Kes on Hesekieli raamatus mainitud „Goog Maagoogi maalt”?

Meie väljaanded on paljude aastate vältel selgitanud, et „Goog Maagoogi maalt” on nimetus, mis anti Saatanale pärast tema väljaheitmist taevast. See selgitus põhines Ilmutusraamatul, kus on kirjas, et Saatan juhib Jumala rahva vastu suunatud ülemaailmset rünnakut. (Ilm. 12:1—17.) Seepärast arvati, et Goog on Saatana prohvetliku tähendusega nimi.

See selgitus on aga tekitanud mõningaid küsimusi. Mõtle näiteks järgnevale. Kui Jehoova räägib ajast, mil Goog alistatakse, ütleb ta tema kohta: „Ma annan su roaks röövlindudele ja metsloomadele.” (Hes. 39:4.) Seejärel ta lisab: „Sel päeval annan ma Googile matmispaiga Iisraelis ... Sinna maetakse Goog ja kõik tema hordid.” (Hes. 39:11.) Ent kuidas saab vaimolend olla „roaks röövlindudele ja metsloomadele”? Kuidas saab Saatanale anda matmispaiga maa peale? Piibel näitab selgelt, et Saatan ei saa kellelegi roaks ja teda ei maeta kuskile, vaid ta heidetakse tuhandeks aastaks sügavikku. (Ilm. 20:1, 2.)

Piiblist me teame, et pärast tuhande aasta möödumist lastakse Saatan sügavikust lahti ja ta „läheb eksitama maa neljas nurgas olevaid rahvaid, Googi ja Maagoogi, et koguda nad kokku sõjaks”. (Ilm. 20:8.) Ent kuidas saaks Saatan eksitada Googi, kui ta ise oleks Goog? Seega on selge, et nimetusega Goog ei viidata Saatanale ei Hesekieli prohvetikuulutuses ega ka Ilmutusraamatus.

Kes siis on „Goog Maagoogi maalt”? Et saada vastus sellele küsimusele, on meil tarvis pühakirjast uurida, kes ründab Jumala rahvast. Piibel ei räägi mitte ainult Maagoogi maalt tuleva Googi rünnakust, vaid ka „põhja kuninga” ja „maa kuningate” rünnakust. (Hes. 38:2, 10—13; Taan. 11:40, 44, 45; Ilm. 17:14; 19:19.) Kas tegu on eri rünnakutega? Tõenäoliselt mitte. Ilmselt räägib Piibel samast rünnakust erinevate nimedega. Millest me võime seda järeldada? Piiblist saab teada, et selle viimse rünnakuga, mis viib Harmagedoonini, on seotud kõik rahvad maa peal. (Ilm. 16:14, 16.)

 Kui võrdleme kõiki neid piiblitekste, mis räägivad viimasest rünnakust Jumala rahva vastu, siis on ilmne, et „Goog Maagoogi maalt” ei ole Saatan, vaid mingisugune rahvaste ühendus. Kas seda rahvaste ühendust juhib sümboolne „põhja kuningas”? Me ei saa seda kindlalt väita. Ent see tundub olevat kooskõlas sellega, mida Jehoova ütleb Googi kohta: „Sa tuled oma asukohast, kaugeimast põhjast, sina ja ühes sinuga paljud rahvad, kõik hobuste seljas, suur rahvajõuk, tohutu sõjavägi.” (Hes. 38:6, 15.)

Ka prohvet Taaniel, kes oli Hesekieli kaasaegne, ütles „põhja kuninga” kohta: „Kuid sõnumid idast ja põhjast teevad ta rahutuks ning ta läheb välja suures raevus, et hukata ja hävitada paljusid. Ta püstitab oma kuninglikud telgid suure mere ja ilusa maa püha mäe vahele. Ta läheb oma lõpule vastu ja keegi ei aita teda.” (Taan. 11:44, 45.) Üsna sarnaselt kirjeldab Googi tegutsemist Hesekieli raamat. (Hes. 38:8—12, 16.)

Mis selle viimase rünnaku tagajärjel juhtub? Taaniel kirjutab: „Sel ajal tõuseb [Harmagedoonis] Miikael [Jeesus Kristus], suur vürst, kes seisab [alates aastast 1914] su rahva eest. Siis on hädaaeg [suur viletsus], mille sarnast pole olnud rahva ilmumisest kuni selle ajani. Aga sel ajal pääseb sinu rahvas, igaüks, kes leitakse olevat raamatusse kirjutatud.” (Taan. 12:1.) Sellist Jeesuse tegutsemist Jumala esindajana on kirjeldatud ka tekstis Ilmutus 19:11—21.

Kes on aga „Goog ja Maagoog” tekstis Ilmutus 20:8? Lõpliku katse ajal pärast tuhandeaastast rahuriiki on Jehoova vastu mässajatel samasugune mõrvarlik hoiak nagu „Googil Maagoogi maalt” ehk neil, kes ründavad Jumala rahvast suure viletsuse lõpus. Nende kahe rühma tulevik on täpselt ühesugune — igavene surm. (Ilm. 19:20, 21; 20:9.) Seega tundub, et „Goog ja Maagoog” on sobiv nimetus kõigi nende kohta, kes tuhandeaastase perioodi lõppedes mässama hakkavad.

Jumala Sõna hoolsate uurijatena ootame suure huviga, kes asub lähitulevikus täitma „põhja kuninga” rolli. Kuid hoolimata sellest, kes juhib eespool mainitud rahvaste ühendust, võime olla kindlad kahes asjas: 1) „Goog Maagoogi maalt” ja tema sõjaväed saavad lüüa ja nad hävitatakse ning 2) valitsev kuningas Jeesus Kristus päästab Jumala teenijad ja juhib nad uude maailma, kus valitseb rahu ja turvalisus. (Ilm. 7:14—17.)