Mida Jeesus õpetas

Kuidas leida õnne

Mis teeb õnnelikuks?

▪ Oma kuulsaima jutluse avasõnades rääkis Jeesus õnnest. Ta lausus: ”Õnnelikud on need, kes mõistavad, et neil on vaimsed vajadused” (Matteuse 5:3). Mida ta nende sõnade all mõtles? Mida kujutavad endast vaimsed vajadused?

Selleks et elada, on meil vaja nagu loomadelgi hingata, süüa ja juua. Kuid selleks et olla õnnelik, vajame veel midagi, mida loomadel tarvis pole. Me tahame teada, mis on elu eesmärk. Ja seda võib meile teada anda üksnes Looja. Seepärast Jeesus ütleski: ”Inimene peab elama mitte ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jehoova suust” (Matteuse 4:4). Inimesed, kes mõistavad, et neil on vaimsed vajadused, on õnnelikud, sest nad tulevad ”õnneliku Jumala” Jehoova ligi, ning tema annab neile midagi, mida on tarvis õnneks, nimelt lootuse (1. Timoteosele 1:11).

Kuidas andis Jeesus inimestele lootuse?

▪ ”Õnnelikud on need, kes on tasase meelega, sest nemad pärivad maa,” ütles Jeesus (Matteuse 5:5). Jeesus andis inimkonnale lootuse, tervendades haigeid ja äratades maa peale surnuid üles. Samas oli tal inimestele ka lootusesõnum. Ta selgitas: ”Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usku üles näitab, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu” (Johannese 3:16). Inimesed, kes kuuletuvad Jumalale, võivad elada maa peal igavesti. Milline rõõm on küll elada koos inimestega, kes on tasase meelega, ning olla igavesti noor! Pole siis ime, et Jumala Sõna ütleb: ”Olge rõõmsad lootuses” (Roomlastele 12:12). Ent Jeesus rääkis ka sellest, kuidas juba praegu õnnelik olla.

 Milline eluviis teeb Jeesuse sõnul õnnelikuks?

▪ Jeesus andis praktilisi nõuandeid näiteks inimsuhete, abielu, alandlikkuse ja materiaalsetesse asjadesse suhtumise kohta (Matteuse 5:21—32; 6:1—5, 19—34). Jeesuse nõuannete järgi elamine aitab leida õnne.

Õnne toob ka heldekäelisus (Apostlite teod 20:35). Näiteks ütles Jeesus: ”Kui sa korraldad peo, kutsu vaeseid, vigaseid, lombakaid, pimedaid; ja siis oled sa õnnelik, kuna neil pole sulle millegagi tasuda” (Luuka 14:13, 14). Õnnelikud pole mitte need, kes mõtlevad üksnes oma heaolu peale, vaid need, kes tahavad teisi õnnelikuks teha.

Mis toob suurimat õnne?

▪ Teiste inimeste heaks millegi tegemine toob rõõmu, kuid veelgi õnnelikumad oleme siis, kui saame anda midagi Jumalale. Niisugune õnn on suurem isegi rõõmust, mida tunnevad lapsevanemad, kes armastavad oma lapsi. See ilmneb selgelt loost, mis leidis aset Jeesuse kuulutustöö ajal. ”Üks naine rahva hulgast [tõstis] häält ja ütles talle: ”Õnnelik on emaihu, mis sind kandis, ja õnnelikud on rinnad, mida sa imesid!” Aga tema ütles: ”Ei, õnnelikud on hoopis need, kes kuulevad Jumala sõna ja seda järgivad!”” (Luuka 11:27, 28).

Jeesus ise leidis taevase Isa tahte täitmisest rahuldust ja õnne. Jumala tahe on see, et inimesed saaksid teada igavese elu lootusest. Kord, kui Jeesus oli sellest rääkinud ühele naisele, kes oli tema sõnumist huvitatud, ütles ta: ”Minu toit on see, et ma täidan selle tahet, kes on mu saatnud” (Johannese 4:13, 14, 34). Kui räägid Piiblist teistele, võid ka sina kogeda õnne, mida toob Jumala tahte täitmine.

Lisainfot võib leida raamatu ”Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 1. peatükist; väljaandjad Jehoova tunnistajad.

[Pilt lk 16]

Tõeline õnn tuleneb sellest, kui rahuldame oma vaimseid vajadusi ja mõistame, mis on elu eesmärk