Praegused rasked ajad

PIIBEL on ennustanud inimkonnale ”raskeid aegu” ning nimetab seda perioodi ”viimseteks päevadeks” (2. Timoteosele 3:1—5; 2. Peetruse 3:3—7). Jeesus Kristus rääkis sellest samast ajast, kui ta vastas oma jüngrite küsimusele ”maailmaajastu lõpetuse tunnuse” kohta (Matteuse 24:3). Kas me praegu elamegi viimseil päevil? Võrdle Piibli ennustusi hiljutiste raportitega ja otsusta siis ise.

Mida on ennustanud Piibel: ülemaailmsed konfliktid (Luuka 21:10; Ilmutuse 6:4).

Mida ütlevad hiljutised raportid: ”20. sajandil on sõjategevuse tagajärjel hukkunud kolm korda rohkem inimesi kui kõigil eelnevatel sajanditel kokku, alates Kristuse sünnist.” (Worldwatch Institute.)

Mida on ennustanud Piibel: toidupuudus ja haigused (Luuka 21:11; Ilmutuse 6:5—8).

Mida ütlevad hiljutised raportid: Aastal 2004 oli maailmas arvestuste kohaselt 863 miljonit alatoidetud inimest, mis on 7 miljonit rohkem kui aastal 2003. (ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon.)

Umbes üks miljard inimest elab slummides; 2,6 miljardil puuduvad elementaarsed kanalisatsiooni- ja sanitaarseadmed; 1,1 miljardil puudub joogikõlbulik vesi. (Worldwatch Institute.)

500 miljonit inimest põeb malaariat; 40 miljonil on HIV-AIDS; 2005. aastal suri 1,6 miljonit inimest tuberkuloosi. (Maailma Tervishoiuorganisatsioon.)

Mida on ennustanud Piibel: hävitatakse maad (Ilmutuse 11:18).

Mida ütlevad hiljutised raportid: ”Inimtegevus on põhjustanud planeedil tohutu liikide väljasuremislaine.” ”On leitud, et ülemaailmselt on kahanemas ligi kaks  kolmandikku kõigest eluks vajalikust, mida inimene saab loodusest.” (”Aastatuhande ökosüsteemide hindamine”.)

”Inimtegevuse tagajärjel atmosfääri sattunud kasvuhoonegaasid on viinud Maa kliima kriitilise piirini, millel võivad olla planeedi jaoks ohtlikud tagajärjed.” (NASA, Goddardi Kosmoseuuringute Instituut.)

Mida on ennustanud Piibel: kogu maailmas kuulutatakse head sõnumit Jumala Kuningriigist (Matteuse 24:14; Ilmutuse 14:6, 7).

Mida ütlevad hiljutised raportid: 2007. aastal oli Jehoova tunnistajate kõrgarv 6957854 ning nad kuulutasid head sõnumit Jumala Kuningriigist 236 maal rohkem kui 1,4 miljardit tundi. (”Jehoova tunnistajate aastaraamat 2008”.)

Nagu eespool märgiti, on Piibel ennustanud lisaks kõigile halbadele asjadele ka midagi sellist, mis annab põhjust optimismiks. Jeesus rääkis Jumala Kuningriigi ”head sõnumit”. Mis on Jumala Kuningriik? Kuidas on see seotud inimkonna parema tulevikulootusega? Ja kuidas Jumala Kuningriik sind puudutab?

[Väljavõte lk 5]

Piibel on ennustanud praeguseid maailma olukordi