Kas sa tead?

Mis keelt Jeesus rääkis?

Õpetlastel on lahkarvamusi selle kohta, mis keelt Jeesus rääkis. Siiski paistab, et inimesena maa peal olles kasutas Jeesus tõenäoliselt mingit heebrea keele vormi ja aramea dialekti. Kui Jeesus saabus Galileasse Naatsaretti ning läks sealsesse kogudusekotta, luges ta ette Jesaja prohvetikuulutust, mis tõenäoliselt oli kirjutatud heebrea keeles. Piibel ei räägi sellest, et Jeesus selle lõigu aramea keelde tõlkis (Luuka 4:16—21).

Palestiinas kasutatud keelte kohta ajal, mil Jeesus Kristus maa peal oli, mainib professor Ernest Wright: ”Ilmselt olid tavakeelteks kreeka ja aramea. . . . Rooma sõdureid ja ametnikke võis kuulda rääkivat ladina keeles, ortodokssed juudid aga kõnelesid omavahel tõenäoliselt mingit heebrea keele hilisemat varianti.” Pole midagi imestada, et sildil, mille Pilaatus lasi Jeesuse piinapostile kinnitada, oli kiri kolmes keeles — heebrea, ladina ja kreeka keeles (Johannese 19:20).

Alan Millard ütleb oma raamatus ”Discoveries From the Time of Jesus”: ”Rooma maavalitsejad kõnelesid igapäevakohustusi täites kindlasti kreeka keelt, nii et kui Jeesuse üle kohut peeti, vastas ta Pilaatuse küsimustele tõenäoliselt kreeka keeles.” Olgugi et Piiblis seda ei kinnitata, on huvitav märkida, et seal ei mainita ka seda, et keskustelu puhul oleks tõlki kasutatud (Johannese 18:28—40).

Professor Wrighti sõnul ”me ei või kindlalt teada, kas [Jeesus] rääkis kreeka või ladina keelt, ent õpetusteenistuses kasutas ta reeglipäraselt kas aramea keelt või tugevate aramea mõjutustega lihtrahva heebrea keelt”. (”Biblical Archaeology”, 1962, lk 243.)

Kui suured olid Jeruusalemma templi kivid?

Jeesusega Jeruusalemma templist kõneldes lausus üks tema jünger: ”Õpetaja, näe, millised kivid ja millised hooned need on!” (Markuse 13:1). Kui suured siis olid need kivid?

Ajaks, mil Jeesus elas maa peal, oli kuningas Herodes Templimäe ala Saalomoni ajaga võrreldes kahekordistanud. See oli vanaaja maailma suurim inimese tehtud platvorm mõõtmetega 480 korda 280 meetrit. Öeldavasti oli osa ehitamisel kasutatud kantkive 11 meetrit pikad, 5 meetrit laiad ja 3 meetrit kõrged. Oli selliseid, mis kaalusid üle 50 tonni. Üks neist kaalus koguni ligikaudu 400 tonni, nii et ”kusagil antiikmaailmas polnud sellele võrdset”, nagu ütleb üks õpetlane.

Vastuseks jüngri sõnadele ütles Jeesus: ”Kas sa vaatad neid suuri hooneid? Ei jäeta siia mitte kivi kivi peale, mida maha ei kistaks!” (Markuse 13:2). Paljusid neist hiiglaslikest kividest võib seniajani näha lebamas sealsamas, kuhu need jäid, kui rooma sõdurid need aastal 70 lahti kangutasid ja maha tõukasid.

[Pilt lk 26]

Mahatõugatud templikivid Jeruusalemma templimäe jalamil