Mida Jeesus õpetas

Jumala Kuningriigi kohta

Mis on Jumala Kuningriik?

Jumala Kuningriik on valitsus, mis hakkab valitsema kogu maa üle. Jeesus ütles: ”Teie palvetage siis nõnda: . . . sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal” (Matteuse 6:9, 10; Taaniel 2:44).

Kes on Jumala Kuningriigi valitsejad?

Jeesus sündis selleks, et saada Jumala Kuningriigi valitsejaks. Ingel ütles Jeesuse emale: ”Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana” (Luuka 1:30—33, P 1997). Lisaks valis Jeesus välja mõningad oma järelkäijaist, kes pidid koos temaga valitsema hakkama. Ta ütles oma apostlitele: ”Teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes; ja mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud” (Luuka 22:28, 29; Taaniel 7:27). Koos Jeesusega hakkab valitsema kokku 144000 tema järelkäijat (Ilmutuse 5:9, 10; 14:1).

Kus see Kuningriik asub?

Jumala Kuningriik valitseb taevast. Jeesus sõnas oma jüngritele: ”Kui ma olen läinud ja teile [taevas] aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen . . . sest mina lähen Isa juurde!” (Johannese 14:2, 3, 12; Taaniel 7:13, 14).

Mida Jumala Kuningriik kurjuse vastu ette võtab?

Jeesus puhastab maakera kurjadest inimestest. Ta ütles: ”Kui Inimese Poeg [Jeesus] tuleb oma  auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele; ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest . . . Ja need [kurjad inimesed] lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse!” (Matteuse 25:31—34, 46).

Kes elavad maa peal Kuningriigi alluvuses?

Jeesus sõnas: ”Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa” (Matteuse 5:5; Laul 37:29; 72:8). Maa peal elavad siis inimesed, kes juba praegu õpivad üksteist armastama. Jeesus ütles oma järelkäijatele: ”Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite! Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!” (Johannese 13:34, 35).

Mida saadab Jumala Kuningriik korda maa peal elavate inimeste heaks?

Jeesus tervendab kõik inimesed nende haigustest. Maa peal olles rääkis Jeesus rahvahulkadele Jumala riigist ja tegi haigeid terveks (Luuka 9:11). Kui apostel Johannes nägi nägemuses ülesäratatud Jeesust, ütles ta: ”Ma nägin uut taevast ja uut maad . . . Ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat: ”Vaata, Jumala telk on inimeste juures . . . Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam” (Ilmutuse 21:1—4).

Jumala Kuningriik taastab maapealse paradiisi. Kurjategija, kes koos Jeesusega hukati, sõnas: ”Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled!” Ja Jeesus ütles temale: ”Tõesti ma ütlen sulle täna: sa oled koos minuga paradiisis!”” (Luuka 23:42, 43, UM; Jesaja 11:4—9).

Lisainfot võib leida raamatu ”Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 8. peatükist. *

[Allmärkus]

^ lõik 16 Väljaandjad Jehoova tunnistajad.