KAS sulle meeldib koos ema-isaga Jeesusest lugeda? — * Mõned on üllatunud, kui saavad teada, et Piiblis pole ühtki Jeesuse enda kirjutist. Ent kaheksa piiblikirjutajat räägivad meile temast palju. Kõik nad elasid Jeesusega samal ajal ja jutustavad, mida Jeesus õpetas. Kas sa tead nende kaheksa mehe nime? — Need olid Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Peale nende olid veel Peetrus, Jaakobus, Juudas ja Paulus. Mida sa nende kohta tead? —

Räägime kõigepealt kolmest kirjutajast, kes kuulusid Jeesuse 12 apostli hulka. Kas sa tead, kes need olid? — Peetrus, Johannes ja Matteus. Peetrus kirjutas kaaskristlastele kaks kirja. Ta talletas Jeesuse sõnad ja teod, mida oli ise kuulnud ja näinud. Ava Piiblist 2. Peetruse 1:16—18 ja loe Peetruse kirjeldust selle kohta, kuidas ta kuulis Jehoova Jumalat Jeesusega taevast rääkimas (Matteuse 17:5).

Apostel Johannes kirjutas viis Piibli raamatut. Ta oli Jeesuse kõrval, kui jüngrid viimast korda oma Isandaga õhtustasid. Ka siis, kui Jeesus suri, oli Johannes temaga (Johannese 13:23—26; 19:26). Johannes kirjutas ühe neljast Jeesuse elu käsitlevast jutustusest, mida nimetatakse evangeeliumiks. Samuti kirjutas ta Ilmutusraamatu, mis sisaldab Jeesuselt saadud ilmutusi, ja kolm kirja, mis kannavad tema nime (Ilmutus 1:1). Kolmas Piibli kirjutaja, kellest sai Jeesuse apostel, oli Matteus, endine maksukoguja.

Kaks järgmist Piibli kirjutajat tundsid Jeesust juba lapsest saadik. Need olid Joosepi ja Maarja lapsed ehk tema nooremad poolvennad (Matteuse 13:55). Alguses nad polnud Jeesuse jüngrid. Nad arvasid koguni, et Jeesus on aru kaotanud, kuna ta tegi innukalt kuulutustööd (Markuse 3:21). Kes need vennad olid? — Üks oli Jaakobus ja teine Juudas, kes mõlemad kirjutasid endanimelise Piibli raamatu (Juuda 1).

Järgmised kaks, kes kirjutasid Jeesuse elust, olid Markus ja Luukas. Markuse emal Maarjal oli Jeruusalemmas suur maja, kus algkristlased, kaasa arvatud Peetrus, kokku said (Apostlite teod 12:11, 12). Aastaid varem ühel hilisõhtul, kui Jeesus oli koos oma apostlitega viimast paasapüha pidanud, järgnes tõenäoliselt Markus neile Ketsemani aeda. Kui Jeesus arreteeriti, püüdsid sõdurid ka Markust kinni võtta, aga ta pääses nende käest, kuigi ilma pealisrõivata (Markuse 14:51, 52).

Arstiharidusega Luukas sai jüngriks ilmselt pärast Jeesuse surma. Ta uuris hoolega Jeesuse elu ning kirjutas sellest selge ja täpse loo. Luukas, kes oli mõnda aega apostel Pauluse reisikaaslane, kirjutas hiljem ka Apostlite tegude raamatu (Luuka 1:1—3; Apostlite teod 1:1).

 Paulus on kaheksas, kes Piiblis Jeesusest kirjutas. Teda oli õpetanud kuulus seadusetundja Gamaaliel. Kuna Paulust, kelle nimi oli varem Saulus, olid kasvatanud ja õpetanud variserid, vihkas ta Jeesuse jüngreid ja aitas kaasa nende tapmisele (Apostlite teod 7:58—8:3; 22:1—5; 26:4, 5). Kas sa tead, kuidas õppis Paulus tundma tõde Jeesuse kohta? —

Kord oli Paulus teel Damaskusesse, et võtta kinni Jeesuse jüngreid, kui äkitselt ere valgus taevast teda pimestas. Siis kuulis ta häält, mis küsis: ”Saulus, Saulus, miks sa mind taga kiusad?” See oli Jeesus! Ta käskis Paulusel minna Damaskusesse. Seejärel läkitas Jeesus oma jüngri Hananiase Paulusega rääkima, ja nii saigi temast Jeesuse jünger (Apostlite teod 9:1—18). Paulus kirjutas 14 Piibli raamatut, alates kirjast roomlastele kuni kirjani heebrealastele.

Kas sina oled juba lugenud neid Piibli raamatuid, mis räägivad Jeesusest, või on keegi neid sulle ette lugenud? — Üks parimaid asju, mida sa teha võid, on õppida Piibli jutustuste abil Jeesust tundma juba praegu, mil oled noor.

^ lõik 3 Kui loed artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta teda end väljendama.