Kas sa lugesid hoolikalt viimaseid Vahitorni numbreid? Proovi, kas oskad vastata järgmistele küsimustele.

Mis kaovad praeguse maailma lõppedes?

Kaovad inimvalitsused, sõjad ja ebaõiglus, valereligioonid ning jumalakartmatud inimesed. (1/5, lk 3–5)

Kes on Hesekieli raamatus mainitud „Goog Maagoogi maalt”?

Goog Maagoogi maalt pole mitte Saatan, vaid mingisugune rahvaste ühendus, mis püüab pärast suure viletsuse algust Jumala rahvast hävitada. (15/5, lk 29–30)

Kuidas vananeda väärikalt?

Piiblis soovitatakse 1) tunnistada oma piire, 2) hoolitseda enda eest, 3) olla positiivne, 4) lahke, 5) seltsiv ja 6) tänulik. (1/6, lk 8–10)

Kuidas ilmnes Jeesuse sooritatud imedes tema heldekäelisus?

Pulmapeol Kaanas muutis Jeesus mitusada liitrit vett veiniks. Ühel teisel juhul toitis ta ime läbi rohkem kui 5000 inimest. (Matt. 14:14–21; Joh. 2:6–11.) Mõlemal korral jäljendas ta oma taevase isa heldekäelisust. (15/6, lk 4–5)

Miks me võime olla kindlad, et hoolimata ebatäiusest on meil võimalik olla Jumalale meelepärased?

Sellised mehed nagu Iiob, Lott ja Taavet tegid vigu. Siiski oli neil siiras soov teenida Jumalat ning nad olid valmis kahetsema ja end muutma. Seetõttu olid nad Jumalale meelepärased ja seda saame olla ka meie. (1/7, lk 12–13)

Kas Suure Babüloni hävitamisega hukkuvad kõik valereligiooni liikmed?

Ilmselt nii ei juhtu. Kirjakoht Sakarja 13:4–6 näitab, et arvatavasti isegi mõned vaimulikud hülgavad oma religiooni ja väidavad, et nad pole kunagi sellesse kuulunud. (15/7, lk 15–16)

Miks oli Baarak valmis minema lahingusse vaid koos Debooraga?

Baarakil oli tugev usk. Selle asemel et paluda Jehoovalt rohkem sõjariistu, soovis ta endaga kaasa Jumala esindajat Deboorat, kes oleks julgustuseks nii talle endale kui ka tema meestele. (Kohtum. 4:6–8; 5:7.) (1/8, lk 13)

Mis on mõningad asjad, mille üle kristlane võiks mõtiskleda?

Nendeks on Jehoova loomistöö, väärtuslikud mõtted Jumala sõnast, auline võimalus palvetada ja lunastus. (15/8, lk 10–13)

Kuidas puudutab halvast seltskonnast hoidumine kohtamaskäimist?

Me oleme lahked ka nende vastu, kes pole meiega sama usku. Siiski oleks väär, kui mõni vallaline Jehoova tunnistaja hakkaks käima kohtamas kellegagi, kes pole veel Jumalale pühendunud, pole talle ustav ega austa tema kõrgeid norme. (1. Kor. 15:33.) (15/8, lk 25)

Miks lõi Peetrus kartma, ent mis tugevdas tema usku?

Apostel Peetrus kõndis mööda vett Jeesuse poole, sest ta usaldas teda. (Matt. 14:24–32) Tormi nähes lõi ta aga kartma. Ent ta pööras oma pilgu taas Jeesuse poole ja sai temalt abi. (15/9, lk 16–17)

Miks arvasid maltalased, et Paulus on mõrtsukas, nagu on kirjas piiblitekstis Apostlite teod 28:4?

Kui rästik Paulust salvas, võisid maltalased ekslikult järeldada, et õigluse jumalanna Dike karistab teda. (1/10, lk 9)

Mida me õpime loost, kus Marta oli hõivatud paljude toimetustega?

Kord Jeesuse külaskäigu ajal oli Marta hõivatud suure pidusöögi valmistamisega. Jeesus ütles, et Marta õde on endale parema osa valinud, sest ta kuulas Jeesuse õpetusi. Me peame olema hoolsad, et vähemtähtsad asjad ei segaks meie usulist tegevust. (15/10, lk 18–20)