NOA poeg Seem elas üle ühe maailma lõpu ja pääses teise maailma. Kas sa tead, miks hävitati maailm, kus Seem algselt elas, ning kuidas ta sai koos perega uues maailmas edasi elada? — * Vaatame seda lugu lähemalt.

Piibel annab teada, et Seemi nooruses oli ’inimese kurjus maa peal suur’. Kõik inimeste mõtlemised olid ”iga päev üksnes kurjad”. Kas sa tead, mida Jumal ette võttis? — Ta hävitas selle kurja maailma veeuputuses. Apostel Peetrus kirjutas: ”Nende kaudu hävis tollane maailm veeuputuses” (1. Moosese 6:5; 2. Peetruse 3:6).

Kas sa mõistad, miks Jumal hävitas tollase maailma? — Kuna inimesed olid pahad ja sepitsesid ”iga päev” kurja. Jeesus rääkis sellest. Ta ütles, et ”enne veeuputust” veetsid inimesed mõnusalt aega: ”sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele”. Jeesus lisas: ”[Nad ei] pööranud toimuvale tähelepanu, kuni tuli veeuputus ja pühkis nad kõik minema.” (Matteuse 24:37—39.)

Millele need inimesed tähelepanu ei pööranud? — Seemi isa Noa oli ”õigusekuulutaja”, kuid inimesed ei võtnud teda kuulda. Noa aga kuulas Jumalat ja ehitas laeva, kus tema ja ta pere saaksid veeuputuse turvaliselt üle elada. Ainult Noa, tema naine ja nende pojad Seem, Haam ja Jaafet ühes oma naistega täitsid Jumala tahet. Ülejäänud inimesed tegutsesid üksnes oma soovide järgi ning hukkusid veeuputuses (2. Peetruse 2:5; 1. Peetruse 3:20).

Umbes aasta pärast veeuputuse algust astus Seem koos perega laevast välja kuiva maa peale. Alles polnud jäänud mitte ühtki kurja inimest, kuid peagi olukord muutus. Seemi venna Haami poeg Kaanan tegi midagi niivõrd halba, et Noa sõnas: ”Neetud olgu Kaanan.” Haami pojapoeg Nimrod oli samuti halb. Ta hakkas mässama Jumal Jehoova vastu ja  õhutas inimesi ehitama kõrget Paabeli torni, et endile nime teha. Mida võisid Seem ja ta isa sellises olukorras tunda? (1. Moosese 9:25; 10:6—10; 11:4, 5).

Nad olid kurvad ja Jehoova olid samuti kurb. Kas sa tead, mida Jehoova tegi? — Ta ajas keeled segamini, et inimesed ei saaks üksteisest aru. Siis jätsid inimesed ehitustöö katki ja läksid elama teise paika koos nendega, kes kõnelesid sama keelt (1. Moosese 11:6—9). Ent Seemi ja tema pere keelt Jumal ei muutnud. Nii said nad jääda kokku ja toetada üksteist jumalateenistuses. Kas sa tead, kui kaua Seem Jehoovat teenis? —

Seem elas 600-aastaseks. Ta elas 98 aastat enne veeuputust ja 502 aastat pärast seda. Me võime olla kindlad selles, et ta aitas Noal ehitada laeva ja hoiatada inimesi tulevase veeuputuse eest. Mida Seem sinu arvates pärast veeuputust rohkem kui 500 aasta jooksul tegi? — Noa viitas Jehoovale kui ”Seemi Jumalale”. Seem teenis Jehoovat edasi ja aitas oma pereliikmetel sedasama teha. Seemi järeltulijate hulka kuuluvad ka Aabraham, Saara ja Iisak (1. Moosese 9:26; 11:10—31; 21:1—3).

Mõtle praeguse maailma peale, mis on alates Seemi päevist üha kurjemaks muutunud. Mis sellest maailmast saab? — Piibel ütleb, et see ”on kadumas”. Kuid pane tähele tõotust ”Kes täidab Jumala tahet, püsib igavesti”. Niisiis, kui teeme Jumala tahte järgi, võime pääseda Jumala uude maailma. Siis võime Jumala abiga elada igavesti õnnelikult maa peal! (1. Johannese 2:17; Laul 37:29; Jesaja 65:17.)

^ lõik 3 Kui sa loed seda artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta last end väljendama.