivald. Rohkem kui 2,6 miljardit naist elab maades, kus abielusisest vägistamist ei peeta kuriteoks.
  • Tervis. Arengumaades sureb umbes iga kahe minuti järel üks naine rasedus- või sünnitustüsistustesse elementaarse arstiabi puudumise tõttu.
  • Omandiõigused. Ehkki naised kasvatavad enam kui poole maailma põllusaadustest, pole paljudes riikides naistel õigust omada kinnisvara ega pärida maad.

Miks on naised isegi oma põhiõigustest ilma jäetud? Mõnes kultuuris järgitakse uskumusi ja kombeid, mis soodustavad või isegi õigustavad naiste väärkohtlemist ja nendevastast vägivalda. Üks Prantsuse päevaleht tsiteeris India juristi Chandra Rami Chopra sõnu: „Kõigil ususeadustel on üks ühine joon: need toetavad naiste diskrimineerimist.”

Kas sa oled samal arvamusel? Kas ka Piibel alaväärtustab naisi, nagu paljud teised usuraamatud seda teevad? Mõne piiblisalmi põhjal võib selline mulje tõesti jääda. Ent kuidas Jumal naistesse tegelikult suhtub? Kui analüüsid eelarvamustevabalt, mida Piibel selle üsnagi emotsionaalse teema kohta ütleb, võid saada sellele küsimusele selge vastuse.