Kust on see eksiarvamus pärit?

”Võib jääda mulje, et kolmainsuse dogma sai oma valmiskuju 4. sajandi lõpul. Mingis mõttes on see tõsi . . . Seisukoht, et Jumalas on kolm isikut, polnud kindlalt formuleeritud ja kindlasti mitte täielikult kinnistunud kristlikus usus ja usutunnistuses enne 4. sajandi lõppu.” (”New Catholic Encyclopedia”, 1967, 14. kd, lk 299.)

”Nikaia kirikukogu tuli kokku 20. mail 325. aastal. Constantinus ise oli eesistuja, juhtides aktiivselt arutelusid, ning tegi isiklikult ettepaneku . . . väljendada kirikukogu väljaantavas usutunnistuses Kristuse positsiooni Jumala suhtes vormeliga ”Isaga olemuselt üks”. . . . Keisrit kartes kirjutasid piiskopid — vaid kahe erandiga — usutunnistusele alla, paljud neist vastu tahtmist.” (”Encyclopædia Britannica”, 1970, 6. kd, lk 386.)

Mida ütleb Piibel?

”[Stefanos], täis püha vaimu, vaatas üksisilmi taevasse ja nägi Jumala auhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel, ning ütles: ”Vaata, ma näen, et taevad on avatud ja inimese Poeg seisab Jumala paremal käel!”” (Apostlite teod 7:55, 56.)

Mis sellest nägemusest selgub? Stefanos, täis Jumala tegevat jõudu, nägi Jeesust ”seismas Jumala paremal käel”. On ilmne, et Jeesus ei saanud pärast taevasse ülesäratamist mitte Jumalaks, vaid on eraldiseisev vaimolend. Kirjakohas ei mainita, et Jumala juures oleks seisnud veel kolmas isik. Hoolimata püüetest leida Piiblist lõike, mis toetaksid kolmainsuse dogmat, kirjutas dominikaani preester Marie-Émile Boismard oma raamatus ”À l’aube du christianisme—La naissance des dogmes” (Kristluse koidikul — dogmade sünd): ”Mitte kusagil Uues Testamendis pole sõnaselgelt kirjas, et ühes Jumalas on kolm isikut.”

Constantinuse propageeritud dogma eesmärk oli likvideerida 4. sajandi kirikust lahkarvamused. Tegelikkuses aga tõstatas see hoopis uue küsimuse: kas Maarja, kes Jeesuse ilmale kandis, on siis Jumala ema?

Vaata võrdluseks piiblikohti: Matteuse 26:39; Johannese 14:28; 1. Korintlastele 15:27, 28; Koloslastele 1:15, 16

FAKT:

Kolmainsuse dogma sai oma valmiskuju 4. sajandi lõpul