MILLINE kohutav õnnetus küll leidis aset inimkonna ajaloo alguses! Üks ingel tõstis mässu isiku vastu, kes oli ta loonud. Mässaja ahvatles esimest naist Eevat sööma keelatud vilja ning lausus talle, pidades silmas ka tema abikaasat Aadamat: ”Te ei sure kummatigi mitte, vaid Jumal teab, et mil päeval te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja!” (1. Moosese 2:16, 17; 3:1—5). Seda mässumeelset inglit hakati nimetama Kuradiks ja Saatanaks (Ilmutuse 12:9).

Kas Eeva pööras Saatana sõnadele tähelepanu? Piiblist saame teada: ”Naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ühtlasi ka oma mehele, ja tema sõi” (1. Moosese 3:6). Jah, esimene abielupaar Aadam ja Eeva läksid mässus Saatana poolele. Selle tagajärjel ei saanud ei nemad ega nende tulevased järglased elada paradiisis. Lapsed, kes oleksid pidanud sündima täiuslikena ja väljavaatega elada igavesti, pärisid hoopis patu ja surma (Roomlastele 5:12).

Mida universumi kõrgeim Valitseja Jehoova Jumal seepeale tegi? Ta võttis eesmärgiks korraldada pattude andeksandmise (Roomlastele 5:8). Lisaks otsustas Jehoova Jumal rajada tekkinud keerulise olukorra lahendamiseks ühe valitsuse. Seda nimetatakse ”Jumala riigiks” (Luuka 21:31). Sellel Kuningriigil, millel on Jumala kõikehõlmava valitsusvõimu kõrval teisejärguline koht, on oma kindel eesmärk.

Mis on Jumala Kuningriigi eesmärk? Mida selle riigi kohta öelda ja milline on see võrreldes inimvalitsustega? Millal pidi Jumala Kuningriik valitsema hakkama? Neid küsimusi arutatakse järgmises artiklis.