„Tänage Jehoovat, sest tema on hea.” (LAUL 106:1)

1. Miks väärib Jehoova meie tänu?

JEHOOVA on see, kellelt tuleb „iga hea and ja iga täiuslik kingitus”, ning ta väärib tõesti meie tänu. (Jaak. 1:17.) Meie armastava karjasena hoolitseb ta hellalt kõigi meie füüsiliste ja vaimsete vajaduste eest. (Laul 23:1—3.) Ta on „meie pelgupaik ja tugevus” ning seda eriti just rasketel aegadel! (Laul 46:1.) Kindlasti on meil palju põhjusi nõustuda kogu südamest laulukirjutajaga, kes ütles: „Tänage Jehoovat, sest tema on hea, tema truu armastus kestab igavesti.” (Laul 106:1.)

Meie aastatekst 2015: „Tänage Jehoovat, sest tema on hea.” (Laul 106:1)

2., 3. a) Miks on ohtlik suhtuda oma õnnistustesse endastmõistetavalt? b) Mis küsimusi me selles artiklis arutame?

2 Miks tuleks meil mõtiskleda selle üle, kui oluline on olla tänulik? Nagu Piiblis ennustatud, on inimesed viimseil päevil järjest tänamatumad. (2. Tim. 3:2.) Paljud peavad häid asju oma elus endastmõistetavaks. Ärimaailmast ja selle reklaamidest mõjutatuna tahavad miljonid inimesed endale üha rohkem asju ega ole rahul sellega, mis neil on.  Säärane tänamatuse vaim võib haarata ka meid. Muistsete iisraellaste sarnaselt võime muutuda rahulolematuks, nii et me ei hinda enam oma väärtuslikke suhteid Jehoovaga ja õnnistusi, mis me temalt oleme saanud. (Laul 106:7, 11—13.)

3 Mõelgem ka sellele, mis juhtub siis, kui meid tabavad katsumused. Sellisel ajal võime kergesti masenduda ja unustada kõik oma õnnistused. (Laul 116:3.) Kuidas me siis saame kasvatada südames tänumeelt ja seda alal hoida? Mis aitab meil jääda positiivseks isegi ränkade katsumuste korral? Arutame seda.

„KUI PALJU OLED SA TEINUD IMELISI TEGUSID, JEHOOVA”

4. Kuidas me saame jääda tänumeelseks?

4 Selleks et kasvatada tänulikku südant ja seda alal hoida, tuleb meil panna tähele Jehoova õnnistusi, mõtiskleda tänumeelselt nende üle ning mõelda tema armastuse tegudele. Kui laulukirjutaja mõtiskles Jehoova paljude imetegude üle, täitis teda aukartus. (Loe Laul 40:5; 107:43.)

5. Mida me võime õppida tänumeele kasvatamise kohta apostel Pauluselt?

5 Me võime tänumeele kasvatamise kohta palju õppida apostel Pauluselt. Ilmselt mõtiskles ta oma õnnistuste üle, sest ta väljendas sageli kogu südamest tänu. Paulus teadis ju, et ta oli olnud „teotaja, tagakiusaja ja jultunud mees”. Kuid ta oli tänulik, et hoolimata tema varasematest patutegudest olid Jumal ja Kristus talle halastanud ning teda usaldanud ja võtnud ta oma teenistusse. (Loe 1. Timoteosele 1:12—14.) Paulus hindas ka väga oma kaaskristlasi ning tänas sageli Jehoovat nende heade omaduste ja ustava teenistuse eest. (Filipl. 1:3—5, 7; 1. Tess. 1:2, 3.) Kui Paulus seisis silmitsi raskustega, oli ta varmas tänama Jehoovat õigeaegse abi eest, mida talle pakkusid ta usuvennad. (Ap. t. 28:15; 2. Kor. 7:5—7.) Pole seega üllatav, et Paulus julgustas oma kirjades kristlasi: „Olge ikka tänulikud. ... julgustage üksteist psalmide, Jumala ülistuseks loodud laulude ja vaimulike tänulauludega.” (Kol. 3:15—17.)

MÕTISKLEMINE JA PALVE AITAVAD OLLA TÄNULIKUD

6. Mille eest oled sina Jehoovale eriti tänulik?

6 Kuidas me saame jäljendada Paulust tänulikkuse kasvatamisel ja väljendamisel? Nagu Paulus, peame ka meie mõtisklema selle üle, mida on Jehoova teinud just meie heaks. (Laul 116:12.) Kui sinult küsitakse, et missuguste Jehoova õnnistuste üle tunned sa tänumeelt, siis mida sa vastaksid? Kas mainiksid oma väärtuslikke suhteid Jehoovaga? Või seda, kuidas sulle on andestatud tänu su usule Kristuse lunastusohvrisse? Kas nimetaksid vendi ja õdesid, kes on seisnud sinu kõrval mitmesugustes katsumustes? Otse loomulikult ei unustaks sa mainida oma armsat abikaasat ega kalleid lapsi. Kui võtad aega, et mõtiskleda oma armastava isa Jehoova suurepäraste õnnistuste üle, täitub su süda tänutundega, nii et sa tahad teda tänada iga päev. (Loe Laul 92:1, 2.)

7. a) Miks tuleks meil esitada tänupalveid? b) Mida head sa koged, kui väljendad oma palvetes tänu?

7 Kui oleme talletanud oma õnnistused meelde ja südamesse, ajendab see meid Jehoova poole palvetama ja teda  tänama. (Laul 95:2; 100:4, 5.) Paljud suhtuvad palvesse, kui pelgalt võimalusse Jumalalt midagi paluda. Meie aga teame, et Jehooval on hea meel, kui me väljendame tänu selle eest, mis meil on. Piiblis on rohkelt südantsoojendavaid tänupalveid, näiteks Hanna ja Hiskija palved. (1. Saam. 2:1—10; Jes. 38:9—20.) Võta siis eeskujuks need ustavad tänumeelsed jumalateenijad ning täna Jehoovat palves kõigi õnnistuste eest. (1. Tess. 5:17, 18.) Kui teed nõnda, koged palju head. Sa muutud rõõmsamaks, sinu armastus Jehoova vastu kasvab ja sa lähened temale veelgi. (Jaak. 4:8.)

Milliste õnnistuste eest oled sina Jehoovale tänulik? (Vaata lõike 6, 7)

8. Mistõttu me võime lakata hindamast kõike, mida Jehoova on meie heaks teinud?

8 Miks me peaksime olema valvel, et mitte kaotada hindamist Jehoova headuse vastu? Kuna meil on päritud kalduvus olla tänamatu. Meie esivanemad Aadam ja Eeva pandi elama paradiisiaeda. Kõik nende vajadused olid rahuldatud ja neil oli väljavaade elada rahulikes tingimustes igavesti. (1. Moos. 1:28.) Nemad aga ei hinnanud oma õnnistusi, vaid ihaldasid ahnelt enamat. Tagajärjeks oli, et nad kaotasid kõik. (1. Moos. 3:6, 7, 17—19.) Elades keset maailma, mis on täis tänamatust, võime ka meie muutuda ükskõikseks kõige selle suhtes, mida Jehoova on meie heaks teinud. Me võime hakata suhtuma oma sõprusse temaga kui millessegi endastmõistetavasse. Me võime lakata hindamast seda, et kuulume ülemaailmsesse vennaskonda. Me võime ülepeakaela sukelduda tegemistesse, mis on omased sellele kaduvale maailmale. (1. Joh. 2:15—17.) Vältimaks sellist allakäiguspiraali, soovime mõtiskleda oma õnnistuste üle ja tänada alati Jehoovat au eest kuuluda tema rahva sekka. (Loe Laul 27:4.)

KATSUMUSTEGA TOIMETULEK

9. Miks tuleks meil mõelda oma õnnistustele, kui meid tabab mõni ränk katsumus?

9 Kui meie südames on tänumeel, aitab see meil ränkade katsumustega toime tulla. Me võime langeda masendusse, kui satume ootamatult olukorda, mis pöörab meie elu pea peale, nagu näiteks abikaasa truudusetus, eluohtlik haigus, lähedase surm või  laastav loodusõnnetus. Sellisel ajal pakub meile lohutust ja julgustust see, kui mõtleme oma õnnistustele. Vaadelgem järgmisi tõsielujuhtumeid.

10. Kuidas on Irinat aidanud see, et ta mõtleb oma õnnistustele?

10 Irina *, üldpioneer Põhja-Ameerikast, oli abielus kogudusevanemaga, kes murdis talle truudust ning hülgas tema ja nende lapsed. Mis aitas Irinal jätkata ustavalt Jehoova teenimist? Ta jutustab: „Olen Jehoovale tänulik, et ta on minu eest hoolitsenud. Kuna olen otsustanud mõelda iga päev oma õnnistustele, siis mõistan, milline au on see, et meie kaitsja, taevane isa, mind tunneb ja armastab. Ma tean, et ta ei hülga mind kunagi.” Kuigi Irina elus on olnud palju traagilisi olukordi, on tema rõõmsameelsus aidanud tal vastu pidada ja ta on ise teistele julgustuseks.

11. Mis on aidanud ühel Aasias elaval õel raske haigusega leppida?

11 Üks õde, kes elab Aasias, tegi koos oma mehega pioneeritööd üle 20 aasta. Ootamatult diagnoositi tal aga kaugelearenenud kopsuvähk ja talle öeldi, et tal on jäänud elada kolm kuni kuus kuud. Kuigi tema ja ta abikaasa olid kogenud palju raskusi, nii suuri kui ka väikseid, olid nad oma tervise suhtes end alati kindlalt tundnud. Ta sõnab: „See haigus oli mulle ränk hoop. Tundsin, otsekui oleksin kaotanud kõik, ning kartsin väga.” Mis on aidanud tal vastu pidada? Meie õde räägib: „Igal õhtul enne magamaheitmist lähen meie maja katusele ja esitan valjult tänupalve viie asja eest, mis mulle sel päeval rõõmu on valmistanud. See annab mulle meelerahu ja ajendab väljendama armastust Jehoova vastu.” Kuidas teda need õhtused palved on aidanud? Ta jutustab: „Olen mõistnud, et Jehoova aitab meid läbi rasketest olukordadest ja et meie elus on õnnistusi tunduvalt rohkem kui katsumusi.”

Koos oma ellujäänud venna Johniga (Vaata lõiku 13)

12. Kuidas leidis Jason pärast oma naise surma lohutust?

12 Jason, kes teenib ühes Aafrika harubüroos, on olnud täisajalises teenistuses rohkem kui 30 aastat. Ta jutustab: „Seitsme aasta eest suri mu naine ning minu kaotusvalu on äärmiselt suur. Mõtlemine sellele, mida ta pidi kogema vähiga võideldes, on mind väga masendanud.” Mis on aidanud Jasonil toime tulla? Ta räägib: „Mingil hetkel hakkasin meenutama neid meeldivaid aegu, mis meil naisega olid, ja ma tänasin Jehoovat palves nende mälestuste eest. Tundsin kergendust ja pärast seda olen tänanud Jehoovat alatasa selliste õnnelike mälestuste eest. Tänutunne on mu suhtumist kõvasti muutnud. Tunnen ikka veel kaotusvalu, kuid see, et olen tänanud Jehoovat õnneliku abielu ja selle eest, et sain teda teenida sügavalt armastatud kaasaga, on parandanud mu suhtumist.”

„Olen väga tänulik, et Jehoova on mu Jumal.” (Sheryl)

13. Mis aitas Sherylil toime tulla oma pereliikmete kaotusega?

13 Kui 2013. aasta lõpus tabas Filipiinide keskosa supertaifuun Haiyan, kaotas tollal 13-aastane Sheryl peaaegu kõik. Ta ütles: „Ma kaotasin oma kodu ja kaotasin ka suurema osa oma perekonnast.” Tema isa, ema ja kolm õde-venda surid selles tormikeerises. Mis on aidanud Sherylil pärast seda tragöödiat mitte kibestuda? Tal on tänumeelne süda ja ta paneb tähele neid õnnistusi, mis tal ikka veel on. „Ma  nägin, mida kõike koguduse vennad ja õed tegid, et abivajajaid kosutada ja julgustada. Ma teadsin, et vennad kogu maailmas palvetavad minu eest.” Ta lisas: „Olen väga tänulik, et Jehoova on mu Jumal. Ta annab meile alati seda, mida me vajame.” Tõesti, kui märkame oma õnnistusi, on see võimas vastumürk meeleheitele. Tänulik süda aitab meil edasi minna hoolimata mistahes õnnetustest, mis meid võivad tabada. (Efesl. 5:20; loe Filiplastele 4:6, 7.)

„TUNNEN RÕÕMU OMA PÄÄSTE JUMALAST”

14. Milline meeliülendav väljavaade meil on? (Vaata pilti artikli alguses.)

14 Läbi ajaloo on Jehoova rahvas rõõmustanud oma õnnistuste üle. Näiteks pärast seda, kui iisraellased pääsesid vaarao ja ta sõjaväe käest Punase mere ääres, väljendasid nad oma rõõmu kiitus- ja tänulaulus. (2. Moos. 15:1—21.) Tänapäeval on üks meie kallihinnalisemaid õnnistusi meie kindel lootus pääseda kõigest, mis põhjustab meile valu ja vaeva. (Laul 37:9—11; Jes. 25:8; 33:24.) Kujutle, mida me tunneme, kui Jehoova teeb lõpu kõigile oma vaenlastele ja tervitab meid uues rahulikus ja õiglases maailmas. Milline tänupäev see küll on! (Ilm. 20:1—3; 21:3, 4.)

15. Mida oled sa otsustanud teha kogu 2015. aasta jooksul?

15 Me ootame põnevusega, missugused vaimsed õnnistused tulevad Jehoovalt 2015. aastal. Muidugi võime kogeda ka mitmesuguseid katsumusi. Kuid mis ka ei juhtuks, me teame, et Jehoova ei hülga meid eales. (5. Moos. 31:8; Laul 9:9, 10.) Ta annab meile edaspidigi kõik, mida vajame, et teda ustavalt teenida. Seepärast hoidkem otsusekindlalt endas samasugust suhtumist, nagu oli prohvet Habakukil, kes ütles: „Isegi kui viigipuu ei õitse ja viinapuu ei kanna vilja, isegi kui õlipuu ei anna saaki ega põllud toidust, isegi kui lambad kaovad aedikust ja tarandikes pole veiseid, juubeldan ma Jehoova pärast, tunnen rõõmu oma pääste Jumalast.” (Hab. 3:17, 18.) Mõelgem siis terve aasta jooksul rõõmsameelselt meie õnnistustele ja järgigem üleskutset 2015. aasta tekstis: „Tänage Jehoovat, sest tema on hea.” (Laul 106:1.)

^ lõik 10 Nimesid on muudetud.