”OLED sa valmis?” Kas keegi on kunagi nõnda sinu käest küsinud? — See, kes nii küsis, tahtis ehk teada saada, kas oled millekski valmistunud. Näiteks võis ta selle küsimusega mõelda, kas sul on õpikud kaasas või kas sul on tundideks õpitud. Timoteos, nagu me kohe näeme, oli valmis.

Timoteos oli teenistusvalmis. Kas sa tead, mida see tähendab? — Kui Timoteost kutsuti Jumalat teenima, oli tal samasugune hoiak nagu ühel teisel jumalateenijal, kes ütles: ”Siin ma olen, läkita mind!” (Jesaja 6:8). Kuna Timoteos oli meelsasti valmis teenima, oli tal ka põnev elu. Kas tahaksid sellest kuulda? —

Timoteos sündis sadu kilomeetreid Jeruusalemmast eemal Lüstra linnas. Tema vanaema Loise ja ema Euniike olid Pühakirja hoolsad uurijad. Nad hakkasid Timoteosele juba väikesest peast Jumala Sõna õpetama (2. Timoteosele 1:5; 3:15).

Mis on juhtunud?

Kui Timoteos oli ilmselt alles teismeeas, külastas Lüstrat oma esimesel pikal kuulutustööretkel apostel Paulus, kellega oli kaasas Barnabas. Tõenäoliselt sel ajal said Timoteose ema ja vanaema kristlasteks. Kas tahaksid kuulda, milliste raskustega seisid silmitsi Paulus ja Barnabas? — Inimesed, kellele ei meeldinud kristlased, viskasid Paulust kividega ja lõid ta jalust maha ning vedasid linnast välja. Nad arvasid, et ta on surnud.

Need, kes uskusid Pauluse õpetust, kogunesid tema ümber, ja ta suutis end taas üles ajada. Järgmisel päeval lahkusid Paulus ja Barnabas Lüstrast, kuid peagi läksid nad sinna tagasi. Seal pidas Paulus kõne ning ütles jüngritele: ”Meil [tuleb] mitme viletsuse kaudu . . . minna Jumala riiki” (Apostlite teod 14:8—22). Kas sa tead, mida Paulus selle all mõtles? — Ta mõtles seda, et teised inimesed võivad tekitada raskusi neile, kes teenivad Jumalat. Paulus kirjutas hiljem Timoteosele: ”Kõiki, kes tahavad  elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga” (2. Timoteosele 3:12; Johannese 15:20).

Kui Paulus ja Barnabas Lüstrast lahkusid, läksid nad tagasi koju. Mõne kuu pärast võttis Paulus endaga reisile kaasa Siilase ning nad läksid koos julgustama uusi jüngreid kohtadesse, kus Paulus varem oli käinud. Kui õnnelik võis Timoteos küll olla, kui ta Paulust uuesti Lüstras nägi! Veelgi õnnelikumaks tegi Timoteost see, kui Paulus ja Siilas kutsusid teda reisile kaasa. Timoteos võttis kutse vastu. Ta oli meelsasti valmis minema (Apostlite teod 15:40—16:5).

Nad asusid kolmekesi reisile, milleks neil tuli kõndida palju kilomeetreid, seejärel aga astuda laevale. Pärast maabumist kõndisid nad Kreeka linna Tessaloonikasse. Seal said paljud kristlasteks. Teised aga olid vihased ning koondusid märatsevasse rahvajõuku. Kuna Pauluse, Siilase ja Timoteose elu oli ohus, läksid nad Beroiasse (Apostlite teod 17:1—10).

Olles mures uute usklike pärast Tessaloonikas, läkitas Paulus Timoteose sinna tagasi. Kas sa tead, miks? — Hiljem selgitas Paulus Tessaloonika kristlastele, et ta läkitas Timoteose neid ’kinnitama ja julgustama, et ükski ei lööks kõikuma nendes viletsustes’. Kas sa tead, miks Paulus saatis noore Timoteose seesugusele ohtlikule territooriumile? — Sellepärast, et Timoteos oli vastastele sama hästi kui tundmatu, ning ta oli meeleldi nõus minema. Oli see alles julgustükk! Kuidas tal reis läks? Kui Timoteos Pauluse juurde tagasi tuli, rääkis ta Paulusele tessalooniklaste ustavusest. Sellepärast võis Paulus kirjutada, et tessalooniklased on olnud neile trööstiks (1. Tessalooniklastele 3:2—7, P 1997).

Timoteos teenis koos Paulusega järgmised kümme aastat. Seejärel Paulus vangistati Roomas ja Timoteos, kes oli hiljuti vangist vabanenud, läks tema juurde. Vangistuses kirjutas Paulus kirja filiplastele ning arvatavasti oli Timoteos talle sekretäriks. Paulus ütles: ”Ma loodan . . . Timoteose varsti läkitada teie juurde . . . Sest mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga, kes nõnda tõsiselt hoolitseks teie eest” (Filiplastele 2:19—22; Heebrealastele 13:23).

Võib ette kujutada, kui palju rõõmu need sõnad küll Timoteosele valmistasid! Paulus armastas Timoteost väga, sest ta oli teenistusvalmis. Loodame, et sina oled samamoodi valmis teisi teenima.