AASTAKÜMNEID on mehed ja naised üle kogu maailma pidanud väärtuslikuks „Vahitorni” lehekülgedel avaldatavat Piiblil põhinevat materjali ning sellest kasu saanud. 2011. aasta juulikuus ilmus inglise keeles selle ajakirja uurimisväljaande esimene lihtsustatud number. Seal selgitati: „Seda antakse esialgu välja ühe aasta jooksul ja kui sellest on abi, siis ka edaspidi.”

Nüüd on hea meel teatada, et me oleme otsustanud jätkata selle väljaandmist. Veelgi enam, varsti on lihtsustatud väljaanne saadaval ka hispaania, portugali ja prantsuse keeles.

MIKS SEE INIMESTELE MEELDIB

Pärast lihtsustatud väljaande kättesaamist teatasid mitmed Vaikse ookeani lõunaregioonist: „Nüüd saavad vennad „Vahitornist” täielikult aru.” Ühes teises kirjas seisis: „Aega, mis varem kulus sõnade järelevaatamiseks ja väljenditest arusaamiseks, saab nüüd kasutada selleks, et mõista paremini viidatud piiblikohti ja seda, kuidas need õppetükiga seotud on.”

„Aega, mis varem kulus sõnade järelevaatamiseks ja väljenditest arusaamiseks, saab nüüd kasutada selleks, et mõista paremini viidatud piiblikohti ja seda, kuidas need õppetükiga seotud on”

Üks ülikooli lõpetanud õde Ameerika Ühendriikidest lausub: „Ma rääkisin ja kirjutasin 18 aastat kõrgelt haritud inimestele omases abstraktses keeles. Mulle sai harjumuseks kõnelda ja mõelda keerulisemalt kui vaja. Mõistsin, et mul tuleb oma mõtte- ja kõneviisis suuri muudatusi teha.” Olles nüüd tõhus evangeeliumikuulutaja, kirjutab ta: „Lihtsustatud „Vahitorn” on olnud mulle suureks abiks. Selle keelekasutus on suurepäraseks näiteks, kuidas öelda asju lihtsalt.”

 Üks Inglismaal elav õde, kes ristiti aastal 1972, kirjutas lihtsustatud „Vahitorni” kohta: „Kui ma lugesin päris esimest numbrit, tundsin, nagu Jehoova istuks minu kõrval, käsi ümber mu õlgade, ja me loeksime seda koos. Mul oli selline tunne, justkui isa loeks oma lapsele unejuttu.”

Üks Ameerika Ühendriikide Peetelis teeniv õde, kes ristiti rohkem kui 40 aastat tagasi, ütles, et lihtsustatud väljaanne on vahel aidanud tal mõningaid asju sügavamani mõista. Näiteks 2011. aasta 15. septembri ajakirjas oli kastis „Mõningate väljendite selgitusi” seletatud kirjakoha Heebrealastele 12:1 fraasi „pilv tunnistajaid” niimoodi: „Neid oli nii palju, et polnud võimalik üles lugeda.” Ta lausus: „See heitis valgust minu arusaamisele sellest salmist.” Iganädalasest koosolekust rääkides lisas ta: „Isegi kui laste vastused on lihtsustatud väljaandest maha loetud, pole need siiski sama sõnastusega, nagu seda on „Vahitorni” tavaväljaanne, mis enamikul käes on. Seega mõjuvad laste vastused kuulajatele värskelt.”

Üks teine õde Peetelist kirjutas: „Ma ootan suure huviga meie koguduse laste vastuseid. Lihtsustatud „Vahitorn” on aidanud neil väljendada end veendunult. Nende kommentaarid on mind tohutult julgustanud.”

1984. aastal ristitud õde väljendas hindamist lihtsustatud väljaande vastu, öeldes: „Mul on tunne, nagu see oleks just mulle  kirjutatud. Sellest on väga lihtne aru saada. Nüüd olen kindel, et suudan „Vahitorni”-uurimise ajal vastata.”

VÄÄRTUSLIK ABIVAHEND LAPSEVANEMATELE

Ühe seitsmeaastase poisi ema ütles: „See, et ma pidin „Vahitorni”-uurimiseks valmistudes talle mitmeid lauseid selgitama, võttis palju aega ja oli väsitav.” Mis kasu on olnud lihtsustatud väljaandest? Ta kirjutab: „Ma olen hämmastunud, kui lihtsalt tal läheb lõikude lugemine ja kui hästi ta neist aru saab. Kuna sõnad pole keerulised ja laused on lühikesed, siis ta on palju julgem. Ta on hakanud koosolekuteks vastuseid ette valmistama ilma minu abita ning nüüd on tema tähelepanu ajakirjale koondunud kogu uurimisaja jooksul.”

„Ma olen hämmastunud, kui lihtsalt tal läheb lõikude lugemine ja kui hästi ta neist aru saab”

Ühe üheksa-aastase tüdruku ema kirjutas: „Varem pidime aitama tal vastuseid ette valmistada. Nüüd teeb ta seda ise. Meil tuleb harva kulutada aega selle peale, et talle materjali selgitada või lahti mõtestada. Kuna uurimisartiklid ei käi talle üle jõu, siis nüüd ta tõesti naudib „Vahitorni”-uurimist.”

MIDA LAPSED ON ÖELNUD?

Paljud lapsed tunnevad, et lihtsustatud „Vahitorn” on just neile tehtud. 12-aastane Rebecca kirjutas: „Palun jätkake selle väljaandmist!” Ta lisas: „Mulle meeldib väga kast „Mõningate väljendite selgitusi”. See on laste jaoks väga lihtne.”

Seitsme-aastane Nicolette tunneb samamoodi. Ta ütles: „Mul oli varem raske „Vahitornist” aru saada. Praegu suudan palju sagedamini iseseisvalt vastuseid anda.” Üheksa-aastane Emma kirjutas: „See on olnud mulle ja mu kuueaastasele vennale suureks abiks. Nüüd saame palju paremini aru! Aitäh!”

On ilmselge, et „Vahitorni” väljaanne, kus kasutatakse kergesti arusaadavaid sõnu ja lihtsaid lauseid, on olnud paljudele abiks. Kuna see on väga vajalik, antakse seda edaspidigi välja koos tavaväljaandega, mis on olnud väärtuslik and alates aastast 1879.