KAS sa tead, mida tähendab olla kellessegi kiindunud?  * Näiteks vanemad on oma lastesse kiindunud. See tähendab, et nad armastavad neid ega jäta neid kunagi maha. Räägime nüüd ühest inimesest, kelle kohta Piibel ütleb, et ta ”kiindus Jehoovasse”. Tema nimi oli Hiskija. Vaatame, mida me saame temalt õppida.

Hiskija isa Ahas oli Juuda kuningas. Ometi oli Hiskijal õnnetu lapsepõlv. Kui Hiskija oli veel poisike, keeras tema isa Jehoovale selja ja hakkas kummardama ebajumalaid. Ta lasi vähemalt ühe Hiskija venna tappa ja ebajumalale ohverdada.

Kuigi Hiskija isa tegi kurja, kuulas Hiskija ikka Jehoova sõna. Mis sa arvad, kas seda oli kerge teha? — Kindlasti ei olnud. Aga Hiskija ei andnud alla. Vaatame, mis aitas temal ja aitab ka meil Jehoovale ustavaks jääda.

Hiskija teadis ka teisi, kes olid olnud Jehoovasse kiindunud. Üks selline inimene oli Taavet. Taavet oli küll elanud sadu aastaid enne Hiskijat, kuid Hiskija võis tema kohta lugeda Pühakirjast. Taavet kirjutas: ”Kui ka mu isa ja ema mind hülgaksid, korjaks Jehoova mu üles” (UM).

Mis aitas Taavetil Jehoovale sõnakuulelik olla? — See oli tema usk. Taavet oli kindel, et kui ta on Jehoovale kuulekas, toetab Jehoova teda. Ta ei kahelnud selles mitte  üks raas. Kindlasti aitas Hiskijal Jehoovale alluda see, kui ta mõtles Taaveti peale. Jehoova hoolitseb ka sinu eest, kui kuulad alati tema sõna.

Aga mis siis, kui ka sinu isa või ema ei teeni Jehoovat? — Jumal tahab, et lapsed kuulaksid oma vanemate sõna. Sellepärast tuleb ka sinul oma vanemate sõna kuulata. Kui aga vanemad käsivad sul teha midagi, mida Jumal keelab, võiksid sa neile selgitada, miks sa ei saa seda teha. Sa ei tohiks kunagi valetada, varastada ega teha mingit muud halba asja, mida Jumal valeks peab, kes tahes sul seda teha käsib. Sa oled tubli, kui oled sõnakuulelik Jumalale.

Meil on häid eeskujusid, keda järgida. Peale Taaveti sai Hiskija võtta eeskuju oma vanaisast Jootamist. Kuigi Jootam suri enne Hiskija sündi, võis Hiskija temast nii mõndagi teada saada, nagu võime meiegi, kui loeme selle mehe kohta Piiblist. Kas sa tead veel mõnd tublit inimest, kellest saaksid eeskuju võtta? 

Muidugi tegid Hiskija, Taavet, Jootam ja teised ebatäiuslikud inimesed ka vigu, nagu Piiblist lugeda võib. Siiski armastasid nad Jehoovat, tunnistasid oma vigu ja püüdsid teha head. Ainult Jumala poeg Jeesus oli täiuslik. Kõige rohkem peaksimegi Jeesuse kohta teadmisi hankima ja teda eeskujuks võtma.

^ lõik 3 Kui loed artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta teda vastama.