Jumal soovib väga, et me temaga suhtleksime. Nii nagu armastav isa rõõmustab, kui lapsed temaga avameelselt räägivad, ootab ka Jehoova Jumal meie palveid. Samas, nii nagu igal targal isal, on ka Jumalal häid põhjusi, miks mõnda palvet mitte kuulda võtta. Kas see, miks ta mõnele palvele ei vasta, jääb meile saladuseks või annab ta sellest Piiblis teada?

Apostel Johannes selgitab: ”See on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid” (1. Johannese 5:14, meie kursiiv). Meie palved peavad niisiis olema kooskõlas Jumala tahtega. Mõned palvetavad asjade pärast, mis pole päris kindlasti Jumala tahe — näiteks, et võita loteriil või kihlveos. Teised paluvad teda ebaõigetel motiividel. Jünger Jakoobus hoiatab sellisel valel viisil palvetamise eest: ”Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes” (Jakoobuse 4:3).

Kujutle näiteks, kuidas jalgpallimängus kumbki vastaspool võidu eest palvetab. Pole küll mõistlik oodata, et Jumal vastaks sellistele palvetele. Sama võib öelda ka sõjapidamise kohta, kus vastased palvetavad võidu eest.

Need, kes põlgavad Jumala seadust, palvetavad asjatult. Jehoova oli kord sunnitud silmakirjalikele jumalateenijatele ütlema: ”Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte — teie käed on täis verd!” (Jesaja 1:15). Piibel sõnab: ”Kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulmast, selle palvegi on jäledus!” (Õpetussõnad 28:9).

Teisest küljest kuulab Jehoova alati nende jumalateenijate siiraid palveid, kes annavad oma parima, et teenida teda kooskõlas tema tahtega. Kas see aga tähendab, et ta täidab iga nende palve? Seda mitte. Vaadelgem mõningaid näiteid Pühakirjast.

Moosesel olid erakordselt lähedased suhted Jumalaga, kuid ka tema pidi palvetama ”[Jumala] tahtmist mööda”. Vastupidiselt sellele, mis Jumal oli öelnud, palus Mooses luba siseneda Kaananimaale: ”Lase mind ometi minna ja näha seda head maad, mis on teispool Jordanit.” Kuid Moosesele oli juba varem öeldud, et oma patu tõttu ei saa ta sellele maale. Seega Jehoova ei täitnud Moosese palvet, vaid ütles talle: ”Küllalt sulle! Ära enam räägi mulle sellest asjast!” (5. Moosese 3:25, 26; 32:51).

Apostel Paulus palvetas, et vabaneda oma ”liha sisse antud vaiast” (2. Korintlastele 12:7, 8). See ”vai” võib viidata kas kroonilisele silmahaigusele või vastaste ja valevendade pidevale vaenamisele (2. Korintlastele 11:26; Galaatlastele 4:14, 15). Paulus kirjutas: ”Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks.” Ent Jumal teadis, et kui Paulus jätkab kuulutamist hoolimata teda häirivast ”liha sisse antud vaiast”, näitab see selgesti Jumala väge ja Pauluse täielikku usaldust tema vastu. Siis, selmet täita Pauluse palvet, ütles Jumal talle: ”Minu vägi tehakse täiuslikuks nõrkuses” (2. Korintlastele 12:8, 9, UM).

Tõepoolest, Jumal teab paremini kui meie, kas mõne palve täitmine on meie parimates huvides. Jehoova tegutseb alati meie heaks kooskõlas oma armastava eesmärgiga, mis on kirjas Piiblis.