Piibel muudab inimeste elu

Mis võis ajendada Saatananoorteks kutsutud mehhiko noortejõugu liiget end muutma, nii et temast sai aus ja töökas kodanik? Miks loobus edukas jaapani ärinaine taotlemast rikkust kui peamist elueesmärki ja mida ta ette võetud muudatustest arvab? Mis andis vene relvaärimehele tõuke loobuda tulutoovast, kuid seadusevastasest ärist? Vaadakem, mida neil inimestel öelda on.

LÜHIANDMED

NIMI: ADRIAN PEREZ

VANUS: 30

MAA: MEHHIKO

KES TA OLI: JÕUGULIIGE

MINU MINEVIK: Kui olin 13-aastane, kolis meie pere Mexico osariigis asuvasse Ecatepec de Morelose linna. Tol ajal vohas selles piirkonnas noorsoo kuritegevus, vandalism ja narkomaania. Peagi hakkasin kuritarvitama alkoholi, vandaalitsema ja ebamoraalselt elama.

Hiljem kolisime tagasi San Vicentesse, minu sünnilinna. Ent narkomaania oli kujunenud sealgi tõsiseks probleemiks. Polnud üldsegi haruldane näha noori surnult tänaval lebamas. Liitusin jõuguga Saatananoored. Varastasime ja tarvitasime uimaaineid, peamiselt nuusutasime lahusteid või liime. Tihti ei teadnud ma isegi, kuidas olin koju saanud, mõnikord aga vedelesin teadvusetult tänaval. Mõned mu sõbrad pandi varguste ja tapmiste pärast kinni.

Kõigest hoolimata uskusin ma Jumalasse. Vaigistamaks oma südametunnistuse häält, võtsin osa usulistest kombetalitustest, näiteks Püha Nädala Ristiteest. Ent pärast tähistasime kõik me, ka Kristuse rolli etendanu, sündmusest osavõttu purjujoomisega.

  KUIDAS PIIBEL MUUTIS MU ELU: Hilises teismeeas hakkasin Jehoova tunnistajatega Piiblit uurima. Teadsin hästi, et elan sihitut elu ning et seda jätkates lõpetan halvasti. Sügava mulje jättis mulle mõte kirjakohast Galaatlastele 6:8: ”Kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu; aga kes külvab Vaimule, see lõikab Vaimust igavest elu.” Hakkasin tänu sellele kirjakohale mõistma, et kui tahan, et mul hästi läheks, tuleb mul külvata tulevikku silmas pidades.

Piiblit uurides hakkasin aru saama, et Jehoova on elav Jumal, kes minu vastu huvi tunneb, ning et ta on valmis mu minevikupatte andestama. Kogesin ise, et ta kuuleb palveid ja vastab neile.

Mul polnud sugugi kerge oma eluviisi muuta. Jõugust lahkumine oli raske. Mõnel territooriumil oli jõuguliikmete liikumine piiratud ning ma ei võinud sealt läbi minna, ehkki ma enam jõuku ei kuulunud. Mõnikord tuli mul end endiste sõprade eest varjata, sest nende sooviks oli mind üles otsida ja tagasi halbade kommete küüsi tirida.

Ent kui hakkasin käima kuningriigisaalis tunnistajate koosolekutel, võttis mind vastu südamlik ja armastav kogudus. Mulle avaldas tugevasti mõju see, et neil inimestel olid kindlad veendumused ning et nad ka elasid selle järgi, mida nad õpetasid. See keskkond erines täiesti sellest, millega mina olin harjunud.

KUIDAS SEE ON MULLE KASUKS TULNUD: Olen olnud ristitud Jehoova tunnistaja juba kümme aastat. Püüan visalt Piibli õpetusi ellu rakendada. Tulemuseks on see, et mu perekond on hakanud minust lugu pidama. Praegu teavad nad mind kui usinat töötegijat, nii et ma olen saanud neid rahaliselt aidata. Ema hakkas Piiblit uurima ja nüüd on ta Jehoova tunnistaja. Mu isa on samuti oma eluviisis muudatusi tegemas. Enamik mu perest ei ole Jehoova tunnistajad, ent olles näinud minuga toimunut, möönavad nad, et Piibel võib tõesti aidata inimesel oma elu korda seada.

LÜHIANDMED

NIMI: YAYOI NAGATANI

VANUS: 50

MAA: JAAPAN

KES TA OLI: EDUKAS ÄRINAINE

MINU MINEVIK: Kasvasin üles kõrvalises väikelinnas sõbralike inimeste keskel. Isal oli linnas suur kauplus kümne töötajaga. Meie kodumaja oli kaupluse kõrval, mistõttu mul ei tulnud end kunagi üksildasena tunda, olgugi et isa ja ema olid tööasjadega seotud.

Olen kolmest tütrest vanim  ning juba varases eas õpetati mind pere äriasjus välja. Läksin varakult mehele. Mu mees lahkus pangatöölt ning tuli pereärisse appi. Saime lühikese aja jooksul kolm last. Kodus toimetav ema vaatas laste järele, mina aga töötasin hommikust õhtuni kaupluses. Sellegipoolest jäi meil ka pere jaoks vaba aega.

Siis aga tabas kaubandust majanduslik langus ning meie äri hakkas alla käima. Sellest üle saamiseks otsustasime avada peatee kõrval ehitusmaterjalide poe. Päev enne ehituse avatseremooniat kukkus isa, kes oli meie äriühingu juht, insuldi tõttu ootamatult kokku. Ta kaotas peaaegu täielikult kõnevõime, nii et vastutus uue poe eest langes minule. Mu mees jäi tööle vanasse kauplusse. Elu kujunes väga kiireks.

Meie uus kauplus tegutses väga edukalt. Olin oma saavutuste üle uhke ning ohverdasin tööle palju unetundegi. Olgugi et ma oma lapsi armastasin, keerlesid mu peas aina töömõtted. Mul polnud peaaegu üldse aega oma mehega kõnelda, ja kui me seda tegimegi, siis ohtralt vaieldes. Stressiga toimetulekuks hakkasin peaaegu igal õhtul koos sõprade ja äripartneritega väljas napsitamas käima. Mulle olid jäänud vaid töö, napsitamine ja magamine. Olin küll majanduslikult edukas, kuid siiski üha õnnetum — ja ma ei saanud aru, miks.

KUIDAS PIIBEL MUUTIS MU ELU: Kui hakkasin Jehoova tunnistajatega Piiblit uurima, avaldasid mulle sügavat mõju kolm piiblikohta. Nutsin, kui sain aru, mida tähendab kirjakoht Matteuse 5:3: ”Õndsad on vaimust vaesed [”need, kes on teadlikud oma vaimsetest vajadustest ”, UM], sest nende päralt on taevariik.” See salm tegi mulle selgeks, miks mind valdas selline tühjustunne, ehkki olin majanduslikult edukas ning kaaslased imetlesid mind. Mõistsin, et tõeliselt õnnelik saan vaid olla siis, kui teadvustan oma vaimseid vajadusi ja rahuldan neid.

Sel ajal tabas Jaapani majandust ränk langus ning ma nägin, kuidas mu kaaslaste puhul osutub tõeks kirjakoht 1. Timoteosele 6:9: ”Kes tahavad rikkaks saada, need langevad kiusatusse ja võrku ja paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis suruvad inimesed alla hukatusse ja hävitusse.” Tajusin, et Jeesuse sõnad kirjakohas Matteuse 6:24 ”te ei või teenida Jumalat ja mammonat” käivad just minu kohta. Niisiis otsustasin võtta oma elus ette mõningaid muudatusi.

Mõistsin, et olin jätnud hooletusse nii oma vanemad, mehe kui ka lapsed. Selgeks sai ka see, et mul olid arenenud välja mõningad ebameeldivad iseloomujooned. Olin muutunud kõrgiks. Ma polnud inimestega kuigi kannatlik. Vihastusin kergesti. Algul arvasin, et mul on võimatu end muuta ja kristlaseks saada. Kuid ma armastasin väga oma lapsi ning võisin panna tähele, et kui rakendan pere keskel Piibli nõuandeid, reageerivad lapsed sellele ülimalt hästi. Olin nendega rohkem aega koos ja võtsin neid kaasa kristlikele koosolekutele.

KUIDAS SEE ON MULLE KASUKS TULNUD: Nüüd, mil tean elumõtet ning saan Jumalat teenida ning temale meelepärast elu elada, võin kogeda tõelist õnne ja rahulolu. Ma ei too enam peret tööle ohvriks, seetõttu olen saanud taastada enesest lugupidamise, mis oli kaduma läinud.

Kui ema nägi mu isiksuse juures muutusi paremuse poole, kuna rakendasin ellu Piibli põhimõtteid, ajendas see tedagi Piiblit uurima ja kristlaseks saama. Mul on hea meel, et ei mu isa ega mees pole meie otsustele vastu olnud. Olen oma lastega palju lähedasemaks saanud ning mul on praegu tõesti õnnelik pereelu.

 LÜHIANDMED

NIMI: MIHHAIL ZUJEV

VANUS: 51

MAA: VENEMAA

KES TA OLI: ILLEGAALNE RELVAKAUPMEES

MINU MINEVIK: Minu kodulinn Krasnogorsk upub rohelusse. Lõuna pool voolab Moskva jõgi. Läänest ja põhjast on äärelinnad tiheda metsaga ümbritsetud.

Noorena olin vaimustatud rusikavõitlusest ja relvadega mängimisest. Pühendasin palju aega kehalisele treeningule. Samuti valmistasin seadusega keelatud tulirelvi, laskemoona ja nugasid. Lõpuks kujunes sellest minu äri. Olin tegus ja müüsin oma toodangut kurjategijatele üliedukalt.

KUIDAS PIIBEL MUUTIS MU ELU: Kohtasin Jehoova tunnistajaid 1990. aastate algul, kuid esialgu ma ei usaldanud neid. Minu meelest esitasid nad liiga palju küsimusi.

Ühel päeval luges üks neist mulle ette kirjakoha Roomlastele 14:12: ”Nõnda tuleb meil igaühel anda aru iseenesest Jumalale.” Mõtlesin, mida mul enda kohta Jumalale öelda oleks. See kirjakoht andis mulle tõuke teha endale selgeks, mida Jumal minult ootab.

Nägin kõvasti vaeva, et rakendada ellu Piibli nõuannet kirjakohas Koloslastele 3:5—10: ”Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed: hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumalateenistus; nende pärast tuleb Jumala viha . . . Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik: viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega, ja olete riietunud uude inimesse.”

Küll mul oli raske selliseid muudatusi teha! Minu endised ”äripartnerid” pakkusid mulle alatasa relvade eest raha, ka oli mul raske end talitseda, kui mind solvati. Ometigi hävitasin ma oma suure ja hinnalise relvaarsenali. Saanud teada, kuidas Jumal ja Kristus on mulle armastust osutanud, sain ajendi neid armastada. Õppisin sihikindlalt omal käel Piiblit, käisin kohaliku koguduse koosolekutel ning palusin Jumalalt abi.

KUIDAS SEE ON MULLE KASUKS TULNUD: Suure vaevaga ja kristlike vendade abiga olen vähehaaval oma isiksust parandanud. Mulle valmistab heameelt mõistmine, et Jehoova Jumal hoolitseb meie kõigi eest, ka nende eest, kes on surnud (Apostlite teod 24:15). Hindan kõrgelt seda siirust ja avameelsust, mida võib kogeda Jehoova tunnistajate keskel. Olen tänulik minule osutatud ehtsa huvi eest ning imetlen nende truudust Jumalale.

Algul olid mõned mu pereliikmed ja sõbrad minu äsjaleitud usu vastu. Siis aga lohutasid nad end mõttega, et on parem, kui ma olen seotud usuga, mitte organiseeritud kuritegevusega. Olen õnnelik, et mu elu ei täida enam sõjarelvadega äritsemine, vaid see on pühendatud inimeste aitamisele, et nad võiksid õppida tundma rahu Jumalat.

[Pilt lk 27]

Vaigistamaks oma südametunnistust, võtsin osa katoliiklikest kombetalitustest

[Pilt lk 28]

Olin küll majanduslikult edukas, kuid siiski väga õnnetu