Uue maailma tõlke” uuendatud väljaandes käib Laul 144:12–15 Jumala rahva kohta. Varasemas versioonis käis see aga jumalakartmatute võõramaalaste kohta, keda mainitakse salmis 11. Miks sõnastust muudeti?

Heebreakeelset teksti on võimalik mõlemal moel tõlkida. Sõnastuse muudatus põhineb järgmistel asjaoludel.

  1. Sõnavaraline ja grammatiline alus. Tekstilõiku Laul 144:12–15 seob eelnevate salmidega heebreakeelne sõna ašer, mis on 12. salmi alguses. Sõna ašer võib tõlkida mitmel viisil. Näiteks võib see olla siduv asesõna nagu „kes” või „kelle”. Eelmises tõlkes valitigi see vaste ja arvati, et salmides 12–14 kirjeldavad oma head käekäiku jumalakartmatud. Ent ašer võib viidata ka tulemusele või tagajärjele ning seda saab tõlkida ka näiteks vastetega „et”, „nii et”, „siis”. Sõna „siis” ongi tõlkevaste, mida on kasutatud „Uue maailma tõlke” uuendatud väljaandes * ja muudes piiblitõlgetes.

  2. Uus sõnastus sobib hästi ülejäänud lauluga. Sõna „siis” 12. salmi algul annab mõista, et järgnevates salmides mainitud õnnistused käivad Jumala silmis õigete kohta, kes salmis 11 paluvad end vabastada ja päästa jumalakartmatute käest. See muudatus mõjutab ka salmi 15, kus mõlemad read on nüüd positiivsed paralleelmõtted, mis täiendavad teineteist. Seega nimetatakse mõlemal korral õnnelikuks samu inimesi, neid, „kelle Jumal on Jehoova”. Tasub ka meelde tuletada, et algselt polnud heebrea keeles kirjavahemärke, sealhulgas jutumärke. Tõlkijatel tuleb õige mõtte kindlakstegemiseks arvestada heebrea poeesiavõtete, konteksti ja teiste piiblilõikudega.

  3. Uus sõnastus on kooskõlas muude piiblilõikudega, mis räägivad Jumala rahvale osaks saavatest õnnistustest. Kuna sõna ašer on selles kohas tõlgitud nüüd teisiti, väljendab see laul hästi Taaveti lootust, et kui Jumal on päästnud iisraellased vaenlaste käest, õnnistab ta oma rahvast heaolu ja jõukusega. (3. Moos. 26:9, 10; 5. Moos. 7:13; Laul 128:1–6.) Näiteks ütleb piiblikoht 5. Moosese 28:4: „Sa oled õnnistatud paljude laste, küllusliku saagi, suurte karjade, vasikate ja talledega.” Taaveti poja Saalomoni ajal valitses Iisraelis tõesti enneolematu rahu ja jõukus. Saalomoni valitsusaeg annab aimu, milline on elu messiavalitsuse ajal. (1. Kun. 4:20, 21; Laul 72:1–20.)

Kokkuvõtteks võib öelda, et Laulu 144 uus sõnastus ei muuda kuidagi meie arusaama piibliõpetustest. Kuid tänu sellele muudatusele väljendab see laul veelgi selgemalt jumalateenijate lootust, et Jehoova kõrvaldab jumalakartmatud inimesed ning toob õigetele kestva rahu ja heaolu. (Laul 37:10, 11.)

^ lõik 2 Inglise keeles ilmus aastal 2013, eesti keeles 2014.