KAS sa tead kedagi, kes on väga haige? — Kas sa soovid, et saaksid midagi tema heaks teha? — Kas sa tahaksid aidata tal terveks saada ka sel juhul, kui ta oleks pärit teiselt maalt või tal oleks teine usk? — Üks tüdrukuke, kes elas ligi 3000 aastat tagasi Iisraelis, soovis seda. Vaatame seda lugu lähemalt.

Vanaaja Iisraeli ning lähedalasuva Süüria vahel toimuvad sageli sõjad (1. Kuningate 22:1). Kord kui süürlased tungivad Iisraeli, võtavad nad ühe väikse tüdruku vangi. Ta viiakse Süüriasse, kus temast saab väepealik Naamani naise teenija. Naamanil on väga tõsine haigus, mida nimetatakse pidalitõveks ja mille tagajärjel lihased kõhetuvad.

Teenijatüdruk räägib Naamani naisele, kuidas ta mees võiks sellest haigusest paraneda. Ta ütleb, et kui Naaman oleks Samaarias, teeks Jehoova prohvet Eliisa ta pidalitõvest terveks. See, kuidas teenijatüdruk räägib Eliisast, veenab Naamanit, et prohvet võiks ta tõepoolest terveks teha. Naaman küsib Süüria kuningalt Ben-Hadadilt luba ning reisib koos mõne oma teenriga umbes 150 kilomeetri kaugusele, et leida Eliisat.

Kõigepealt lähevad nad Iisraeli kuninga Joorami juurde. Nad näitavad talle kuningas Ben-Hadadi kirja, milles ta palub, et Jooram aitaks Naamanit. Kuid Jooram ei usu Jehoovat ega ka prohvet Eliisat. Ta arvab, et Ben-Hadad tahab temaga tüli norida. Kui Eliisa sellest kuuleb, ütleb ta kuningas Jooramile: ”Tulgu ta ometi minu juurde.” Eliisa tahab näidata, et Jumalal on väge Naaman sellest raskest haigusest terveks ravida (2. Kuningate 5:1—8).

Kui Naaman jõuab hobuste ja vankritega Eliisa maja juurde, saadab Eliisa välja teenri, kes ütleb Naamanile: ”Mine ja pese ennast Jordanis seitse korda, siis paraneb su ihu ja sa saad puhtaks!” Naaman saab vihaseks. Ta ootab, et Eliisa ise tuleks välja ja liigutaks oma käsi haige koha peal, nii et see paraneks. Selle asemel aga seisab tema ees kõigest Eliisa teener. Naaman vahutab vihast ning hakkab koju tagasi minema (2. Kuningate 5:9—12).

 Mida sina oleksid teinud, kui sa oleksid olnud Naamani teener? — Igatahes küsivad teenrid Naamanilt, et kui Eliisa oleks nõudnud talt midagi suurt, kas ta oleks jätnud selle tegemata, miks siis mitte teha seda lihtsat asja: pesta ennast ja saada puhtaks. Naaman võtab neid kuulda. Ta läheb ning ’kastab ennast seitse korda Jordanisse ja tema ihu paraneb pisikese poisi ihu sarnaseks’.

Naaman pöördub tagasi Eliisa juurde ning lausub talle: ”Vaata, nüüd ma tean, et kogu maailmas ei ole Jumalat mujal kui ainult Iisraelis!” Ta lubab Eliisale, et ei ohverda enam ”põletus- ja tapaohvreid muile jumalaile kui ainult Jehoovale” (2. Kuningate 5:13—17).

Kas sina sooviksid samamoodi nagu see tüdrukuke aidata kellelgi õppida tundma Jehoovat ja seda, mida ta suudab teha? — Kui Jeesus elas maa peal, uskus üks pidalitõbine mees temasse ning lausus: ”Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha!” Kas sa tead, mida Jeesus vastas? — ”Ma tahan.” Ning ta ravis selle mehe terveks, just nagu Jehoova oli terveks teinud Naamani (Matteuse 8:2, 3).

Kas sa tead, et Jehoova uues maailmas on kõik inimesed terved ning elavad igavesti? — (2. Peetruse 3:13; Ilmutuse 21:3, 4). Tõenäoliselt soovid sa rääkida ka teistele neist toredatest asjadest.