JEESUS edendas austust Jumala Sõna Piibli vastu. Seda on näha sellest, kuidas ta vastas Saatana ahvatlustele (Matteuse 4:4—11). Kuidas reageeris Jeesus näiteks siis, kui Saatan tegi talle ettepaneku muuta kivid leivaks? Jeesus seisis kiusatusele vastu, tsiteerides Moosese sõnu kirjakohas 5. Moosese 8:3, mis ta inspiratsiooni kaudu sai. Ja kuidas toimis Jeesus siis, kui Saatan pakkus talle kõigest ühe kummardusakti eest võimu kõigi maailma kuningriikide üle? Ta keeldus seda tegemast, viidates Pühakirja põhimõttele, mis on kirjas 5. Moosese 6:13.

Kuigi Jeesus oli Jumala enda Poeg, toetus ta õpetades Piiblile kui autoriteedile. Ta ei eelistanud kunagi inimeste traditsioone Jumala Sõnale (Johannese 7:16—18). Ent paljud tolle aja usujuhid ei suhtunud Jumala Sõnasse sama lugupidavalt. Miks? Nad olid hakanud inimeste traditsioone Pühakirjast tähtsamaks pidama. Jeesus ütles niisugustele meestele otse: ”Te tühistate Jumala sõna endi pärimustiku huvides. Silmakirjateenrid! Tabavalt on Jesaja teie kohta ette kuulutanud: ’See rahvas austab mind huultega, aga nende süda on kaugele eemaldunud minust. Asjatult teenivad nad mind, õpetades õpetusi, mis inimeste käskimised’ ” (Matteuse 15:6—9, E. Salumaa, 2001).

Paljud maailma religioonid, nii kristlikud kui ka mittekristlikud, väidavad, et austavad Piiblit. Ent kui palju on religioone,  kes heidaksid kõrvale traditsioonid, kui need lähevad vastuollu Jumala Sõna selgesõnaliste õpetustega? Vaadelgem selle kohta vaid kahte näidet.

TEEMA: Religioossed tiitlid.

MIDA PIIBEL ÕPETAB:

Jeesus mõistis oma aja usujuhid hukka, kuna need armastasid tiitleid ja soovisid silma paista. Ta ütles, et need mehed ”armastavad aukohti peolaudades ja esimesi istmeid sünagoogides, ja tervitusi turgudel ning et inimesed neid hüüaksid ’rabi’ ”. Seejärel ütles Jeesus oma järelkäijatele: ”Teid aga ärgu hüütagu ’rabiks’, sest üks on teie õpetaja, teie kõik aga olete vennad. Ja ärge hüüdke kedagi endi isaks maa peal, sest üks on teie Isa, kes on taevas” (Matteuse 23:1—10, E. Salumaa, 2001).

KÜSIMUS:

Kas selle religiooni juhid lasevad end kutsuda tiitlitega, kas nad soovivad olla ühiskonnas kõrgel positsioonil või kuuletuvad nad Jeesusele ning hoiduvad seesugusest?

TEEMA: Kujude ja ikoonide kummardamine.

MIDA PIIBEL ÕPETAB:

”Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida” (2. Moosese 20:4, 5).

Apostel Johannes kirjutas kristlastele: ”Hoiduge valejumalaist!” (1. Johannese 5:21, ”Sõna seletus”).

KÜSIMUS:

Kas see religioon kuuletub Piibli selgesõnalisele käsule mitte kummardada kujusid ja ebajumalaid?

Sa võid leida õige tee

Hoolimata loendamatutest usuteedest on siiski võimalik leida seda õiget teed, mis viib ellu. ”Puhta ja laitmatu jumalateenistuse” äratundmiseks on mitmeid tunnuseid (Jakoobuse 1:27). Piiblitekstid, mida neis artiklites vaadeldi, võivad olla sulle teeviitadeks, mis aitavad seda religiooni üles leida.

Miks mitte vestelda Jehoova tunnistajatega nende küsimuste üle, mis neis artiklites tõstatati. Kui mõtiskled nende vastuste üle, siis järgi esimesel sajandil elanud Beroia linna elanike eeskuju. Pärast seda, kui nad olid kuulanud apostel Paulust, ”uurisid [nad] iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda” (Apostlite teod 17:11, P 1997). Kui sa pead Jumala Sõnast lugu nagu Beroia elanikud ja uurid seda raamatut hoolega, võid sinagi leida õige tee. Kas sa seda teed mööda ka käima hakkad, on sinu otsustada.

Milline religioon õhutab inimesi uurima Pühakirja, et näha, kas see, mida nad õpivad, on tõesti tõde?