„Ma ... kiidan sind keset kogudust.” (LAUL 22:22)

LAUL 59 Kiitkem kõik Jaahi!

ÜLEVAADE *

1. Mida tundis Taavet Jehoova vastu ja mida see ajendas teda tegema?

KUNINGAS TAAVET kirjutas: „Jehoova on suur ja väärib ülimat kiitust.” (Laul 145:3.) Taavet armastas Jehoovat ja see ajendas teda kiitma Jumalat „keset kogudust”. (Laul 22:22; 40:5.) Kahtlemata armastad ka sina Jehoovat ning nõustud Taaveti sõnadega „Oo, Jehoova, meie isa Iisraeli Jumal, ole kiidetud igavesest ajast igavesti!”. (1. Ajar. 29:10–13.)

2. a) Kuidas me saame Jehoovat kiita? b) Mida tunnevad paljud õed ja vennad ning mida me hakkame arutama?

2 Üks viis, kuidas me saame Jehoovat kiita, on kristlikel koosolekutel vastamine. Paljudele õdedele ja vendadele pole see aga sugugi lihtne. Nad küll tahavad koosolekutel osaleda, kuid kardavad kätt tõsta. Mida sellises olukorras teha? Ja millised praktilised nipid aitavad meil kõigil anda julgustavaid kommentaare? Enne nende küsimuste käsitlemist aga vaatame nelja tähtsat põhjust, miks me koosolekutel vastame.

MIKS ME KOOSOLEKUTEL VASTAME

3.–5. a) Miks me koosolekutel vastame? b) Kas me kõik peame andma samasuguseid kommentaare? Selgita.

3 Jehoova on andnud meile kõigile võimaluse teda kiita. (Laul 119:108.) Kommentaarid on osa meie „kiitusohvrist”. Keegi ei saa tuua seda ohvrit meie eest. (Loe Heebrealastele 13:15.) Kas Jehoova ootab kõigilt samasuguseid ohvreid või kommentaare? Ei, kindlasti mitte!

 4 Jehoova teab, et meil on erinevad oskused ja võimalused. Talle on kallid kõik ohvrid, mida meie olud võimaldavad tuua. Mõtle ohvritele, mida Jehoova oli valmis iisraellastelt vastu võtma. Mõned neist said tuua ohvriks lamba või kitse. Kuid vaene inimene võis tuua „kaks turteltuvi või kaks tuvipoega”. Kui ka see ei olnud võimalik, lubas Jehoova tuua „kümnendik eefat peenjahu”. (3. Moos. 5:7, 11.) Jahu polnud eriti kallis, kuid Jehoovale tõi see ohver siiski rõõmu, peaasi, et see oli peenjahu.

5 Jehoova on ka meiega lahke. Ta ei oota, et me kõik oleksime sama kõneosavad kui Apollos või sama veenvad kui Paulus. (Ap. t. 18:24; 26:28.) Jehoova soovib, et teeksime lihtsalt oma parima ja annaksime nii hea vastuse kui võimalik. Tuleta meelde lugu lesknaisest, kes annetas kaks väikest münti. Jehoova pidas teda kalliks, sest ta andis oma parima. (Luuka 21:1–4.)

Vastamine on kasulik meile endile ja ka neile, kes kuulavad (vaata lõike 6, 7) *

6. a) Kuidas teiste vastused meid mõjutavad? b) Kuidas väljendada tänu julgustavate vastuste eest?

6 Me julgustame üksteist oma vastustega. (Loe Heebrealastele 10:24, 25.) Meile meeldib koosolekutel kuulda erisuguseid kommentaare. Kui tore on see, kui väike laps annab lihtsa ja siira vastuse! Või kui keegi jagab vaimustunult mõne pärli, mille ta hiljuti avastas. Samuti oleme rõõmsad, kui näeme, et keegi, kes on uje või alles õpib meie keelt, võtab julguse kokku ja vastab. (1. Tess. 2:2.) Kuidas me saame näidata, et oleme neile tänulikud? Me võiksime neid peale koosolekut kiita. Samuti saame väljendada tänu sellega, et osaleme ise arutelus. Sel viisil me mitte ainult ei saa koosolekutel julgustust, vaid jagame seda ka ise. (Rooml. 1:11, 12.)

7. Millist kasu toob vastamine meile endile?

7 Vastamine toob kasu ka meile endile. (Jes. 48:17.) Kuidas nii? Esiteks,  kui oleme võtnud eesmärgiks koosolekul vastata, motiveerib see meid paremini ette valmistama. See omakorda aitab meil Piiblit sügavamalt mõista. Ja mida sügavamalt me Piiblit mõistame, seda lihtsam on meil õpitut ellu rakendada. Teiseks, me tunneme koosolekust tõenäoliselt suuremat rõõmu, kuna osaleme arutelus. Kolmandaks, meile jääb tihtipeale enda vastus kauemaks meelde, sest oleme selle ette valmistamiseks pingutusi teinud.

8., 9. a) Mis sa arvad, mida tunneb Jehoova, kui me vastame? b) Mida võivad mõned siiski peljata?

8 Jehoovale toob rõõmu, kui me väljendame oma usku. Võime olla kindlad, et ta kuulab meie vastuseid ja peab neid väärtuslikuks. (Loe Malaki 3:16.) Jehoova õnnistab meid, kui püüame teha seda, mis talle meeldib. (Mal. 3:10.)

9 Meil on tõesti häid põhjusi koosolekutel vastamiseks. Siiski võivad mõned peljata kätt tõsta. Kui ka sina tunned nii, siis ära anna alla. Vaatame mõningaid Piibli põhimõtteid ja eeskujusid ning samuti praktilisi nippe, mis aitavad meil kõigil koosolekutel rohkem vastata.

KUIDAS KARTUSEST ÜLE SAADA

10. a) Milline hirm paljudel on? b) Miks võib öelda, et kartus vastamise ees on hea märk?

10 Kas ka sinul läheb seest õõnsaks juba ainuüksi mõttest koosolekul kätt tõsta? Kui nii, siis sa ei ole ainuke. Tõtt-öelda tunneb suurem osa meist vastamise ajal mingil määral närvikõdi. Et aga hirmust võitu saada, tuleb kõigepealt kindlaks teha, mis on selle põhjus. Kas sa kardad, et unustad, mida plaanisid öelda, või et ütled midagi valesti? Kas muretsed, et sinu vastus pole nii hea kui teistel? Tegelikult võivad sellised tunded olla hea märk. Need näitavad, et sa oled alandlik ja pead teisi endast ülemaks.  Jehoovale meeldib alandlikkus. (Laul 138:6; Filipl. 2:3.) Kuid Jehoova ootab ka sinult, et kiidaksid teda ning julgustaksid koosolekutel oma vendi ja õdesid. (1. Tess. 5:11.) Ta armastab sind ning annab sulle julgust.

11. Millised Piibli põhimõtted meid aitavad?

11 Meid aitavad mõned Piibli põhimõtted. Piiblis on öeldud, et me kõik teeme vigu nii selles, mida me ütleme, kui ka selles, kuidas me midagi ütleme. (Jaak. 3:2.) Jehoova ja meie vennad-õed ei oota meilt täiuslikkust. (Laul 103:12–14.) Nad on meie vaimne pere ja nad armastavad meid. (Mark. 10:29, 30; Joh. 13:35.) Nad teavad, et meie kommentaarid ei pruugi vahetevahel tulla välja nii, nagu me tahaksime.

12., 13. Mida me õpime Nehemja ja Joona eeskujust?

12 Meile on hirmuga võitlemisel abiks ka mõned Piibli eeskujud. Mõtle Nehemjale. Ta teenis ühe võimsa kuninga alluvuses. Nehemja oli kurb, kuna ta oli kuulnud, et Jeruusalemma müürid ja väravad on varemetes. (Neh. 1:1–4.) Kuidas võis küll Nehemja süda taguda, kui kuningas palus tal selgitada, miks ta näost ära on. Nehemja tegi kiire palve ja rääkis talle oma murest. Tulemus oli see, et kuningas oli valmis Jehoova rahva aitamiseks palju tegema. (Neh. 2:1–8.) Mõtle ka Joonale. Kui Jehoova palus tal kuulutada Niineve elanikele, oli ta nii hirmunud, et pani vastassuunas plagama. (Joona 1:1–3.) Kuid Jehoova abiga suutis Joona oma ülesande täita. Ja tema kuulutatud sõnum tõi Niineve elanikele palju head. (Joona 3:5–10.) Nehemjalt õpime, kui tähtis on enne vastamist palvetada. Joonalt õpime, et Jehoova aitab meil tema antud ülesandeid täita, kuigi võime tunda suurt hirmu. Vaevalt on sellist kogudust, mille liikmed on sama hirmuäratavad kui Niineve elanikud.

13 Millised praktilised nipid aitavad sul anda koosolekutel häid kommentaare? Vaatame mõnda soovitust.

14. Miks peaksime koosolekuteks hästi valmistuma ja millal oleks seda hea teha?

14 Valmistu igaks koosolekuks. Kui teed plaane ja valmistud hästi, oled vastamisel enesekindlam. (Õpet. 21:5.) Muidugi ei pea kõik koosolekuteks ühtemoodi valmistuma. 80-ndates lesk Eloise alustab Vahitorni uurimisartikli ettevalmistamist juba nädala alguses. Ta ütleb: „Tunnen koosolekust suuremat rõõmu, kui valmistun selleks aegsasti.” Õde Joy käib täiskohaga tööl ja võtab Vahitorni uurimiseks aega  laupäeval. Ta ütleb: „Mulle meeldib, kui õpitu on värskelt meeles.” Ike, kes on toimekas kogudusevanem ja pioneer, ütleb: „Leian, et minu puhul toimib kõige paremini see, et uurin artiklit nädala jooksul osade kaupa, mitte ühekorraga.”

15. Kuidas koosolekuks hästi ette valmistada?

15 Kuidas koosolekuks hästi ette valmistada? Palu esiteks iga kord Jehoovalt püha vaimu. (Luuka 11:13; 1. Joh. 5:14.) Seejärel püüa mõne minuti jooksul saada artiklist ülevaade. Vaata üle pealkirjad, alapealkirjad, pildid ja kastid. Kui asud lõike uurima, loe läbi nii palju viidatud piiblitekste, kui võimalik. Mõtiskle loetu üle, pöörates erilist tähelepanu mõtetele, mida soovid kommenteerida. Mida sisukamalt sa valmistud, seda paremini sa õpitu omandad ja seda lihtsam on sul vastata. (2. Kor. 9:6.)

16. Millised abivahendid on sinule kättesaadavad ja kuidas sa neid kasutad?

16 Kasuta võimalusel elektroonilisi abivahendeid, mis on sinu keeles olemas. Jehoova on andnud meile oma organisatsiooni kaudu palju abivahendeid, mis aitavad meil koosolekuteks valmistuda. Rakendus JW Library® võimaldab meil materjali nutiseadmesse alla laadida. Tänu sellele saame seda uurida või vähemalt lugeda või kuulata igal ajal ja igal pool. Mõned kasutavad seda rakendust lõunapausi ajal tööl või koolis või siis reisides. Arvutiprogramm Watchtower Library ja Vahitorni veebiraamatukogu muudavad süvitsi uurimise väga lihtsaks.

Millal sina valmistud koosolekuks? (Vaata lõike 14–16) *

17. a) Miks on hea valmistada ette mitu vastust? b) Mida sa õppisid videost „Saa Jehoovaga sõbraks. Valmista oma vastus ette”?

17 Kui võimalik, valmista koosolekuks ette mitu kommentaari. Miks? Sest võib juhtuda, et sind ei küsita iga kord, kui käe tõstad. Teised tõstavad tõenäoliselt käe samal ajal ja juhataja võib valida vastaja nende hulgast. Juhataja peab püsima ajas ja ta saab lasta vastata vaid piiratud hulgal inimestel. Ära võta seda südamesse, kui ta ei küsi sind kohe uurimise alguses. Kui valmistad ette mitu kommentaari, on sul rohkem võimalusi arutelus osaleda. Üks vastus võib olla näiteks selline, kus saad kasutada mõnd kirjakohta. Ja kui võimalik, valmista ette ka kommentaar, mida saad vastata oma sõnadega. *

18. Miks anda lühikesi kommentaare?

 18 Anna lühikesi kommentaare. Tihti on kõige meeldejäävamad vastused lühikesed ja lihtsad. Seega võta eesmärgiks vastata lühidalt. Hoia oma vastuseid 30 sekundi piires. (Õpet. 10:19; 15:23.) Kui oled koosolekutel vastanud juba palju aastaid, on tähtis anda teistele eeskuju sellega, et hoiad oma vastused lühikesed. Kui annad keerukaid kommentaare, mis kestavad mitu minutit, võivad teised tunda end küündimatuna, arvates, et ei suuda kunagi vastata nii hästi kui sina. Tänu lühikestele kommentaaridele saab rohkem inimesi osaleda. Kui annad lõigu juures esimese vastuse, on eriti tähtis olla konkreetne. Pole vaja öelda ära kõiki mõtteid, mis lõigus leiduvad. Pärast seda, kui lõigu peamised punktid on arutatud, võid jagada lisamõtteid. (Vaata kasti „ Sinu vastuseks võib olla ...”.)

19. Kuidas saab juhataja sind aidata, kuid mida on sul endal tarvis teha?

19 Anna Vahitorni-uurimise juhatajale teada, et soovid mingi kindla lõigu juures vastata. Kui otsustad seda teha, peaksid juhatajaga rääkima aegsasti enne koosoleku algust. Kui on aeg vastata, tõsta oma käsi kiiresti piisavalt kõrgele, et juhataja sind näeks.

20. Kuidas on koguduse koosolek otsekui söömaaeg sõpradega?

20 Suhtu koguduse koosolekutesse kui söömaaegadesse heade sõpradega. Kui sind kutsutakse mingile koosviibimisele ja sul palutakse midagi söömiseks kaasa võtta, siis mida sa teeksid? Sa võid tunda pisut ärevust, kuid püüaksid tuua kindlasti midagi, mis võiks teistele meeldida. Jehoova on meie võõrustaja ja ta katab igaks koosolekuks vaimse toidulaua kõige heaga. (Laul 23:5; Matt. 24:45.) Ta on rõõmus, kui anname oma väikese panuse. Seega valmistu hästi ja osale nii palju kui võimalik. Nii sa mitte ainult ei söö Jehoova lauas, vaid tood ka ise kaasa midagi head oma usukaaslastele.

LAUL 2 Su nimi on Jehoova

^ lõik 5 Nagu Taavet, armastame meiegi Jehoovat ja tunneme rõõmu tema kiitmisest. Meil on eriline võimalus väljendada oma armastust Jumala vastu sellega, et vastame koguduse koosolekutel. Mõned aga tunnevad, et neil on raske seda teha. Kui sinagi tunned nii, siis see artikkel aitab sul mõista oma hirmude põhjuseid ja julgemalt vastata.

^ lõik 17 Vaata veebisaidilt jw.org videot „Saa Jehoovaga sõbraks. Valmista oma vastus ette”. Vaata PIIBLI ÕPETUSED > LAPSED.

^ lõik 63 PILDIKIRJELDUS. Kogudus osaleb rõõmsalt Vahitorni arutelus.

^ lõik 65 PILDIKIRJELDUS. Mõned koguduseliikmed, kes olid eelmise pildi peal, valmistuvad koosolekuks. Kuigi neil kõigil on erinevad olud, võtavad nad aega, et artikkel ette valmistada.