„Rõõmustagem ja olgem ülirõõmsad . . . , sest Talle pulmad on kätte jõudnud.” (ILM. 19:7)

1., 2. a) Kelle pulmad toovad taevas suurt rõõmu? b) Millised küsimused seoses nende pulmadega tekivad?

PULMADEKS valmistumine nõuab tavaliselt palju aega. Võtame nüüd vaatluse alla ühed väga erilised, kuninglikud pulmad. Mõelda vaid, nendeks on tehtud ettevalmistusi juba umbes 2000 aastat! Praegu aga on juba väga lähedal aeg, kui peigmees kohtub oma pruudiga. Peagi täitub kuningapalee rõõmsa muusikaga ja taevaste olendite hulgad laulavad: „Kiitke Jaahi, sest Jehoova, meie Jumal, Kõikvõimas, on hakanud kuningana valitsema. Rõõmustagem ja olgem ülirõõmsad ning andkem temale austust, sest Talle pulmad on kätte jõudnud ja tema naine on ennast valmis seadnud” (Ilm. 19:6, 7).

2 Tall, kelle pulmad toovad taevas rohkesti rõõmu, pole keegi muu kui Jeesus Kristus (Joh. 1:29). Milline on tema pulmariietus? Kes on tema pruut? Kuidas on pruuti pulmadeks ette valmistatud? Millal pulmad toimuvad? Talle pulmad toovad küll suurt rõõmu taevas, kuid kas need rõõmustavad ka neid, kel on lootus elada igavesti maa peal?  Nendele põnevatele küsimustele saame vastused, kui jätkame Laulu 45 lähemat uurimist.

PEIGMEHE HEALÕHNALISED PULMARIIDED

3., 4. a) Mida me teame peigmehe pulmariietuse kohta ja mis tema rõõmu veelgi suurendab? b) Kes on „kuningate tütred” ja „kuninganna”, kes koos peigmehega rõõmustavad?

3 Loe Laul 45:9, 10. Peigmees Jeesus Kristus paneb selga oma kuninglikud pulmariided. Nagu sellele sündmusele kohane, õhkub tema riietest „parimate palsamite” hõngu. Laulik mainib näiteks mürri ja kassiat, mis olid Iisraelis kasutatud püha võideõli koostisosade hulgas (2. Moos. 30:23—25).

4 Muusika, mis täidab taevast paleed, suurendab peigmehe rõõmu, mida ta enne pulmi tunneb. Tema rõõmu jagab ka „kuninganna”, Jehoova organisatsiooni taevane osa, kuhu kuuluvad pühad inglid ehk „kuningate tütred”. Kui ülev võib küll olla see, kui taevased hääled hõiskavad: „Rõõmustagem ja olgem ülirõõmsad . . . , sest Talle pulmad on kätte jõudnud.”

PRUUTI VALMISTATAKSE PULMADEKS ETTE

5. Kes on pruut?

5 Loe Laul 45:11, 12. Me teame nüüd, kes on peigmees, kuid kes on pruut? Pruut koosneb rühmast ustavatest jumalateenijatest, kes on välja valitud kogudusest, mille pea on Jeesus Kristus. (Loe Efeslastele 5:23, 24.) Nad hakkavad kuuluma Messia kuningriigivalitsusse (Luuka 12:32). Need 144000 vaimuga võitud kristlast „järgivad Talle pidevalt, ükskõik kuhu ta läheb” (Ilm. 14:1—4). Nad saavad „Talle naiseks” ja asuvad koos temaga elama ta taevasesse eluasemesse (Ilm. 21:9; Joh. 14:2, 3).

6. Miks viidatakse võitutele kui kuninga tütrele ja miks öeldakse neile, et nad unustaksid oma rahva?

6 Selle tulevase pruudi poole pöördutakse sõnadega „tütar” ja ka „kuninga tütar” (Laul 45:14). Kes see kuningas on? See on Jehoova. Võitud kristlased on saanud Jehoova „lasteks” (Rooml. 8:15—17). Kuna neist saab taevane pruut, öeldakse neile: „Unusta oma rahvas ja oma [maine] isamaja!” Neil tuleb keskendada „oma mõtted sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal” (Kol. 3:1—4).

7. a) Kuidas on Kristus oma tulevast pruuti ette valmistanud? b) Kuidas suhtub pruut oma tulevasesse peigmehesse?

7 Kristus on oma pruuti taevasteks pulmadeks paljude sajandite jooksul ette valmistanud. Apostel Paulus selgitas, et „Kristus armastas kogudust ja andis iseenese selle eest, et seda pühitseda, puhastades seda vees pesemisega sõna kaudu, et seada kogudus enese ette hiilgavana, nii et sel poleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et see oleks püha ja veatu” (Efesl. 5:25—27). Paulus kirjutas muistse Korintose võitud kristlastele: „Ma olen teie pärast kiivas jumaliku kiivusega, kuna ma ise kihlasin teid ühe mehega, seades teid Kristuse ette puhta neitsina” (2. Kor. 11:2). Kuninglikku peigmeest Jeesus Kristust kütkestab tema tulevase pruudi vaimne ilu. Pruut jällegi tunnustab teda oma isandana ja kummardab tema kui oma tulevase abikaasa ees.

PRUUT VIIAKSE KUNINGA JUURDE

8. Miks on igati kohane, et laulik kirjeldab pruuti olevat „täies auhiilguses”?

8 Loe Laul 45:14, 15a. Pulmadeks  valmis seatuna on pruut „täies auhiilguses”. Kirjakohas Ilmutuse 21:2 võrreldakse pruuti linnaga, Uue Jeruusalemmaga, ja öeldakse, et ta on „ehitud oma mehe jaoks”. Sellel taevasel linnal on „Jumala auhiilgus” ja ta kiirgab „nagu jaspisekivi, mis särab kristallselgelt” (Ilm. 21:10, 11). Ilmutusraamatus kirjeldatakse kaunilt Uue Jeruusalemma hiilgust (Ilm. 21:18—21). Pole midagi imestada, et laulik kujutab pruuti olevat „täies auhiilguses” — tegu on ju ikkagi kuninglike pulmadega taevas.

9. Kes on kuningas, kelle juurde pruut viiakse, ja kuidas on pruut riietatud?

9 Peigmees, kelle juurde pruut viiakse, on Messias-Kuningas. Ta on oma pruuti ette valmistanud, puhastades teda „vees pesemisega sõna kaudu”, mille tulemusel on see „püha ja veatu” (Efesl. 5:26, 27). Pruut peab olema ka riietatud selle sündmuse vääriliselt. Ja seda ta tõesti on! „Tema rüü on kaunistatud kullaga” ja „peenelt kootud rõivais viiakse ta kuninga ette” (UM). Pulmadeks Tallega on pruudile „antud riietumiseks särav puhas peenlinane riie, sest see peenlinane riie tähendab pühade õigeid tegusid” (Ilm. 19:8).

„PULMAD ON KÄTTE JÕUDNUD”

10. Millal toimuvad Talle pulmad?

10 Loe Ilmutus 19:7. Millal toimuvad Talle pulmad? Kuigi „tema naine on ennast valmis seadnud”, ei käi see, mida Ilmutusraamat järgmisena kirjeldab, pulmade kohta. Järgnev on hoopis ilmekas kirjeldus suure viletsuse viimasest faasist (Ilm. 19:11—21). Kas see tähendab, et pulmad toimuvad enne, kui peigmehest kuningas saavutab lõpliku võidu? Ei. Ilmutusraamatu nägemused pole esitatud kronoloogilises järjekorras. Laul 45 näitab, et kuninglikud pulmad toimuvad pärast seda, kui kuningas Jeesus Kristus on pannud mõõga vööle ja võitnud oma vaenlased (Laul 45:4, 5).

11. Millises järjekorras Jeesus tegutseb, et saavutada lõplikku võitu?

11 Niisiis võime Piibli põhjal järeldada, et sündmused leiavad aset järgmiselt. Esiteks viiakse täide kohtuotsus „suure prostituudi üle”, kelleks on Suur Babülon, ülemaailmne valereligiooni impeerium (Ilm. 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2). Seejärel viib Kristus täide Jumala kohtuotsused ülejäänud Saatana kurja maailma üle ja hävitab selle Harmagedoonis, „Kõikvõimsa Jumala suure päeva sõjas” (Ilm. 16:14—16; 19:19—21). Kuningas saavutab lõpliku võidu, kui ta heidab Saatana ja ta deemonid sügavikku, mis tähendab, et nad on siis surmasarnases tegevusetuse seisundis (Ilm. 20:1—3).

12., 13. a) Millal võivad Talle pulmad alata? b) Kes tunnevad taevas rõõmu Talle pulmadest?

12 Võitud kristlased, kes Kristuse juuresoleku ajal oma maise teekonna lõpetavad, äratatakse üles eluks taevas. Mingil ajal pärast Suure Babüloni hävitamist kogub Jeesus enda juurde viimased maa peale jäänud pruudiklassi liikmed (1. Tess. 4:16, 17). Seega on kõik, kes moodustavad pruudi, enne Harmagedooni sõja puhkemist taevas. Pärast seda sõda võivad Talle pulmad alata. Kui rõõmus sündmus see küll on! „Õnnelikud on need, kes on Talle pulma pidusöögile kutsutud,” öeldakse tekstis Ilmutuse 19:9. Pruudiklassi 144000 liikmel on tõepoolest põhjust rõõmustamiseks. Ja ka peigmehest kuningas on ülirõõmus, et kõik  tema kaasvalitsejad on piltlikult öeldes söömas ja joomas tema lauas tema kuningriigis (Luuka 22:18, 28—30). Kuid Talle pulmade üle ei rõõmusta vaid pruut ja peigmees.

13 Nagu varem öeldud, laulavad vaimolendite hulgad taevas: „Rõõmustagem ja olgem ülirõõmsad ning andkem temale [Jehoovale] austust, sest Talle pulmad on kätte jõudnud ja tema naine on ennast valmis seadnud” (Ilm. 19:6, 7). Mida aga öelda Jehoova teenijate kohta maa peal? Kas nemadki saavad osa sellest rõõmust?

„NEED TUUAKSE RÕÕMUGA”

14. Kes on pruudi neitsitest saatjad, keda on mainitud Laulus 45?

14 Loe Laul 45:13, 15b, 16. Prohvet Sakarja ennustas, et lõpuajal ühineb kõigist rahvastest inimesi innukalt vaimse Iisraeli jäägiga. Ta kirjutas: „Neil päevil sünnib, et kümme meest igakeelsete paganate hulgast haaravad kinni Juuda mehe hõlmast ja ütlevad: „Meie tahame minna ühes teiega, sest me oleme kuulnud, et Jumal on teiega!”” (Sak. 8:23). Laulus 45:13 räägitakse neist „kümnest mehest” kui „Tüürose kodanikest” ja kui „rikkamatest rahva hulgast”. Nad tulevad võitute jäägi juurde, et neid toetada ja saada neilt abi Jehoova teenimiseks. Alates aastast 1935 on miljonid inimesed lasknud võitute jäägil juhatada end „õiguse teele” (Taan. 12:3). Need võitute ustavad „sõbrannad” ehk „saatjad” (UM) on oma elu puhastanud ja saanud vaimses mõttes „neitsiteks”. Pruudi neitsitest saatjad on  pühendanud end Jehoovale ja tõestanud, et nad on peigmehest kuninga ustavad alamad.

15. Kuidas on pruudi neitsitest saatjad teinud koostööd pruudiklassi liikmetega, kes on veel maa peal?

15 Pruudiklassi jääk on neile neitsitest saatjatele väga tänulik selle eest, et nad on agaralt aidanud kuulutada „head sõnumit kuningriigist” kogu asustatud maal (Matt. 24:14). Mitte ainult vaim ja pruut ei ütle jätkuvalt: „Tule!”, vaid seda ütlevad ka need, kes seda kuulevad (Ilm. 22:17). Jah, „teised lambad” on kuulnud võitud pruudiklassi liikmeid ütlevat: „Tule!” ja esitavad seda kutset maa elanikele koos nendega (Joh. 10:16).

16. Millise imelise võimaluse annab Jehoova „teistele lammastele”?

16 Maa peal olevad võitud armastavad oma saatjaid ja neile teeb heameelt see, et peigmehe isa Jehoova austab teisi lambaid, lastes ka neil juubeldada siis, kui taevas jõuab kätte Talle pulmade aeg. Ennustus näitab, et need neitsitest saatjad „tuuakse rõõmu ja ilutsemisega”. Seega, teised lambad, kes loodavad elada igavesti maa peal, rõõmustavad koos Jehoova üleuniversumilise perega, kui taevas peetakse Talle pulmi. Ilmutusraamat kujutab „suure rahvahulga” liikmeid seismas „trooni ees ja Talle ees”. Nad osalevad Jehoova pühas teenistuses tema vaimse templi maises õues (Ilm. 7:9, 15).

Talle pulmad toovad rõõmu pruudi neitsitest saatjatele (Vaata lõiku 16)

„SU ISADE ASEMELE ASTUVAD SU POJAD”

17., 18. Milliseid häid tulemusi toob Talle abielu ja kelle isaks saab Kristus oma tuhandeaastase valitsuse ajal?

17 Loe Laul 45:17. Kristuse taevase pruudi neitsitest saatjatel on veelgi enam põhjust rõõmustada, kui nad näevad, mida head see abielu uues maailmas toob. Peigmehest kuningas äratab üles oma maised esiisad, kellest saavad tema maised pojad (Joh. 5:25—29; Heebr. 11:35). Neist määrab ta üle kogu maa ametisse „vürste” inimesi juhtima. Kahtlemata määrab Kristus uues maailmas „vürste” ka tänapäeva ustavate kogudusevanemate seast (Jes. 32:1).

18 Kristusest saab tema tuhandeaastase valitsuse ajal isa ka teistele. Tegelikult saavad inimesed igavese elu maa peal vaid siis, kui nad näitavad üles usku Jeesuse lunastusohvrisse (Joh. 3:16). Niisiis võib öelda, et Jeesus on nende „Igavene Isa” (Jes. 9:5, 6).

„MA TEEN SU NIME KUULSAKS”

19., 20. Kuidas puudutavad Laulus 45 kirjeldatud põnevad sündmused kõiki tõelisi kristlasi?

19 Loe Laul 45:2, 18. Laulus 45 kirjeldatud sündmused puudutavad tõepoolest kõiki kristlasi. Veel maa peal olevad võitud ootavad pikisilmi peatselt saabuvat aega, kui nad ühinevad taevas oma vendade ja peigmehega. Teised lambad püüavad oma aulisele kuningale kogu südamest alluda ja on tänulikud selle eest, et saavad teha koostööd pruudiklassi liikmetega, kes on veel maa peal. Pärast taevaseid pulmi toob Kristuse ja tema kaasvalitsejate tegevus maa elanikele enneolematuid õnnistusi (Ilm. 7:17; 21:1—4).

20 Oodates „heade sõnade” täitumist, mis käivad Messias-Kuninga kohta, soovime kõigest hingest tema nime kuulsaks teha. Olgem nende seas, kes austavad kuningat ikka ja igavesti!