Jeesus ütles, et ”arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged” (Matteuse 9:12). Nende sõnadega andis ta mõista, et Pühakiri ei keela arstide poole pöörduda. Sestap võtavadki Jehoova tunnistajad meelsasti arstiabi vastu. Nad tahavad hoida oma tervist ja pikendada eluiga. Mõned nende seast on koguni ise arstid, nagu oli ka esimesel sajandil elanud kristlane Luukas (Koloslastele 4:14).

Ent Jehoova tunnistajad ei nõustu selliste raviviisidega, mis on vastuolus Piibli põhimõtetega. Näiteks ei lase nad endale teha vereülekannet, sest Piibel ei luba verd elu säilitamise eesmärgil vastu võtta (1. Moosese 9:4; 3. Moosese 17:1—14; Apostlite teod 15:28, 29). Samuti keelab Jumala Sõna ”maagilise väe” kasutamisega ehk spiritismiga seotud ravivõtted ja -protseduurid (Jesaja 1:13, UM; Galaatlastele 5:19—21).

Paljude arstide pakutavad elupäästvad raviviisid pole Piibli seisukohtadega vastuolus. Tihtilugu on säärane ravi — mis on ka paljudele Jehoova tunnistajatele vastuvõetav — kvaliteetsem kui Jumala nõudeid eirav ravi.

Muidugi mõista on terviseküsimustes valikuvõimalus väga lai. See, mis aitab üht, ei pruugi aidata teist. Seepärast, kui asi puudutab haiguse diagnoosimist või ravi, oleks võib-olla hea kuulda ka teise arsti arvamust (Õpetussõnad 14:15).

Sugugi mitte kõik Jehoova tunnistajad ei langeta ravi osas samu otsuseid. Juhul, kui asjaga pole seotud mõnd Piibli seadust, annab Jumala Sõna kristlastele võimaluse toimida oma südametunnistuse järgi (Roomlastele 14:2—4). Igaüks peaks seega uurima pakutavat ravi ja veenduma, et sellega nõustudes jääb tema Piibli põhjal kasvatatud südametunnistus puhtaks (Galaatlastele 6:5; Heebrealastele 5:14).

Jehoova tunnistajad suhtuvad igasse niisugusesse otsusesse väga tõsiselt. Neid võiks võrrelda autojuhiga, kes on lähenemas tiheda liiklusega ristmikule. Kui ta lihtsalt eesolevate autode sabas sõites ristmikule kihutaks, võiks asi lõppeda väga kurvalt. Arukas autojuht võtab hoo maha ja hindab kõigepealt liiklusvoolu. Samamoodi ei langeta Jehoova tunnistajad meditsiinilisi otsuseid tormakalt ega järgi ka pimesi populaarseid seisukohti. Enne otsuse langetamist nad hoopis kaaluvad valikuvõimalusi ja uurivad Piibli põhimõtteid.

Jehoova tunnistajad hindavad tublit tööd, mida arstid ja teised tervishoiutöötajad pühendunult teevad. Ja loomulikult on nad tänulikud, kui pakutav abi nende haigust leevendab.