„Hea on laulda kiitust meie Jumalale.” (LAUL 147:1, UM)

1., 2. a) Mis võib olla tulemus, kui mõtleme ja räägime kellestki, keda me armastame? (Vaata pilti artikli alguses.) b) Milliseid küsimusi me hakkame vaatlema?

KUI mõtleme armastatud inimesele ja räägime temast, võivad meie suhted temaga tugevneda. Sama peab paika meie suhete puhul Jumal Jehoovaga. Taavet veetis karjasena palju öid tähistaevast vaadeldes ja selle võrreldamatule loojale mõeldes. Ta kirjutas: „Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed?” (Laul 8:4, 5). Ning kui apostel Paulus oli kirjutanud sellest, kui imelisel viisil täitus Jehoova eesmärk seoses vaimse Iisraeliga, hüüatas ta: „Oo, kui sügavad on Jumala rikkus ja tarkus ja teadmised!” (Rooml. 11:17—26, 33).

2 Kuulutustööl saame mõelda Jehoova peale ja rääkida temast ning juba ainuüksi see tugevdab meie sõprust temaga. Paljud, kel on võimalik teenida Jehoovat täisajaliselt, on tõdenud, et nende armastus Jumala vastu on süvenenud, kuna nad käivad rohkem kuulutamas. Ükskõik kas sa oled praegu täisajalises teenistuses või püüdled selle eesmärgi poole, kuidas võib selline teenistus tugevdada sinu suhteid Jehoovaga? Kui sa oled juba pioneer, siis mis aitaks sul jätkata seda rõõmutoovat teenistust? Kui sa pole veel pioneer, siis mõtle, milliseid muudatusi saaksid teha, et pioneeritööd alustada? Vaadelgem, kuidas täisajaline teenistus võib tugevdada meie suhteid Jumalaga.

TÄISAJALINE TEENISTUS JA MEIE SUHTED JUMALAGA

3. Kuidas mõjutab meid see, kui räägime kuulutustööl tulevastest Jumala kuningriigi õnnistustest?

3 Tulevastest Jumala kuningriigi õnnistustest rääkimine lähendab meid Jehoovaga. Millist kirjakohta  meeldib sulle majast majja töös kasutada? Kas selleks on Laul 37:10, 11, Taanieli 2:44, Johannese 5:28, 29 või Ilmutuse 21:3, 4? Iga kord, kui räägime neist tõotustest teistele, tuletab see ka meile meelde, et meie heldekäeline Jumal on tõesti „iga hea anni ja iga täiusliku kingituse” andja. See lähendab meid temaga. (Jaak. 1:17.)

4. Miks me hakkame Jumala headust rohkem hindama, kui näeme, millises vaimselt õnnetus olukorras on inimesed?

4 Kui näeme, millises vaimselt õnnetus olukorras on inimesed, kellele me kuulutame, hakkame tõde rohkem hindama. Inimesed on ilma usaldusväärse juhatuseta, mis aitaks neil saavutada edu ja õnne. Enamik on tuleviku pärast mures ja neil pole lootust. Nad otsivad elu mõtet. Isegi suurel osal usklikest on vähe teadmisi Pühakirjast. Nad sarnanevad paljuski muistse Niinive elanikega. (Loe Joona 4:11.) Kui teeme rohkem kuulutustööd, siis näeme veelgi selgemalt, kuivõrd erinev on Jehoova rahva vaimne olukord võrreldes nendega, kellele me kuulutame (Jes. 65:13). Jehoova headust näitab ka see, et ta teeb rohkem, kui vaid hoolitseb oma teenijate vaimsete vajaduste eest; ta pakub kõigile vaimset kosutust ja tõelist lootust (Ilm. 22:17).

5. Kuidas teiste vaimne aitamine mõjutab meie suhtumist enda raskustesse?

5 Teisi vaimselt aidates ei mattu me nii kergesti enda murede alla. Üldpioneerina teeniv Trisha koges seda, kui tema vanemad lahutasid. Ta ütleb: „See oli üks suurimaid emotsionaalseid vapustusi minu elus.” Ühel päeval, kui ta oli üsna kurb ja oleks tahtnud koju jääda, läks ta siiski uurima Piiblit kolme lapsega, kelle kodune olukord oli väga halb. Isa oli nad hüljanud ning nende vanem vend kohtles neid jõhkralt. Trisha räägib: „Mis tahes minu enda probleemi või südamevalu ei andnud võrreldagi nende omaga. Ent kui me Piiblit uurisime, lõid nende väikesed silmad särama ning nad olid rõõmust ja põnevusest kihevil. Need lapsed olid mulle kui kingitus Jehoovalt, eriti tol päeval.”

6., 7. a) Miks tugevneb meie usk, kui õpetame Piibli tõdesid teistele? b) Mida me tunneme, kui näeme piibliõpilaste elu tänu õpitu ellurakendamisele paranemas?

6 Piibli tõdede õpetamine tugevdab meie usku. Paulus kirjutas mõnede oma aja juutide kohta, kes ei järginud seda, mida nad õpetasid: „Kas sina, kes sa teist õpetad, iseennast ei õpeta?” (Rooml. 2:21). Pioneerid on aga täiesti teistsugused. Neil on üldiselt palju võimalusi õpetada teistele tõde ja juhatada piibliuurimisi. Et teha seda hästi, on vaja igaks uurimiseks ette valmistada ja võib-olla peab küsimustele vastamiseks tegema uurimistööd. Pioneer nimega Janeen selgitab: „Iga kord, kui mul on võimalus teistele Piibli tõdesid õpetada, tunnen, kuidas need juurduvad üha sügavamalt minu enda meeles ja südames. Tänu sellele ei seisa ma vaimselt ühe koha peal, vaid minu usk üha kasvab.”

7 Kui näeme, kuidas Piibli põhimõtete rakendamine parandab piibliõpilaste elu, hakkame rohkem hindama Jumala tarkust (Jes. 48:17, 18). See omakorda aitab meil veelgi otsusekindlamalt rakendada neid põhimõtteid oma elus. Üks teine pioneer, Adrianna, sõnab: „Kui inimesed toetuvad enda tarkusele, võib nende elutee üsna konarlik olla. Ent kui nad toetuvad Jehoova tarkusele, hakkavad asjad kohe paranema.” Samuti ütleb Phil: „On imeline näha, kuidas Jehoova  suudab aidata inimesi, kes pole suutnud ise oma probleemidega toime tulla.”

8. Milline mõju on sellel, et kuulutustööl on meie kõrval head kaaslased?

8 See, et kuulutustööl on meie kõrval head kaaslased, ehitab meid vaimselt üles (Õpet. 13:20). Enamik pioneere on teenistuses suure osa ajast koos teiste kuulutajatega. See annab rohkesti võimalusi saada „vastastikku julgustust”. (Rooml. 1:12; loe Õpetussõnad 27:17.) Üldpioneer Lisa ütleb: „Töökohal võib tihti näha võistlusvaimu ja kadedust. Päevast päeva võib kuulda keelepeksu ja vulgaarset kõnepruuki. Igaüks püüab teistest parem olla, maksku mis maksab. Kristlasi võidakse nende käitumise pärast naeruvääristada või pilgata. Kuid õdede-vendadega kuulutamas käimine on tõeliselt ülesehitav. Päeva lõpus koju tulles tunnen end kosutatuna, ükskõik kui väsinud ma ka poleks.”

9. Mismoodi mõjub abielule see, kui abikaasad teenivad koos pioneeridena?

9 Koos abikaasaga pioneerina teenimine tugevdab kolmekordset abielulõnga (Kog. 4:12). Madeline, kes teeb pioneeritööd koos mehega, selgitab: „Meil on võimalik rääkida omavahel sellest, kuidas kuulutustööl läks, või millestki, mida lugesime Piiblist ja mis puudutab meie teenistust. Iga pioneerteenistuses veedetud aastaga saame üha lähedasemaks.” Trisha ütleb: „Kuna püüame hoolega võlgadest hoiduda, siis pole meil vaidlusi rahaasjade pärast. Meil on sama kuulutustöögraafik, mistõttu saame koos käia korduskülastustel ja piibliuurimistel ja see aitab meil saada lähedasemaks nii üksteise kui ka Jehoovaga.”

Toimekas elu täisajalises teenistuses pakub suurt rahuldust (Vaata lõiku 9)

10. Mis juhtub, kui paneme kuningriigitöö elus esikohale ja kogeme Jehoova toetust?

 10 Kui paneme kuningriigitöö elus esikohale, kui kogeme Jehoova tuge ja näeme, kuidas ta vastab meie palvetele, kasvab meie usaldus tema vastu. See on nii kõigi ustavate kristlaste puhul. Ent täisajalised teenijad mõistavad, et Jehoovale toetumine võib aidata neil ka jätkata pioneeritööd. (Loe Matteuse 6:30—34.) Curt, kes teenib pioneerina ja ringkonnaülevaataja asendajana, ning tema pioneerist naine olid nõus külastama kogudust, mis asus nende kodust kahe ja poole tunnise autosõidu kaugusel. Neil oli autos vaevu nii palju kütust, et kohale jõuda, kuid seda poleks enam jätkunud tagasisõiduks, ja Curti palgapäev oli alles nädala pärast. Curt möönab, et ta hakkas kahtlema, kas ta tegi ikka õige otsuse. Pärast palvetamist otsustasid nad siiski minna, olles kindlad, et Jumal hoolitseb kõige vajaliku eest. Kui nad olid lahkumas, helistas üks õde ja ütles, et tal on neile kingitus. See oli täpselt selline rahasumma, mida nad reisiks vajasid. Curt tõdeb: „Kui koged midagi sellist ikka ja jälle, on kerge näha Jehoova kätt.”

11. Milliseid õnnistusi pioneerid kogevad?

11 Pioneerid on tõesti sageli kogenud, et kui nad teenivad innukalt Jehoovat ja püüavad temaga lähedasemaks saada, siis „tabavad” neid lõputuna näivad õnnistused (5. Moos. 28:2). Kuid pioneeritööl on ka oma raskused. Kellelgi meist pole võimalik täielikult vältida Aadama mässust tulenevaid probleeme. Kuigi mõnele pioneerile on tundunud, et nad peavad pioneerteenistuse katkestama, on nende ees olevate raskustega tihti võimalik toime tulla või neist isegi hoiduda. Mis võib aidata pioneeril oma väärtuslikku teenistust jätkata?

KUIDAS JÄÄDA TÄISAJALISSE TEENISTUSSE

12., 13. a) Mida on pioneeril tarvis teha, kui tal on raskusi tundide normi täitmisega? b) Miks on nii tähtis planeerida aega, et lugeda iga päev Piiblit, iseseisvalt uurida ja mõtiskleda?

12 Enamikul pioneeridest on väga tihe ajakava. Kuna kõigega hakkama saamine nõuab pingutusi, on väga tähtis oma tegemisi hästi planeerida (1. Kor. 14:33, 40). Kui pioneeril on raskusi tundide normi täitmisega, on tal ehk tarvis oma ajakasutust analüüsida (Efesl. 5:15, 16). Ta võiks mõelda: „Kui palju aega ma tegelikult kulutan meelelahutusele ja vaba aja tegevustele? Kas mul on vaja rohkem enesedistsipliini? Kas mul on võimalik muuta oma ilmaliku töö graafikut?” Iga kristlane teab, kui kergelt me kipume võtma plaani igasuguseid tegevusi; seega tuleb täisajalistel teenijatel regulaarselt oma ajakava üle vaadata ja teha vajadusel muudatusi.

13 Igapäevane piiblilugemine, iseseisev uurimine ja mõtisklemine peaksid olema pioneeri ajakavas kindlal kohal. Niisiis on tal vaja enesedistsipliini, et vähem olulised asjad ei rööviks aega, mis ta on planeerinud nendeks tähtsateks tegevusteks (Filipl. 1:10). Kujuta ette järgnevat olukorda. Pioneer tuleb pärast pikka kuulutustööpäeva koju. Tal on plaanis kasutada õhtut koosolekuks valmistumiseks. Esiteks aga vaatab ta läbi saabunud posti. Siis lülitab ta sisse arvuti ning loeb meile ja vastab nendele. Ja kuna ta juba on internetis, siis vaatab ta ühelt veebisaidilt, kas tootel, mida ta plaanib osta, on hind langenud. Enne kui ta arugi saab, on peaaegu kaks tundi läinud ja ta pole veel alustanudki uurimist, mis tal sel õhtul kavas oli. Miks see on probleem? Sportlased peavad tervise eest hoolt kandma, kui  soovivad olla pikka aega oma alal edukad. Samamoodi on pioneeridel enda vaimseks tugevdamiseks vaja häid uurimisharjumusi, kui nad soovivad jääda täisajalisse teenistusse (1. Tim. 4:16).

14., 15. a) Miks peaksid pioneerid elama lihtsat elu? b) Mida peaks pioneer tegema, kui tal tuleb ette raskusi?

14 Edukad pioneerid püüavad elada lihtsat elu. Jeesus ergutas jüngreid hoidma oma silma lihtsana (Matt. 6:22, allm.). Jeesus ise hoidis elu lihtsana, nii et ta võiks täielikult teenistusele pühenduda. Ta võis enda kohta öelda: „Rebastel on urud ja taeva lindudel puhkepaigad, aga inimese Pojal pole kohta, kuhu oma pea panna” (Matt. 8:20). Pioneer, kes soovib Jeesuse eeskuju järgida, hoiab meeles, et mida rohkem on tal asju, seda enam on tal, mida hooldada, parandada või välja vahetada.

15 Pioneerid mõistavad, et nad pole saanud oma teenistuseesõigust tänu mõnele erilisele saavutusele või teenele. Tegelikult iga meie anne või eesõigus on meil tänu Jumala ärateenimata heldusele. Niisiis tuleb igaühel, kes tahab pioneeritööd jätkata, toetuda Jehoovale (Filipl. 4:13). Raskusi ja keerulisi olukordi tuleb paratamatult ette (Laul 34:20). Kui nii juhtub, peaksid pioneerid otsima Jehoovalt juhatust ja laskma tal end aidata, selle asemel et kiiresti oma teenistuseesõigusest loobuda. (Loe Laul 37:5.) Nähes, mismoodi Jumal neid armastavalt aitab, saavad nad oma hooliva taevase isaga lähedasemaks (Jes. 41:10).

KAS SUL ON VÕIMALIK ASTUDA PIONEERIDE RIDADESSE?

16. Kui sa soovid teenida pioneerina, siis mida sul tuleks teha?

16 Kui sa soovid astuda täisajalisse teenistusse ja kogeda sellest tulenevaid õnnistusi, siis räägi sellest Jehoovale (1. Joh. 5:14, 15). Vestle nendega, kes on praegu pioneerid. Sea endale eesmärke, mis aitaksid sul pioneerteenistust alustada. Niimoodi toimisid Keith ja Erika. Neil oli täiskohaga töö ning nagu paljud teised nendevanused abielupaarid, ostsid ka nemad endale varsti peale abiellumist maja ja uue auto. Nad ütlevad: „Mõtlesime, et need asjad toovad meile rahulolu, kuid nii see polnud.” Kui Keith kaotas töö, teenis ta abipioneerina. Ta meenutab: „Abipioneerina teenimine tuletas mulle meelde, kui palju rõõmu kuulutustöö toob.” Nad sõbrunesid ühe pioneeridest abielupaariga, kes aitas neil näha, milline rõõm kaasneb pioneeritöö ja lihtsa eluga. Mida Keith ja Erika tegid? „Me koostasime nimekirja vaimsetest eesmärkidest, panime selle oma külmkapile ja kui olime mingi eesmärgi saavutanud, tegime selle juurde märke.” Mõne aja pärast oli neil võimalik pioneerteenistust alustada.

17. Miks oleks hea mõelda, kas sul on võimalik teha muudatusi oma ajakavas või eluviisis, et hakata pioneeriks?

17 Kas sa saad astuda pioneeride ridadesse? Kui sulle tundub, et praegu pole see võimalik, siis püüa anda teenistuses oma parim, et saada Jehoovaga üha lähedasemaks. Pärast palvemeelset kaalumist võid märgata, et kui teed mõned muudatused oma ajakavas või eluviisis, on sul siiski võimalik teenida pioneerina. Pioneeritööst saadav rõõm ületab kaugelt mis tahes ohvri, mida oled pidanud tooma. Sa tunned rahulolu, mis tuleneb sellest, et oled pannud kuningriigitöö ettepoole iseenda huvidest (Matt. 6:33). Sa koged suuremat andmisrõõmu. Lisaks on sul palju võimalusi mõelda ja rääkida Jehoovast, mis süvendab sinu armastust tema vastu ja teeb talle heameelt.