Tule Jumala ligi

Kas miski võib ”meid lahutada Jumala armastusest”?

Roomlastele 8:38, 39

KES meist ei vajaks armastust? Kui tajume pere ja sõprade armastust, on meie elu tõesti õnnelik. Kahjuks on inimestevahelised suhted mõnikord äärmiselt haprad ja ebakindlad. Lähedased võivad meie tundeid haavata, meid hüljata või koguni meist lahti öelda. Kuid on olemas keegi, kelle armastuses võib kindel olla. Jehoova Jumala armastusest oma teenijate vastu räägib kaunilt kirjakoht Roomlastele 8:38, 39.

”Ma olen veendunud,” ütleb apostel Paulus. Milles ta on veendunud? Selles, et miski ei või ”meid lahutada Jumala armastusest”. Paulus ei kõnele mitte ainult endast, vaid ”meist” — kõigist, kes ustavalt Jumalat teenivad. Et seda mõtet rõhutada, loetleb Paulus mitut asja, mis ei saa olla tõkkeks Jehoova armastusele oma pühendunud teenijate vastu.

”Ei surm ega elu.” Jehoova armastus oma teenijate vastu ei lakka, kui nad surevad. Tõendina oma armastusest peab Jehoova neid meeles ning toob nad tulevases uues õiglases maailmas ellu tagasi (Johannese 5:28, 29; Ilmutuse 21:3, 4). Seni aga püsib Jehoova armastus oma ustavate teenijate vastu vankumatuna, toogu elu selles maailmas nende teele mida tahes.

”Ei inglid, ei vürstid.” Inimesed võivad kergesti tugevate isiksuste või võimukandjate mõju alla sattuda, kuid Jehoovaga on asi teisiti. Vägevad vaimolendid — näiteks ingel, kellest sai Saatan — ei saa Jumalat veenda, et ta lakkaks oma teenijaid armastamast (Ilmutuse 12:10). Ka ei saa valitsused, kes tõsikristlaste vastu võitlevad, muuta Jumala suhtumist oma teenijatesse (1. Korintlastele 4:13).

”Ei käesolev ega tulev.” Aeg Jumala armastust ei muuda. Pole olemas midagi sellist, mis tema teenijatega nüüd või tulevikus võib juhtuda, mis sunniks Jumalat lakkama neid armastamast.

”Ei vägevad.” Eelnevalt viitas Paulus taevastele ja maistele jõududele — ”inglitele” ja ”vürstidele” —, nüüd aga mainib ta ”vägevaid”. Siin kasutatud kreeka sõnal on lai tähendus. Olgu täpne tähendus milline tahes, üks asi on kindel: ei taevas ega maa peal pole sellist väge, mis suudaks olla tõkkeks Jehoova armastusele oma rahva vastu.

”Ei kõrgus ega sügavus.” Jehoova armastab oma rahva liikmeid — olgu neil elus parajasti kõrg- või madalseis.

”Ega mingi muu loodu.” Nende kokkuvõtvate sõnadega tahab Paulus öelda, et ustavaid jumalateenijaid ei saa Jehoova armastusest lahutada üldse mitte miski.

Erinevalt inimeste armastusest, mis võib muutuda või haihtuda, Jumala armastus nende vastu, kes temale järelejätmatult usus loodavad, ei muutu, vaid kestab igavesti. See teadmine ajendab meid kindlasti tulema Jehoova ligi ning andma oma parima, et tõendada oma armastust tema vastu.