„Tehke kõike Jumala auks.” (1. KOR. 10:31)

LAULUD: 34, 61

1., 2. Miks riietuvad Jehoova tunnistajad väärikalt? (Vaata pilti artikli alguses.)

„PALJUDE riietus oli kuuma ilma tõttu üsna vaba,” märgiti ühes Hollandi ajalehes kirikupeade koosolekut kirjeldades. „Nii ei ole see aga Jehoova tunnistajate kokkutulekul ... Seal kannavad poisid ja mehed pintsakut ning lipsu. Tüdrukute ja naiste seelikud on ... sündsa pikkusega, kuid mitte vanamoodsad.” Jehoova tunnistajaid on tihti kiidetud nende riietuse eest. Apostel Paulus ütles: „Samuti soovin ma, et naised kaunistaksid end väärika riietusega, tagasihoidlikkuse ja hea otsustusvõimega ..., nagu on kohane naistele, kes tunnistavad end jumalakartlikuks.” (1. Tim. 2:9, 10, allmärkused.) Paulus rääkis küll naistest, kuid needsamad põhimõtted käivad ka kristlike meeste kohta.

2 Jehoova teenijatena pöörame kahtlemata oma riietusele tähelepanu. Meie riietus on oluline ka Jumalale. (1. Moos. 3:21.) See, mida pühakirjas riietuse ja välimuse kohta öeldakse, näitab selgelt, et kõrgeim valitseja Jehoova on kehtestanud oma teenijatele riietusnormid. Niisiis pole meie riietuse ja välimuse juures tähtis ainult see, mis  meile endale meeldib. Meil tuleks arvesse võtta ka seda, mis meeldib Jehoovale.

3. Mida me võime riietuse kohta õppida seadusest, mille Jumal andis iisraellastele?

3 Jumala seaduses iisraellastele olid sätted, mis kaitsesid neid naaberrahvaste kõlblusetute eluviiside eest. Jehoova mõistis selles seaduses hukka vastassoo moodi riietumise, nagu on kirjas tekstis 5. Moosese 22:5 (loe). Tänapäeval on paljude inimeste riietus selline, et sellest ei saa selgelt aru, kas tegu on meeste või naiste riietega. Eeltoodud kirjakohas olev juhis ei jäta mingit kahtlust selles, et Jumal taunib rõivamoode, mis muudavad mehed naiselikuks ja naised mehelikuks või mis hägustavad meeste ja naiste vahelist piiri.

4. Mis aitab kristlastel riietust valides häid otsuseid langetada?

4 Jumala sõnas on kirjas põhimõtted, mis aitavad kristlastel riietust valides häid otsuseid langetada, ja seda sõltumata nende elukohast, kultuurist või kliimast. Me ei vaja üksikasjalikku nimekirja selle kohta, millised rõivad on sobilikud ja millised mitte, vaid juhindume Piibli põhimõtetest, mis jätavad ruumi isiklikele eelistustele. Käsitlegem paari Piibli põhimõtet, et võiksime selgeks teha, mis on selles asjas „Jumala hea, meeldiv ja täiuslik tahe”. (Rooml. 12:1, 2.)

PIDAGEM MEELES, ET OLEME JUMALA TEENIJAD

5., 6. Millest peaks meie riietus kõnelema?

5 Paulus rõhutas Jumala vaimu mõjutusel tähtsat põhimõtet, mis on kirjas tekstis 2. Korintlastele 6:4 (loe). Meie väljanägemine kõneleb meist nii mõndagi. Selle põhjal kujuneb paljudel inimestel meie kohta arvamus. (1. Saam. 16:7.) Kuna me oleme Jumala teenijad, ei pane me selga lihtsalt midagi, milles me end mugavalt tunneme ja mis meile meeldib. Jumala sõnas leiduvad põhimõtted peaksid ajendama meid mitte kandma liibuvaid, nappe või seksuaalselt väljakutsuvaid riideid. See välistab niisuguste rõivaste kandmise, mis paljastavad või toovad esile intiimseid kehaosi. Keegi ei peaks meie riietust nähes tundma end ebamugavalt või olema sunnitud mujale vaatama.

6 Kui oleme puhtad, korralikud, sündsa riietuse ja hoolitsetud välimusega, siis on tõenäolisem, et inimesed peavad meist kui kõrgeima valitseja Jehoova teenijatest lugu. Nad võivad isegi hakata rohkem huvi tundma Jumala vastu, keda me teenime. Meie korralik riietus heidab head valgust ka organisatsioonile, mida esindame. Selle tulemusel võivad inimesed võtta paremini kuulda sõnumit, mis võib päästa nende elu.

7., 8. Millal eriti peaks meie riietus korralik olema?

7 Meil on oma püha Jumala, vendade-õdede ja ümbruskonnas elavate inimeste ees kohustus kanda rõivaid, mis äratavad lugupidamist meie sõnumi ja Jehoova vastu. (Rooml. 13:8–10.) Eriti tähtis on seda meeles pidada siis, kui osaleme kristlikus tegevuses: käime koosolekutel või kuulutustööl. Meil tuleks riietuda nii, nagu on kohane neile, „kes tunnistavad end jumalakartlikuks”. (1. Tim. 2:10.) Loomulikult ei pruugi riietus, mis on ühes maailma  paigas sobilik, olla seda teises. Seepärast arvestavad Jehoova teenijad kohalike kommetega, et mitte saada kellelegi komistuskiviks.

Kas sinu riietus tekitab teistes austust Jumala vastu, keda sa esindad? (Vaata lõike 7, 8)

8 Loe 1. Korintlastele 10:31. Kui me läheme kokkutulekule, peaks meie riietus olema korralik ja sünnis. Me ei tohiks järgida äärmuslikke rõivamoode, mis võivad praeguses maailmas populaarsed olla. Ka enne ja pärast kokkutulekut ning siis, kui registreerime end hotelli sisse ja sealt välja, ei tohiks meie riietus olla lohakas ega liialt vaba. Sel juhul võime teistele uhkusega teada anda, et oleme Jehoova tunnistajad. Samuti ei pea me häbenema oma riietuse pärast, kui meil avaneb võimalus kellelegi head sõnumit rääkida.

9., 10. Miks tuleks riietuse valikul arvestada põhimõttega kirjakohas Filiplastele 2:4?

9 Loe Filiplastele 2:4. Miks tuleks kristlastel mõelda sellele, mida usukaaslased võivad nende riietusest arvata? Üks põhjus on see, et Jumala teenijad püüavad kogu südamest järgida Piibli üleskutset „Surmake siis endas kõik see, mis on omane teie maisele loomusele: hoorus, kõlvatus, iharus”. (Kol. 3:2, 5.) Me ei soovi, et usukaaslastel oleks meie riietuse tõttu raske seda nõuannet kuulda võtta. Vennad ja õed, kes elasid varem amoraalset elu, võivad ikka veel võidelda patuste kalduvustega. (1. Kor. 6:9, 10.) Me ei taha nende võitlust kuidagi raskemaks teha, ega ju?

 10 Kui oleme koos oma kristlike vendade ja õdedega, ükskõik kas siis koosolekul viibides või vaba aega veetes, peaks meie riietus aitama kaasa koguduse moraalse puhtuse edendamisele. Meil on õigus otsustada, mida me selga paneme. Samas tuleb meil kõigil kanda hoolt selle eest, et teistel oleks meie riietust nähes lihtne jääda kõlbeliselt puhtaks nii oma mõtetes, sõnades kui ka tegudes. (1. Peetr. 1:15, 16.) Tõeline armastus „ei käitu sündsusetult, ei taotle omakasu”. (1. Kor. 13:4, 5.)

RIIETU VASTAVALT OLUKORRALE

11., 12. Millega on riietuse valikul mõistlik arvestada?

11 Riietust valides arvestavad Jumala teenijad Piibli mõttega „Aeg on igal tegevusel taeva all”. (Kog. 3:1, 17.) On selge, et ilm, aastaajad, meie eluolu ja muud tegurid mõjutavad seda, mida me selga paneme. Jehoova kehtestatud põhimõtted pole aga muutlikud nagu ilm. (Mal. 3:6.)

12 Kuuma ilmaga võib olla üsna keeruline otsustada, kuidas väärikalt ja mõistlikult riietuda. Vennad ja õed hindavad seda, kui väldime selliste riiete kandmist, mis on liiga liibuvad või kohatult avarad. (Iiob 31:1.) Meie riietus peaks olema sünnis ka siis, kui lõõgastume rannas või basseini ääres. (Õpet. 11:2, 20.) Isegi kui paljud ilmalikud inimesed kannavad nappi ujumisriietust, soovime meie, Jehoova teenijad, tuua au pühale Jumalale, keda me armastame.

13. Miks tuleks meil riietust valides juhinduda põhimõttest, mis on kirjas tekstis 1. Korintlastele 10:32, 33?

13 On veel üks tähtis põhimõte, mis aitab meil sobivat riietust valida. Me soovime arvestada nii oma usukaaslaste kui ka teiste südametunnistusega. (Loe 1. Korintlastele 10:32, 33.) Meil tuleks suhtuda tõsiselt manitsusse vältida selliste riiete kandmist, mis võiksid kedagi riivata. „Igaüks meist olgu oma ligimesele meele järele, tehes head, et ta saaks tugevamaks,” kirjutas Paulus. Ta lisas: „Kristuski ei teinud pelgalt seda, mis talle endale meeldis.” (Rooml. 15:2, 3.) Jeesusele oli isiklikest eelistustest tähtsam teiste heaolu ja Jumala tahte täitmine. Seetõttu me oleme valmis loobuma rõivastusstiilidest või -esemetest, mis meeldivad küll meile, kuid mille tõttu inimesed võivad keelduda head sõnumit kuulamast.

14. Kuidas saavad vanemad õpetada oma lapsi riietuse valikul Jumalat austama?

14 Kristlikel vanematel on kohustus õpetada oma lapsi Piibli põhimõtete järgi elama. Jehoova südant rõõmustab see, kui vanemad ja lapsed teevad seoses oma riietuse ja välimusega häid otsuseid. (Õpet. 22:6; 27:11.) Vanemad saavad õpetada lastele kohast aukartust püha Jumala vastu, olles neile ise eeskujuks ning andes neile armastavalt praktilist nõu. On tore, kui vanemad õpetavad lastele, kust ja kuidas sobivaid riideid leida. Sobiv riietus pole lihtsalt see, mis lastele endale meeldib, vaid millega on kohane esindada Jumal Jehoovat.

KASUTA OMA VABADUST TARGALT

15. Millest tuleks meil riietuse valikul lähtuda?

15 Jumala sõna praktilised nõuanded aitavad meil langetada otsuseid, mis toovad au Jumalale. Muidugi on riiete  valik mingil määral maitseasi. Samuti sõltub see igaühe rahalistest võimalustest. Ent meie riided peaksid olema alati puhtad ja sündsad. Meil tuleks ka arvestada olukorra ja kohalike tavadega.

16. Miks tasub näha vaeva, et sobilikult riietuda?

16 Tuleb tunnistada, et alati pole sugugi kerge langetada arukaid otsuseid ja võtta arvesse kõiki tegureid. Paljude poodide riiulitelt võib leida üksnes viimase moe järgi rõivaid. Seepärast võib kuluda omajagu aega ja energiat, et leida sündsaid seelikuid, kleite ja pluuse ning niisuguseid ülikondi ja pükse, mis pole liiga kitsad. Tõenäoliselt meie usukaaslased märkavad ja hindavad seda, kui oleme näinud vaeva, et leida endale ilusaid ja sobilikke riideid. Ja kuigi see kõik võib põhjustada meile mingil määral ebamugavust, võime tunda rahulolu teadmisest, et toome ülistust oma armastavale taevasele isale.

17. Milliste teguritega peaks vend arvestama, kui ta kaalub, kas kasvatada endale habe?

17 Mida öelda selle kohta, kas vendadel on kohane kanda habet? Moosese seadus nõudis, et mehel peab olema habe. Kuid kristlased pole Moosese seaduse all ning neilt ei oodata selle järgimist. (3. Moos. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25.) Mõnes kultuuris peetakse korralikult kärbitud habet kohaseks ja väärikaks ning see ei pruugi üldse inimeste tähelepanu healt sõnumilt kõrvale juhtida. Õigupoolest on ka osal kogudusevanematel ja -abilistel habe. Sellegipoolest võivad mõned vennad otsustada, et nad ei kasvata endale habet. (1. Kor. 8:9, 13; 10:32.) Teistes kultuurides pole habemekandmine üldiselt kombeks ning seda ei peeta kristlikule mehele sobilikuks. See võib koguni takistada vennal oma väljanägemisega Jumalale austust tuua ning seada kahtluse alla selle, kas ta on laitmatu. (Rooml. 15:1–3; 1. Tim. 3:2, 7.)

18., 19. Kuidas aitab meid tekst Miika 6:8?

18 Me oleme Jehoovale tänulikud, et ta pole kehtestanud riietuse ja välimuse kohta üksikasjalikke reegleid. Ta lubab meil teha mõistlikke isiklikke otsuseid, mis rajanevad Piibli ülevatel põhimõtetel. Niisiis on meil võimalik isegi oma väljanägemisega näidata, et soovime olla tagasihoidlikud koos oma Jumalaga käies, nagu Piiblis öeldakse. (Miika 6:8.)

19 Tagasihoidlik inimene tunnistab alandlikult, et Jehoova on puhas ja püha ning et ebatäiusliku inimesena sõltub ta täielikult tema juhatusest. Kui tahame olla tagasihoidlikud, siis järgime tema juhtnööre. Peale selle ajendab tagasihoidlikkus meid pidama lugu teiste tunnetest ja arvamustest.

20. Millist mõju peaks meie riietus ja välimus teistele avaldama?

20 Meie vennad ja õed ning ka teised inimesed peaksid meie riietuse põhjal mõistma, et esindame Jumal Jehoovat. Tal on ülevad põhimõtted ning me püüame heal meelel neid järgida. Vennad ja õed, kelle välimus ja hea käitumine rõõmustab Jehoovat ning ajendab siiraid inimesi Piibli sõnumit kuulama, väärivad kiitust. Kui teeme riietuse valikul häid otsuseid, toob see kahtlemata au Jehoovale, kes ise on riietunud „ülevusse ja auhiilgusse”. (Laul 104:1, 2.)