See artikkel käsitleb küsimusi, millele oled ehk sinagi mõelnud, ning näitab, kust sa võid Piiblist neile vastused leida. Jehoova tunnistajad arutavad meeleldi sinuga neid küsimusi.

1. Mis on kohtupäev?

Nagu parempoolsel pildil kujutatud, usuvad paljud inimesed, et kohtupäeval tuuakse miljardid hinged Jumala trooni ette, kus nende üle mõistetakse kohut nende varasemate tegude põhjal, ning et ühtedele antakse tasuks elu taevas, teised aga saadetakse põrgusse piinlema. Seevastu Piibel näitab, et kohtupäeva eesmärk on inimesed ülekohtu alt vabastada (Laul 96:13). Jumal on määranud Jeesus Kristuse kohtunikuks, kes seab maa peal taas jalule õigluse. (Loe Jesaja 11:1—5; Apostlite teod 17:31.)

2. Kuidas kohtupäeval õiglus jalule seatakse?

Seetõttu, et esimene inimene Aadam teadlikult Jumala vastu mässas, sündisid kõik tema järeltulijad patusena ning neile said osaks kannatused ja surm (Roomlastele 5:12). Selle ülekohtu heastamiseks äratab Jeesus üles ehk teeb taas elavaks miljardid surnud. Piibli Ilmutusraamat näitab, et see leiab aset Jeesus Kristuse tuhandeaastase valitsuse ajal. (Loe Ilmutus 20:4, 11, 12.)

Ülesäratatute üle ei mõisteta kohut mitte selle alusel, mida nad tegid enne surma, vaid hoopis selle alusel, mida nad teevad siis, kui on teatavaks tehtud nende rullraamatute sisu, millest räägib Ilmutuse 20. peatükk (Roomlastele 6:7). Apostel Paulus ütles, et nende seas, kes taas elavaks saavad ja kellele antakse võimalus õppida tõde Jumala kohta, on „nii õiged kui ka ülekohtused”. (Loe Apostlite teod 24:15.)

 3. Mida kohtupäevaga saavutatakse?

Inimesed, kes surid, ilma et neil oleks olnud võimalust Jumal Jehoovat tundma õppida ja teda teenida, saavad siis ennast muuta ja teha head. Kui nad seda teevad, kujuneb nende ülestõusmine „elu ülestõusmiseks”. Mõned ülesäratatud aga ei taha Jehoova seaduste järgi elama hakata ja seetõttu osutub nende ülestõusmine „hukkamõistu ülestõusmiseks”. (Loe Johannese 5:28, 29; Jesaja 26:10; 65:20.)

Tuhande aasta pikkuse kohtupäeva lõpuks on Jehoova viinud sõnakuulelikud inimesed täiusesse, nagu see oli inimajaloo alguses (1. Korintlastele 15:24—28). Milline võrratu väljavaade neile, kes on Jumalale ustavad! Siis aga tuleb viimane katse. Jumal vabastab Saatana, kes on tuhat aastat sügavikus vangis olnud, ning Saatan püüab jälle inimesi Jehoovast eemale pöörata. Need, kes Saatanale vastu seisavad, saavad elada maa peal igavesti. (Loe Jesaja 25:8; Ilmutus 20:7—9.)

4. Millist teist kohtumõistmise päeva on inimestel põhjust oodata?

Piibel räägib ka ühest teisest kohtumõistmise päevast — sündmusest, mis teeb lõpu praegusele maailmakorrale. See kohtupäev tuleb sama äkitselt, kui tuli Noa päevade veeuputus, mis pühkis minema kogu tollase rikutud inimpõlve. Sellel ligioleval jumalakartmatute inimeste hävituse päeval puhastatakse maa kurjusest ning hakatakse rajama uut, õiglast inimühiskonda. (Loe 2. Peetruse 3:6, 7, 13.)