Näitab, millises ajakirja numbris artikkel ilmus

ELULOOD

 • Jehoova on avanud mu silmad (P. Oyeka), 1/6
 • Jehoova õpetas mind täitma tema tahet (M. Lloyd), 15/7
 • Jumala Sõna vägi ühe hindu pere elus (N. Govindsamy), 1/10
 • Leidsin viimaks tõelise vabaduse! (M. Kilin), 1/12
 • „Meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks” (L. Didur), 15/3
 • Oleme pühas teenistuses saanud teada „saladuse” (O. Randriamora), 15/6
 • Olen 70 aastat Juuda mehe hõlmast kinni hoidnud (L. Smith), 15/4
 • Olen hoidnud tarkade eakate ligi (E. Gjerde), 15/5
 • Sõbrad 60 aastat (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10
 • Teenin nüüd Jumalat, keda ma tunnen (M. Bacudio), 1/9

JEESUS KRISTUS

 • Apokrüüfilised evangeeliumid, 1/4
 • Jeesuse kõrval hukatud kurjategijate süü, 1/2
 • Kas Jeesus on Jumal? 1/4
 • Kes juhtis tähte? 1/4
 • Kes oli Jeesus Kristus? 1/4
 • Kuidas mälestada Jeesuse surma? 1/3
 • Mida tähendab „mine koos temaga kaks miili” (Mt 5:41) 1/4
 • Miks pani juute komistama viis, kuidas ta suri? 1/5
 • Millal sai kuningaks? 1/8
 • Suhtumine poliitikasse, 1/5

JEHOOVA

 • Isa, 1/7
 • Kas hoolib naistest? 1/9
 • Kas karistab inimesi põrgutules? 1/10
 • Kuulab palveid, 1/7
 • Loob ülemaailmse valitsuse, 1/11
 • Mida tahaksid Jumala käest teada? 1/11
 • Miks kasutada Jumala nime? 1/6
 • Miks käskis Aabrahamil poja ohvriks tuua? 1/1
 • Miks liituda Jumala rahvaga? 1/2
 • Miks saatis Jeesuse maa peale? 1/12
 • Saa Jumalaga lähedaseks, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

JEHOOVA TUNNISTAJAD

 • Aastakoosolek, 15/8
 • Ajalugu ei valeta (Eesti), 1/12
 • Euroopa kohus kaitseb õigust väeteenistusest keelduda (V. Bajatjan), 1/11
 • Gileadi lõpuaktused, 1/2, 1/8
 • „Hoia oma südant!” piirkonnakonvent, 1/5
 • Julgustus laste suu kaudu, (Venemaa, Austraalia), 15/10
 • Kas naised saavad olla Jumala Sõna õpetajad? 1/9
 • ’Kas teeksite meist pildi?’ (Mehhiko), 15/3
 • Kiri . . . , 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
 • Kolportöörid, 15/5
 • „Kuidas küll mina kuulutada saan?” (halvatud), 15/1
 • Kus piirid ei loe midagi (Portugal, Hispaania, Prantsusmaa), 1/1
 • Kuulutasid Jumala Sõna julgelt! 15/2
 • Lahkus hajutab kibeduse, 15/6
 • Lihtsustatud „Vahitorn”, 15/12
 • Miks kuulutavad majast majja? 1/6
 • Minevikulise väärisvara säilitamine, 15/1
 • „Minu unistus on täide läinud” (pioneeritöö), 15/7
 • Nüüdisasteegid, 1/3
 • „Parim sõnum, mida iial on kuuldud” (Kanada raadio), 15/11
 • Pilgrimid, 15/8
 • ’See tegi mind silmatorkavaks’ (Koidiku kohver), 15/2
 • Teenistus Brasiilias, 15/10
 • Teenistus Ecuadoris, 15/7
 • Teokraatlikud koolid, 15/9
 • „Vahitorni” uurimisväljaanne, 15/1
 • Ülejääk tegi tasa selle, mis oli puudu (annetused), 15/11

KRISTLIK ELU JA OMADUSED

 • Et uurimine tooks rohkem rõõmu ja kasu, 15/1
 • Kas 1. sajandi kristlased osalesid poliitikas? 1/5
 • Kas abielu on õnne võti? 1/10
 • Kas pornograafia vaatamise pärast võidakse eemaldada? 15/3
 • Kuidas sina nõu annad? 15/3
 • Kui noor kahtleb vanemate usu õigsuses, 1/2
 • Lahkus, 1/9
 • Miks lasta end ristida? 1/4
 • ’Olge ettevaatlikud variseride juuretise suhtes’, 15/5
 • Otsi „head juhatust”, 15/6
 • Pisipõnni piiblitund, 1/2, 1/5, 1/8, 1/11
 • Ustavustõotuse deklaratsioon, 15/12
 • Vallalisuse and, 15/11
 • Võlg, 1/11
 • Õpeta oma lapsi, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

MITMESUGUST

 • Aabraham, 1/1
 • Ahasveros (Estri abikaasa), 1/1
 • Altar „tundmatule Jumalale”, 1/3
 • Bituumen mördina, 1/7
 • Drahmi kaotamine, 1/12
 • Hannas evangeeliumides, 1/4
 • Harmagedoon, 1/2
 • Hoolitses hästi oma pere eest (Joosep), 1/4
 • Imed, 1/8
 • Juutide põlvnemine, 1/6
 • Kadedus, 15/2
 • Kaheksa kuningat paljastatud, 15/6
 • Kalamees piibliaegadel, 1/8
 • Kalliskivid ülempreestri rinnakilbil, 1/8
 • Karjane piibliaegadel, 1/11
 • Kas Jeesuse päevil mängiti matustel flööti? 1/2
 • Kas korruptsioonile tuleb lõpp? 1/10
 • Kas kristlased põgenesid Judeast enne aastat 70? 1/10
 • Kas kõik head inimesed lähevad taevasse? 1/8
 • Kas kõik kristlased käivad Kristuse jälgedes? 1/3
 • Kas maakera hävib kunagi? 1/2
 • Kas sool võib kaotada soolasuse? (Mt 5:13), 1/12
 • Kas usk on petlik lohutus? 1/11
 • Kas usud, et oled kunagi varem elanud? 1/12
 • Kas võimalik elada igavesti? 1/10
 • Kauplemine muistses Iisraelis, 1/9
 • „Kohtunikutool” (Ap 18:12), 1/5
 • Kohtupäev, 1/9
 • Kolmainuõpetus, 1/3
 • „Kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina” (Rutt), 1/7
 • Kuidas inglid ja deemonid meid mõjutavad? 1/7
 • Kuidas piibliaegadel kirju kohale toimetati? 1/9
 • Külmutatud embrüod, 15/12
 • Maksukogujad esimesel sajandil, 1/3
 • Midagi paremat kui jõulud, 1/12
 • Miks abielluda ainult kaasusklikuga? 1/7
 • Miks mõned jõule ei pea? 1/12
 • Millal sai Inglise-Ameerika maailmavõim seitsmendaks, 15/6
 • Mis saab religioonidest? 1/5
 • Muusikud ja muusikariistad piibliaegadel, 1/2
 • Naatan — puhta jumalakummardamise ustav toetaja, 15/2
 • Paber piibliaegadel, 1/7
 • Piibliaegade kosmeetikavahendid, 1/12
 • Piibliaegade tekstiilid ja värvid, 1/3
 • Prohvetijüngrid, 1/10
 • Põllumees piibliaegadel, 1/5
 • Religioon ja poliitika, 1/5
 • „See on võimatu!” Kas ikka tõesti? 1/6
 • Spiritism, 1/3
 • Suurepärane tulevik, 1/5
 • Telgid, mida Paulus valmistas, 1/11
 • Tellised muistses Egiptuses, 1/1
 • „Teod saavad tasutud” (Aasa), 15/8
 • Tessaloonika, 1/6
 • Tint ja sulg piibliaegadel, 1/11
 • Toimis targalt, julgelt, isetult (Ester), 1/1
 • Tubakatarvitamine, 1/8
 • „Tubli naine” (Rutt), 1/10
 • Usalduse taastamine (pärast abielurikkumist), 1/5
 • Ustavate surm Jumala silmis kallis, 15/5
 • Vein kui ravim, 1/8
 • Vähenenud sissetulek, 1/6
 • Välimus, 1/3

PIIBEL

 • Ainulaadsus, 1/6
 • Coverdale’i ingliskeelne Piibel, 1/6
 • Ebausklik kasutamine, 15/12
 • Kas ennustab tulevikku? 1/1
 • Muudab elu, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11
 • Noortele lugejatele, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10
 • Suahiilikeelne, 1/9

UURIMISARTIKLID

 • Aidakem inimestel „unest ärgata”, 15/3
 • Andke üksteisele heldelt andeks, 15/11
 • Astu raskustele julgelt vastu, 15/10
 • Hoia koguduse positiivset vaimu, 15/2
 • Jeesus on eeskujuks alandlikkuses, 15/11
 • Jehoova kaitseb meid päästeks, 15/4
 • Jehoova kogub kokku oma pere, 15/7
 • Jehoova kogub kokku oma rõõmsa rahva, 15/9
 • Jehoova on „saladuste paljastaja”, 15/6
 • Jehoova paljastab, „mis peab varsti toimuma”, 15/6
 • Jehoova teab, kuidas päästa oma rahvast, 15/4
 • Järgigem Jeesuse eeskuju valvsuses, 15/2
 • Kas sa hindad Jumala abieluandi? 15/5
 • Kas sa peegeldad Jehoova auhiilgust? 15/5
 • „Kelle ees peaksin tundma hirmu?” 15/7
 • Kuidas saabub sellele maailmale lõpp, 15/9
 • Kui kuuletud Jumalale, näed tema tõotuste täitumist, 15/10
 • Kuninglik preesterkond kogu inimkonna hüvanguks, 15/1
 • Käitu Jumala kuningriigi kodanikuna! 15/8
 • Lahkmeelses peres on võimalik olla õnnelik, 15/12
 • Lase Jehooval juhtida end tõelisse vabadusse, 15/7
 • Mida võib Jehoova andeksand tähendada sinule? 15/11
 • Miks panna Jehoova teenimine oma elus esikohale? 15/6
 • Millist vaimu sa ilmutad? 15/10
 • „Mina olen . . . teie juures”, 15/8
 • ’Ole julge ja hästi tugev’, 15/2
 • Ole tõeliselt edukas, 15/12
 • Ole valvas Kuradi püüniste suhtes! 15/8
 • Olgem rõõmsad oma lootuse üle, 15/3
 • Piiblikirjutajaid juhtis püha vaim, 15/6
 • ’Poeg tahab Isa ilmutada’, 15/4
 • Püsigem „ajutiste elanikena”, 15/12
 • Püüa käituda vähemana, 15/11
 • Rahu tuhat aastat ja kauemgi, 15/9
 • Reetlikkus — pahaendeline ajamärk, 15/4
 • Seisa kindlalt ja hoidu Saatana lõksudest, 15/8
 • Sinu „jah” olgu „jah”, 15/10
 • Sulle on usaldatud majapidajaamet, 15/12
 • Säilita pakilisuse tunne, 15/3
 • „Te ei tea seda päeva ega tundi”, 15/9
 • Teeni Jehoovat siira südamega, 15/4
 • Teeni vabaduse Jumalat, 15/7
 • Toogem Jehoovale kogu hingest tulevaid ohvreid, 15/1
 • Tõelised kristlased austavad Jumala Sõna, 15/1
 • Usalda Jehoovat, „aegade ja aastate” Jumalat, 15/5
 • Võta eeskujuks Jehoova ja Jeesuse kannatlikkus, 15/9
 • Õige jumalakummardamine ühendab „ajutisi elanikke”, 15/12
 • „Õpeta mind tegema sinu meelt mööda”, 15/11
 • Õppigem „tõe põhiolemusest”, 15/1
 • Õppigem valvsust Jeesuse apostlitelt, 15/1
 • Ära kaota abielupingete korral lootust, 15/5
 • Ära vaata tagasi „sellele, mis jäi maha”, 15/3