KAS sina kardad vahel? — * Seda võib juhtuda meie kõigiga. Mida sa saad siis teha, kui sa kardad? — Sa saad minna kellegi endast suurema ja tugevama juurde. Ehk saab su isa või ema sind aidata. Me võime selle kohta, kust otsida abi, paljugi õppida Taavetilt. Ta laulis Jumalale: ”Ma loodan Jumala peale, ei ma karda!” (Laul 56:4, 5).

Mis sa arvad, kellelt Taavet õppis olema julge? Kas oma vanematelt? — Seda võib tõesti arvata. Tema isa Iisai oli Jumalale ustav mees ja Jeesus Kristuse, Jumala tõotatud Rahuvürsti esiisa (Jesaja 9:5; 11:1—3, 10). Iisai isa, Taaveti vanaisa, oli Oobed. Üks Piibli raamat on nimetatud Oobedi ema järgi. Kas sa tead, kes tema ema oli? — See oli Rutt, ustav naine, kes abiellus Boasega (Rutt 4:21, 22).

Rutt ja Boas surid kaua enne Taaveti sündimist. Ehk oled kuulnud ka Boase ema, Taaveti vanavanavanaema nime. Ta elas Jeerikos ja aitas mõnedel iisraellaste salakuulajatel põgeneda. Kui Jeeriko müür langes, sai ta oma perekonda kaitsta sellega, et sidus akna külge punase nööri. Mis ta nimi oli? — Raahab, temast sai Jehoova teenija ja ta on toodud kristlastele heaks vapruse eeskujuks (Joosua 2:1—21; 6:22—25; Heebrealastele 11:30, 31).

Võime olla kindlad, et Taaveti ema ja isa rääkisid talle kõiki neid lugusid nendest ustavatest Jehoova teenijatest, sest vanemate kohus oli õpetada selliseid asju oma lastele (5. Moosese 6:4—9). Tuli aeg, mil Jumala prohvet Saamuel saadeti valima Iisai noorimat poega Taavetit Iisraeli tulevaseks kuningaks (1. Saamueli 16:4—13).

Ühel päeval saatis Iisai Taaveti viima toitu oma kolmele vanemale vennale, kes võitlesid Jumala vaenlaste vilistidega. Kui Taavet kohale jõudis, jooksis ta rindejoonele ja kuulis, kuidas hiiglane Koljat ”teotab elava Jumala väehulki”. Kõik teised kartsid ega julgenud vastu võtta Koljati väljakutset minna temaga võitlema. Kuningas Saul sai teada, et Taavet on valmis  Koljatiga võitlema, ja kutsus ta enda juurde. Kui aga Saul Taavetit nägi, ütles ta talle, et Taavet on võitluseks veel liiga noor.

Taavet seletas Saulile, et ta on tapnud lõvi ja karu, kes tahtsid murda ta perekonna lambaid, ja ütles, et Koljat ”saab olema nagu üks neist”. Saul kostis seepeale: ”Mine, ja Jehoova olgu sinuga!” Taavet valis välja viis siledat kivi, pani need oma karjasepauna, võttis oma lingu ja läks hiiglasega võitlema. Kui Koljat nägi, et tema vastu tuleb kõigest poisike, karjus ta: ”Tule mu juurde, ja ma annan su liha lindudele!” Taavet vastas: ”Mina tulen su juurde vägede Jehoova . . . nimel”, ja hüüdis siis, et lööb Koljati maha.

Siis jooksis Taavet Koljatile vastu, võttis oma paunast kivi, asetas selle lingule ja lennutas otsejoones vastu Koljati otsaesist. Kui vilistid nägid, et hiiglane on surnud, haaras neid hirm ja nad põgenesid. Iisraellased ajasid neid taga ja võitsid lahingu. Nüüd oleks hea lugeda koos perega läbi kogu see lugu, mis on kirjas 1. Saamueli 17:12—54.

Kui oled veel noor, võib Jumala käskude täitmine sinus vahel kartust tekitada. Jeremija kartis noorena samuti esialgu, kuid Jumal ütles talle: ”Ära karda . . . mina olen sinuga.” Jeremija kogus julgust ja kuulutas edasi, mida Jumal käskis tal rääkida. Nii nagu Taavet ja Jeremija, võid ka sina õppida kartusest võitu saama, kui loodad Jehoovale. (Jeremija 1:6—8.)

^ lõik 3 Kui loed seda artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja lase tal vastata.