”[Pilatus] läks uuesti maavalitseja paleesse ja küsis Jeesuselt: ”Kust sa pärit oled?” Aga Jeesus ei vastanud talle midagi.” (JOHANNESE 19:9)

ROOMA maavalitseja Pontius Pilatus esitas selle küsimuse siis, kui Jeesuse üle kohut mõisteti ja tema elu kaalul oli. * Pilatus teadis, millisest Iisraeli piirkonnast oli Jeesus pärit (Luuka 23:6, 7). Samuti teadis ta, et Jeesus polnud kaugeltki tavaline inimene. Kas Pilatus tahtis teada, on ehk Jeesus ennegi elanud? Kas see paganlik valitseja oli tõesti valmis tõde tunnustama ja sellega kooskõlas tegutsema? Kuidas see ka polnud, Jeesus keeldus vastamast, ja varsti sai selgeks, et Pilatust huvitas rohkem enda karjäär kui tõde ja õiglus (Matteuse 27:11—26).

Õnneks pole siirastel inimestel sugugi raske Jeesuse päritolu kohta teavet saada. Piibel räägib sellest väga selgelt. Vaadelgem järgnevat.

Kus ta sündis.

Nüüdisaja arvestuste järgi sündis Jeesus varasügisel aastal 2 e.m.a tagasihoidlikes oludes Judea külakeses Petlemmas. Keiser Augustuse rahvaloenduse tõttu reisisid Jeesuse ema Maarja, ”kes pidi varsti sünnitama”, ja tema abikaasa Joosep Petlemma, paika, kust olid pärit Joosepi esivanemad. Kuna nad ei leidnud rahvast tungil külas muud peavarju, tuli neil ööbida laudas. Seal Jeesus sündiski, ja ta asetati loomasõime (Luuka 2:1—7).

Jeesuse sünnipaik oli Piiblis ette kuulutatud juba sajandeid varem: ”Sina, Petlemm Efrata, olgugi väike, et olla Juuda tuhandete seas, sinust väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis” (Miika 5:1). * Petlemm oli ilmselt liiga väike, et nimetada seda Juudamaa linnade hulgas. Siiski sai sellele väiksele külale osaks suur au: Petlemmast pidi tulema tõotatud Messias ehk Kristus (Matteuse 2:3—6; Johannese 7:40—42).

Kus ta üles kasvas.

Pärast lühikest viibimist Egiptuses kolis Jeesuse perekond Galilea maakonda Naatsareti linna, mis asus sadakond kilomeetrit Jeruusalemmast põhjas. Sel ajal oli Jeesus alla kolme aasta vana. Selles maalilises paigas, kus põllumehed, karjased ja kalurid agaralt tööd tegid, kasvaski Jeesus üles. Tal oli palju vendi-õdesid ning tõenäoliselt elas nende pere tagasihoidlikes tingimustes (Matteuse 13:55, 56).

Sajandeid varem oli Piibel ennustanud Messia olevat ”naatsaretlase”. Evangeeliumikirjutaja  Matteuse sõnul asus Jeesuse perekond elama ”Naatsaretti, et läheks täide, mida on öeldud prohvetite kaudu: ”Teda peab hüütama naatsaretlaseks.”” (Matteuse 2:19—23). Sõna ”naatsaretlane” näib tulenevat heebrea sõnast ”võsu”. Ilmselt viitas Matteus Jesaja prohvetiennustusele, kus Messiat nimetatakse Iisai ”võsuks”, mis tähendab seda, et Messias pidi olema Iisai, kuningas Taaveti isa järeltulija (Jesaja 11:1). Jeesus oligi Taaveti kaudu Iisai järeltulija (Matteuse 1:6, 16; Luuka 3:23, 31, 32).

Kust ta algselt pärit oli.

Piibel näitab, et Jeesuse elu sai alguse pikka aega enne seda, kui ta Petlemmas ühes laudas sündis. Eespool tsiteeritud Miika prohvetiennustus jätkub mõttega, et tema ”põlvnemine on muistseist päevist, igiaegadest” (Miika 5:1). Enne kui Jeesus sündis inimesena maa peale, oli ta olnud taevas vaimolend, Jumala esmasündinud Poeg. Jeesus ise ütles, et ta on ”tulnud taevast alla” (Johannese 6:38; 8:23). Kuidas see võimalik oli?

Jehoova Jumal tegi püha vaimu kaudu ime, kandes oma taevase Poja elu üle juudi neitsi Maarja emaihusse, nõnda et Jeesus sai sündida täiusliku inimesena. * Kõikvõimsal Jumalal pole raske sellist imet sooritada. Ingel, kes selgitas seda Maarjale, ütleski: ”Jumalal pole ühegi oma sõna teokstegemine võimatu” (Luuka 1:30—35, 37).

Piiblist saab teada rohkematki kui seda, kust Jeesus pärit oli. Neli evangeeliumi — Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeelium — räägivad sellestki, milline oli tema elu.

^ lõik 3 Rohkem infot Jeesuse vahistamise ja tema üle kohtumõistmise kohta leiab selle ajakirjanumbri artiklist ”Kõige kurikuulsam kohtuprotsess” lk 18—22.

^ lõik 6 Efrata oli tõenäoliselt Petlemma varasem nimi (1. Moosese 35:19).

^ lõik 10 Piibel annab teada, et Jehoova on Jumala nimi.