Kuningriigi kuulutajad teatavad

Kannatlikkusel ja püsivusel olid head tulemused

JEESUS KRISTUS ennustas, et viimseil päevil ”jaheneb paljude armastus”. Seetõttu on tänapäeval inimesed maailma paljudes paikades Kuningriigi hea sõnumi vastu ükskõiksed. Mõned suhtuvad religiooni isegi põlgusega (Matteuse 24:12, 14).

Sellegipoolest tulevad Kuningriigi kuulutajad sellises olukorras hästi toime, kui ilmutavad usku ja kannatlikkust, nagu näitab järgmine kogemus Tšehhist.

Kaks tunnistajat rääkisid ühe naisega läbi suletud ukse. Mõne aja pärast uks veidi paotus, üks käsi sirutus välja ning haaras ajakirjad ”Vahitorn” ja ”Ärgake!”, mida tunnistajad pakkusid. Naine tänas ja sulges ukse. ”Kas külastada teda uuesti?” mõtlesid tunnistajad. Üks neist, pioneer ehk täisajaline teenija, otsustas tagasi minna, aga sama asi kordus. Nii kestis see terve aasta.

Otsustanud oma pöördumist muuta, palus pioneer Jehoovalt abi. Järgmisel korral, kui ta ajakirju pakkus, küsis ta naiselt sõbralikult: ”Kuidas teil läheb? Kuidas teile ajakirjad meeldisid?” Algul ei vastanud naine midagi, aga pärast mõnda külastust muutus ta sõbralikumaks. Kord tegi ta ukse pärani lahti, kuid vestlus oli lühike.

Kuna naisele oli uksel rääkimine vastumeelt, otsustas pioneer kirjutada talle kirja, et selgitada külastuste eesmärki ja pakkuda kodust piibliuurimist. Lõpuks, pärast poolteist aastat kannatlikke pingutusi, õnnestus pioneeril hakata selle naisega Piiblit uurima. Teda üllatas, aga ka julgustas väga see, kui naine talle hiljem lausus: ”Olen Jumalasse uskunud sellest ajast alates, mil sa mulle ajakirju tooma hakkasid.”

Tõepoolest, Kuningriigi kuulutustöös ning inimeste jüngriteks tegemise töös toob kannatlikkus ja püsivus häid tulemusi (Matteuse 28:19, 20).