Kosutav kasv ilusal saarel

TAIWANI külastavatele turistidele avaldab kahtlemata muljet sealne lopsakalt kasvav troopiline taimestik. Kaunid rohelised riisipõllud värvuvad lõikusajaks kuldkollaseks. Mäekülgi katavad paksud ja kohavad metsad. Teravaks kontrastiks rahvarohketele linnadele lokkab põldudel ja mägedel rohelus, mis on tõesti värskendav. Just selline pilt avanes esimesele seda saart näinud eurooplasele, mistõttu ta pani sellele nimeks Ilha Formosa ehk Ilus Saar.

Tõepoolest, Taiwan on ilus, kuid väike saar — kõigest 390 kilomeetrit pikk ja kõige rohkem umbes 160 kilomeetrit lai. Kõrged mäed katavad suurema osa saarest. Yu Shan (Mount Morrison) on kõrgem mägi kui Jaapani Fuji või Uus-Meremaa Mount Cook. Saare keskel asuvaid mägesid ümbritsevad kitsad mereni ulatuvad rannikutasandikud, mis kihavad Taiwani kiire elutempoga elanikest, keda nüüd on juba tublisti üle 22 miljoni.

Teist laadi kasv

Ent Taiwanis on saanud üha selgemini märgatavaks teist laadi kasv — vaimne kasv. Seda on näha innukusest, mida ilmutavad nii noored kui vanad, kes on tundma õppinud tõelist Jumalat Jehoovat. On tõesti muljetavaldav jälgida, kuidas kasvab inimeste arv, kes teevad innukalt tööd, et aidata teistel tundma õppida Jehoovat ja tema eesmärke.

Kasv nõuab ruumi. Detsembris aastal 1990 osteti Jehoova tunnistajate harubüroo laiendamiseks maavaldus. Endine hoone, mis asus Taibeis, jäi liiga väikseks, et hoolitseda 1777 Kuningriigi kuulutaja tegevuse eest, kes tol ajal Taiwanis tegutsesid. Pärast mitu aastat kestnud usinat  tööd, mida tegid eri vanusega rahvusvahelised ja kohalikud vabatahtlikud, sai Hsinwus 1994. aasta augustiks valmis uus ja ilus hoone. Tolleks ajaks levitas seal head sõnumit Jumala Sõnast Piiblist 2515 inimest. Nüüd, üle kümne aasta hiljem, on kuulutajaid üle 5500, enam kui kaks korda rohkem, ja umbes neljandik neist osaleb iga kuu täisajalises evangeeliumi kuulutamise töös. Eriti väärivad tähelepanu noored mehed ja naised, kes on kui hommikune värskendav ”kaste” (Laul 110:3).

Vaimne kasv noorte seas

Paljud innukad hea sõnumi kuulutajad on üsna noored. Mõned neist on algkooli õpilased. Näiteks ühes Taiwani põhjapoolses linnas kutsuti üks abielupaar esimest korda teokraatliku teenistuskooli koosolekule, kus Jehoova tunnistajad õpivad Piibli tõe õpetamist. Nähes, kuidas väike poiss Weijun luges kõnepuldi taga Piiblit palju oskuslikumalt kui paljud täiskasvanud, oli abielupaar hämmastunud. Järgmistel koosolekutel, kus nad käisid, avaldas neile sügavat muljet see, et isegi eelkooliealised lapsed andsid asjalikke vastuseid. See abielupaar märkis ära, kui hästi käituvad väiksed lapsed kuningriigisaalis.

Miks on need noored keskendunud Piibli haridusele, kuigi nad elavad sel valdavalt budistlikul ja taoistlikul maal? Sellepärast, et nende kristlikud vanemad on elanud Piibli põhimõtete järgi ning rajanud õnneliku perekonnaelu, mille keskmes on suhted Jehoovaga. Kuna Weijuni vanemad on püüdnud perekondliku piibliuurimise ja kuulutustöö meeldivaks teha, on selle väikse poisi vanem vend ja õde juba ristitud tunnistajad. Kui Weijun avaldas hiljuti soovi osaleda avalikus kuulutustöös, märkis ema, et poiss on tollel kuul jaganud juba rohkem ajakirju kui ülejäänud pereliikmed kokku. On ilmselge, et talle meeldib rääkida tõest, osaleda koosolekutel ja jagada õpitut teistega.

Kui nad vanemaks saavad

Kuidas läheb sellistel noortel siis, kui nad vanemaks saavad? Enamik noori näitab jätkuvalt üles tõelist armastust Jehoova ja teenistuse vastu. Näiteks Huiping õpib meditsiiniõeks. Ühel päeval mainis tema õpetaja, et ühe religiooni liikmed keelduvad verest, ent ta ei tea, millise. Kui õpilased olid pärast tundi klassist väljunud, selgitas see noor kristlane õpetajale, et need on Jehoova tunnistajad, ja rääkis, miks neil on selline seisukoht.

Teine õpetaja näitas videot, mis rääkis sugulisel teel levivatest haigustest. Selles mainiti piibliteksti 1. Korintlastele 6:9, kuid õpetaja lausus, et Piibel ei mõista hukka homoseksualismi. Jällegi oli Huipingil võimalus näidata õpetajale, milline on Jumala seisukoht selles asjas.

Kui klassikaaslane Shuxia valmistas perevägivalla teemalist ettekannet, andis Huiping talle 2001. aasta 8. novembri ”Ärgake!” numbri, mille pealkiri oli ”Abi vägivalla all kannatavatele naistele”, ja selgitas, et selles ajakirjas on palju Piiblil põhinevat teavet tema ettekande jaoks. Mõne aja pärast sai Shuxiast ristimata kuulutaja. Nüüd jagab ta koos Huipingiga head sõnumit teistele.

Paljude koolis käivate kristlaste meelest pole kerge olla tuntud sellisena, kes elab Piibli põhimõtete järgi. Eriti on see nii väikestes maa-asulates. Zhihao on pidanud kogema usu ja kuulutustöö tõttu eakaaslaste survet. Ta ütleb: ”Ma tundsin end nii masendununa, et kartsin kohata oma klassikaaslasi teenistuses. Mõnikord mõnitasid  nad mind kümnekesi!” Ühel päeval andis õpetaja Zhihaole ülesande kõnelda klassile oma religioonist. ”Otsustasin, et alustan oma kõnet 1. Moosese raamatu esimese peatükiga ning seejärel arutlen selliste küsimuste üle nagu: kes lõi maa ja kõik, mis seal peal on, ja kuidas tuli olemasollu inimene? Niipea kui alustasin Pühakirja lugemist, hakkasid mõned naerma ja ütlesid, et olen ebausklik. Sellele vaatamata esitasin ettekande lõpuni. Hiljem oli mul võimalus rääkida mõne klassikaaslasega omavahel meie tööst ja usust. Nüüd, kui nad näevad mind kuulutustööl, ei naera nad minu üle!”

Zhihao jätkab: ”Kuna mu vanemad on tunnistajad, arutame igal hommikul päevateksti. Samuti uurime Piiblit ning käime korrapäraselt koosolekutel. Tänu sellele suudan hakkama saada igaühega, kes ikka veel minu kallal norida tahab, kui püüan teistele kosutavast Piibli tõest rääkida.”

Tingmei õpib tüdrukute tehnikumis. Ükskord kutsuti teda seltskondlikule väljasõidule koos teiste klassikaaslastega ja poistekooli poistega. Ta keeldus, kuna nägi sellises seltsimises moraalset ohtu. Teda kutsuti mitmeid kordi, kuigi ta oli rääkinud klassikaaslastele häid mõtteid raamatust ”Noored küsivad. Praktilisi vastuseid” *. Tüdrukud naersid tema üle ja ütlesid, et ta on vanamoeline. Kui aga varsti üks tüdrukutest rasestus ja aborti tegi, sai ilmselgeks, et Piibli põhimõtete järgi on tark elada. Tingmei ütleb: ”Jehoova juhatuse järgimine on andnud mulle puhta südametunnistuse. Selle tulemusena on mul sisemine rõõm ja sügav rahulolutunne.”

Kasv hoolimata takistustest

Ruiwen on Tingmei lähedane sõbranna. Noorena tundus Ruiwenile, et koosolekutel käimine ja kuulutustööl osalemine on vaid tüütu rutiin. Ent kui ta nägi suurt erinevust koguduseliikmete ehtsa armastuse ja klassikaaslaste pinnapealsete sõprussuhete vahel, jõudis ta järeldusele, et tal on vaja teha oma elus mõningaid muudatusi. Ruiwen hakkas kuulutama klassikaaslastele ja mõistis peagi veel selgemini, mida tal on tarvis teha. Ta alustas abipioneerteenistust ning oli iga kuu teenistuses rohkem  kui 50 tundi. Seejärel alustas ta üldpioneerteenistust ning käis kuulutamas iga kuu rohkem kui 70 tundi. Ruiwen ütleb: ”Olen Jehoovale ütlemata tänulik. Ta ei kaotanud kunagi minu suhtes lootust. Isegi kui tegin asju, mis valmistasid talle pettumust, armastas ta mind ikka edasi. Ema ja teised koguduseliikmed suhtusid minusse samamoodi. Nüüd, kui juhatan viit piibliuurimist, tunnen, et tegelen kõige rahuldustpakkuvama tööga.”

Ühes maapiirkonna keskkoolis määrati kaks Jehoova tunnistajat rahvatantsu võistlusele kooli esindama. Kui nad teada said, millist laadi see võistlus on, tundsid nad, et seal osalemine rikuks nende kristlikku südametunnistust. Kui noored püüdsid oma seisukohta selgitada ja palusid, et neid võistlusest vabastataks, ei võetud neid kuulda. Õpetajad ütlesid, et kui neid on määratud, tuleb neil minna. Kuid need kaks noort ei kavatsenud teha kompromissi. Nad kirjutasid haridusministeeriumi veebilehel kirja, milles selgitasid oma probleemi. Kuigi neile noortele isiklikult ei vastatud, sai kool peagi juhendi, et nad ei sunniks kedagi selles võistluses osalema. Kui õnnelikud need kaks noort küll olid, kui nad nägid, et omandatud Piibli õpetus polnud mitte ainult vorminud nende südametunnistust, vaid ka andnud jõudu seista õiguse eest!

Isegi need, kellel on füüsilisi puudeid, tunnevad suurt rõõmu Piibli lootuse jagamisest teistele. Minyu on sünnist saati halvatud. Kuna tal pole võimalik lehitseda Piiblit käega, pöörab ta lehekülgi keelega, et otsida üles kirjakohad, mida lugeda soovib. Ta esitab teokraatlikus teenistuskoolis kõnesid madalal kušetil lamades ja kõneabiline istub madalal toolil ning hoiab mikrofoni. Kui südantsoojendav on küll näha pingutusi, mida Minyu kõnede ettevalmistamiseks teeb!

Kui Minyu tahtis Kuningriigi kuulutajaks saada, õppisid mõned koguduse õed telefoni teel tunnistust andma, et teda aidata. Ta vajutab telefoninuppe keelega ning samal ajal aitavad õed telefonikõnede kohta märkmeid teha. Kuna talle meeldib see töö nii väga, alustas ta abipioneerteenistust ja räägib nüüd telefonitsi iga kuu Jumala Kuningriigist 50 kuni 60 tundi. Ta on leidnud mõned inimesed, kes on olnud nõus vastu võtma piibliteemalist kirjandust ja on lubanud tal tagasi helistada. Praegu juhatab ta piibliuurimist kolme inimesega, kelle ta on sel viisil leidnud.

Jah, otsekui värskendav kaste, on noored mehed ja naised 78-s Taiwani Jehoova tunnistajate koguduses meelsasti ja innukalt valmis viima elupäästvat Kuningriigi head sõnumit miljonitele selle rahvarohke saare inimestele. See on kõigest väike osa sellest, kuidas kõikjal üle kogu maa täitub Piibli prohvetiennustus: ”Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu üsast!” (Laul 110:3). Milliseks suureks julgustuseks on need noored küll oma eakamatele kaastöölistele, ja kui suurt rõõmu toovad nad küll oma taevasele Isale Jehoova Jumalale! (Õpetussõnad 27:11.)

[Allmärkus]

^ lõik 16 Väljaandjad Jehoova tunnistajad.

[Kast/pilt lk 10]

VAJATAKSE ROHKEM KUNINGRIIGISAALE

Kuulutajate arvu kasvu tõttu on Taiwanil vaja rohkem kuningriigisaale, mida pole aga sugugi kerge hankida. Miks? Kui välja arvata mõned maapiirkonnad, siis kuningriigisaalide ehitamiseks sobilikku maad peaaegu et polegi. Lisaks on maa hind meeletult kõrge ja ehitusõigusi piiravad ranged seadused. Suuremates linnades on ainus võimalus osta kontoriruumid ja kohandada need kuningriigisaaliks. Kuid enamikul kontoritel on väga madalad laed, kõrged hooldustasud, turvasüsteemide tõttu piiratud sissepääs ja teised asjaolud, mistõttu need pole sobivad kuningriigisaalina kasutamiseks.

Sellegipoolest on Jehoova tunnistajad suutnud viimastel aastatel hankida Taiwanis mitu uut kuningriigisaali. Uute kogunemispaikade otsimine jätkub, kuna tunnistajad on näidanud valmisolekut katta rahalisi kulusid ja ka õppida vajalikke ehitusoskusi.