„Sina, Jehoova, meie Jumal, oled väärt võtma vastu ülistust, austust ja jõudu, sest sina oled loonud kõik.” (ILM. 4:11)

LAULUD: 112, 133

1., 2. Milles peaks igaüks meist veendunud olema? (Vaata pilti artikli alguses.)

NAGU eelmises artiklis öeldi, väidab Saatan, et Jehooval pole õigust valitseda ja et inimestel läheks paremini, kui nad ise ohjad haaraksid. Kas Saatanal on õigus? Oletame, et inimesed, kes tahavad tegutseda omapäi, saaksid elada igavesti. Kas neil läheks ilma Jumala valitsuseta paremini? Kas sina oleksid õnnelikum, kui sa ei sõltuks mitte kellestki ja elaksid igavesti?

2 Mitte keegi ei saa vastata nendele küsimustele sinu eest. Igaühel on tarvis need asjad ise hoolega läbi mõelda. Kui sa seda teed, jõuad ilmselt järeldusele, et Jumala valitsus on parim ja et Jehoova väärib meie toetust. Piibel aitab meil sellisele veendumusele jõuda. Uurime, mida öeldakse pühakirjas selle kohta, miks kuulub ülemvõim õigusega Jehoovale.

JEHOOVAL ON ÕIGUS VALITSEDA

3. Miks on ainult Jehooval õigus olla kõrgeim valitseja?

3 Jehooval on õigus olla kõrgeim valitseja, sest ta on kõikvõimas Jumal ja Looja. (1. Ajar. 29:11; Ap. t. 4:24.) Tekstis  Ilmutus 4:11 on juttu nägemusest, kus Kristuse 144 000 kaasvalitsejat ütlevad: „Sina, Jehoova, meie Jumal, oled väärt võtma vastu ülistust, austust ja jõudu, sest sina oled loonud kõik, sinu tahtel on kõik olemasollu tulnud ja loodud.” Jah, kuna Jehoova on kõige looja, on tal täielik õigus valitseda nii inimeste kui ka vaimolendite üle.

4. Miks on vastuseis Jumala ülemvõimule tahtevabaduse kuritarvitamine?

4 Saatan pole loonud midagi. Seepärast pole tal ka mingit õigust ülemvõimule. Tema ja esimene inimpaar olid ülbed ja mässasid Jehoova ülemvõimu vastu. (Jer. 10:23.) Tõsi, kuna neil oli tahtevabadus, said nad otsustada mitte sõltuda Jumalast. Kuid kas see andis neile õiguse seda teha? Ei. Tänu tahtevabadusele võivad inimesed küll teatud otsuseid langetada, kuid see ei anna neile õigust mässata oma looja ja eluandja vastu. Jehoovale vastuhakkamine on ilmselgelt tahtevabaduse kuritarvitamine. Inimestel on vaja alluda Jehoova õiglasele juhtimisele.

5. Miks me ei pea kahtlema selles, kas Jumala otsused on õiged ja õiglased?

5 Jehooval on õigus olla kõrgeim valitseja veel ühel põhjusel. Ta on oma võimu kasutades täiuslikult õiglane. Ta annab teada: „Mina olen Jehoova, kes osutab truud armastust ning teeb õigust ja õiglust maa peal, sest see valmistab mulle rõõmu.” (Jer. 9:24.) Ta ei vaja ebatäiuslike inimeste koostatud seaduskogusid, otsustamaks, mis on õige ja hea. Jehooval on täiuslik õige ja vale tunnetus ja sellest lähtudes on ta andnud inimestele seadused. Piiblis öeldakse: „Õigusele ja õiglusele on seatud su troon.” Niisiis ei pea me hetkekski kahtlema selles, kas tema seadused, põhimõtted ja otsused on ikka õiged ja õiglased. (Laul 89:14; 119:128.) Kuigi Saatan on süüdistanud Jehoovat võimu väärkasutuses, pole ta ise suutnud rajada maailma, kus valitseks alati õiglus.

6. Mis põhjusel on Jehooval veel õigus olla kõrgeim valitseja?

6 Jehooval on õigus olla kõrgeim valitseja ka sel põhjusel, et tal on maailma eest hoolitsemiseks olemas vajalik tarkus. Näiteks andis Jumal oma pojale Jeesusele võime teha inimesi terveks haigustest, mida arstid ei osanud ravida. (Matt. 4:23, 24; Mark. 5:25–29.) Jehoova seisukohast polnud aga tegu imedega. Ta tunneb inimese keha läbi ja lõhki ning teab, kuidas mistahes viga või puudust kõrvaldada. Samuti tunneb ta kõiki protsesse, mis on seotud surnute elluäratamise ja loodusõnnetuste ärahoidmisega.

7. Miks võib öelda, et Jehoova on targem kui keegi teine?

7 Saatana võimuses olev maailm püüab siiamaani tulutult lahendada riigisiseseid ja rahvusvahelisi konflikte, kuid ainult Jehooval on tarkust tuua maailma rahu. (Jes. 2:3, 4; 54:13.) Kui mõtleme Jehoova teadmistele ja tarkusele, tunneme sedasama mis Pauluski, kes kirjutas: „Kui rikkalikud on küll Jumala õnnistused, kui sügavad tema tarkus ja teadmised! Kui tabamatud on tema kohtuotsused ja äraarvamatud tema teed!” (Rooml. 11:33.)

JEHOOVA VALITSUS ON PARIM

8. Mis liigutab sind seoses Jehoova valitsemisviisiga?

8 Piibel ei näita üksnes seda, miks Jehooval on õigus valitseda, vaid ka seda,  miks ta on parim valitseja. Üks põhjus on see, et tema valitsust iseloomustab armastus. See, kuidas ta oma ülemvõimu kasutab, on tõeliselt liigutav. Ta on „halastav ja kaastundlik Jumal, kes ei vihastu kergesti, kes on tulvil truud armastust ja tõde”. (2. Moos. 34:6.) Jumal kohtleb oma maapealseid teenijaid lugupidamisega. Ta hoolitseb meie eest paremini, kui suudaksime ise seda teha. Saatana väide, et Jehoova keelab oma teenijatele head, ei vasta tõele. Jehoova tõi ju koguni oma kalli poja ohvriks, et meil oleks võimalus elada igavesti. (Loe Laul 84:11; Roomlastele 8:32.)

9. Kust me teame, et Jehoova tunneb huvi igaühe vastu?

9 Jehoova armastab oma rahvast tervikuna. Kuid peale selle tunneb ta huvi igaühe vastu. Näiteks kasutas Jehoova kolmesaja aasta vältel kohtumõistjaid, et oma rahvast juhtida ja vaenlaste käest päästa. Sel tormilisel ajal ei jäänud talle aga märkamata mitteiisraellane Rutt, kes tõi suuri ohvreid, et teda teenima hakata. Jehoova õnnistas Rutti sellega, et andis talle abikaasa ja poja. Sellega asi aga ei piirdu. Kui Rutt surnuist üles äratatakse, saab ta teada, et tema pojast põlvnes messias. Ja kuidas võib küll Rutti liigutada see, kui ta näeb, et tema elulugu on pandud kirja Piiblisse tema enda nime kandvasse raamatusse! (Rutt 4:13; Matt. 1:5, 16.)

10. Miks võib öelda, et Jehoova valitsusviis pole karm?

10 Jehoova valitsusviis pole karm ega jäik. Need, kes talle alluvad, tunnevad end vaba ja rõõmsana. (2. Kor. 3:17.) Taavet ütles Jumala kohta: „Ülevus ja auhiilgus on tema ees, jõud ja rõõm on tema elupaigas.” (1. Ajar. 16:7, 27.) Ka laulukirjutaja Eetan sõnas: „Õnnelik on rahvas, kes mõistab rõõmust hõisata. Nad käivad sinu palge valguses, Jehoova. Nad rõõmustavad su nime üle kogu päeva, sinu õigus ülendab nad.” (Laul 89:15, 16.)

11. Kuidas me saame tugevdada oma veendumust, et Jehoova valitsus on parim?

11 Mida tihedamini me Jehoova headuse üle mõtiskleme, seda enam veendume, et tema valitsus on parim. Me nõustume laulikuga, kes kirjutas: „Üks päev sinu õuedes on parem kui tuhat mujal.” (Laul 84:10.) Kuna Jehoova on meid kavandanud ja loonud, teab ta, mida me vajame, et olla tõeliselt õnnelikud. Ta annab rohkemgi, kui me vajame. Kõik, mis ta palub meil teha, on meile kasulik ja teeb meid rõõmsaks, isegi kui meil tuleb seejuures ohvreid tuua. (Loe Jesaja 48:17.)

12. Mis on peamine põhjus, miks me Jehoova ülemvõimu toetame?

12 Piibel näitab, et pärast Kristuse tuhandeaastast valitsust otsustavad mõned inimesed Jehoova ülemvõimu vastu mässu tõsta. (Ilm. 20:7, 8.) Mis võib neid selleni viia? Saatan, kes lastakse vangistusest vabaks, püüab ilmselt ahvatleda inimesi isekusele. Ta on seda alati teinud. Ta võib üritada neid veenda, et on võimalik elada igavesti, ilma et peaks Jehoovale alluma. Loomulikult on see sulaselge vale. Kuid hea oleks mõelda, kas selline mõte võiks meid kasvõi mingil määral paeluda. Kui me tõesti armastame Jehoovat ja oleme veendunud, et ta on hea ning et tal on täielik õigus universumi üle valitseda, siis see alatu vale lausa tülgastab meid. Me ei sooviks eales elada kellegi  teise kui oma armastava taevase isa ja kõrgeima valitseja Jehoova alluvuses.

TOETA USTAVALT JUMALA ÜLEMVÕIMU

13. Miks on meil vaja Jumal endale eeskujuks võtta?

13 Kõrgeima valitsejana väärib Jehoova kahtlemata meie täielikku toetust. Nagu oleme arutanud, on tal õigus valitseda ning tema valitsus on parim. Me saame Jehoova ülemvõimu toetada, kui jääme tema ees laitmatuks ja teenime teda ustavalt. Kuidas me saame veel oma poolehoidu näidata? Nii, et võtame Jumala endale eeskujuks. Kui toimime nagu Jehoova, tõendame, et armastame teda ja soovime tema valitsust toetada. (Loe Efeslastele 5:1, 2.)

14. Kuidas saavad kogudusevanemad ja perepead võtta Jehoovat eeskujuks?

14 Piiblist ilmneb, et Jehoova kasutab oma võimu armastavalt. Perepead ja kogudusevanemad, kes tema ülemvõimu armastavad, pole seetõttu karmid ega kontrollivad. Nad järgivad hoopis Jehoova eeskuju. Näiteks Paulus tegutses Jehoova ja tema poja Jeesuse eeskujul. (1. Kor. 11:1.) Ta ei seadnud teisi piinlikku olukorda ega sundinud neid midagi tegema. Selle asemel ta motiveeris neid. (Rooml. 12:1; Efesl. 4:1; Fileem. 8–10.) Nii toimib Jehoova ja nii peaksid toimima kõik, kes tema ülemvõimu armastavad ja toetavad.

15. Mismoodi me saame alluda teokraatlikule korrale?

15 Kuidas me suhtume neisse, kellele Jehoova on andnud autoriteeti? Kui teeme nendega koostööd, näitame, et toetame Jehoova ülemvõimu. Isegi kui me ei saa mõnest otsusest täielikult aru või ei nõustu sellega, tahame siiski teokraatlikule korrale alluda. Maailmas  pole selline hoiak kombeks, küll aga on see vajalik, kui soovime toetada Jehoova valitsust. (Efesl. 5:22, 23; 6:1–3; Heebr. 13:17.) Kuna Jumal tahab meile parimat, tuleb selline suhtumine meile kasuks.

16. Kuidas me saame Jumala ülemvõimu toetada oma otsustega?

16 Seda, et me Jumala ülemvõimu toetame, peaks olema näha ka meie otsustest. Jehoova ei ole andnud meile igaks elujuhtumiks käske ja keelde. Ta annab meile teada hoopis oma mõtteviisi. Näiteks pole ta koostanud nimekirja selle kohta, milliseid riideid kristlased võivad kanda. Selle asemel on ta pannud meile südamele, et meie riietus ja välimus oleks kristlasele kohane ning tagasihoidlik. (1. Tim. 2:9, 10.) Lisaks ei soovi ta, et meie otsused saaksid teistele komistuskiviks või häiriksid neid kuidagi. (1. Kor. 10:31–33.) Kui lähtume otsuste tegemisel eeskätt Jehoova mõtteviisist ja põhimõtetest, mitte oma eelistustest, siis tõendame, et armastame ja toetame tema valitsust.

Toeta Jumala ülemvõimu otsuseid tehes ja pereelus (vaata lõike 16–18)

17., 18. Kuidas saavad abielupaarid näidata, et nad toetavad Jehoova ülemvõimu?

17 Vaatame, kuidas saavad kristlikud abielupaarid olla Jehoovale ustavad ja toetada tema ülemvõimu. Mis saab siis, kui abielu kujuneb oodatust palju raskemaks? Võib-olla toob see isegi pettumust. Sel juhul on hea mõelda, kuidas Jehoova kohtles Iisraeli rahvast. Ta ütles, et ta on justkui mees, kes on selle muistse rahvaga abielus. (Jes. 54:5; 62:4.) Kui raskeks küll see „abielu” kujunes! Ent Jehoova ei löönud kiiresti käega. Ta oli iisraellastega pikka aega halastav ning pidas ustavalt kinni nendega sõlmitud lepingust. (Loe Laul 106:43–45.) Kas pole nii, et Jehoova truu armastus tõmbab meid tema ligi?

18 Abielupaarid, kes Jehoovat armastavad, võtavad temast eeskuju. Nad ei otsi probleemide korral abielust väljapääsu, kui selleks pole Piibli järgi alust. Nad mõistavad, et Jehoova on nad ühte pannud ja soovib, et nad hoiaksid kokku. Pühakirja kohaselt võib kristlane oma abikaasast lahutada ja uuesti abielluda ainult siis, kui too on teinud hooruspattu. (Matt. 19:5, 6, 9.) Kui abikaasad teevad oma parima, et abielu koos hoida ja isegi õitsema panna, toetavad nad sellega Jehoova valitsust.

19. Mida meil tuleks teha, kui me eksime?

19 Ebatäiuslike inimestena valmistame Jehoovale vahel oma tegudega pettumust. Ta teab seda ning korraldas seepärast asjad nii, et Kristus maksis meie eest luna. Kui me siis mingil viisil eksime, tuleks meil paluda Jehoovalt andestust. (1. Joh. 2:1, 2.) Selle asemel et ennast pidevalt maha teha, peaksime püüdma oma veast õppida. Kui püsime Jehoova ligi, siis ta andestab meile, ravib meie hingehaavu ning aitab meil tulevikus samasuguste olukordadega toime tulla. (Laul 103:3.)

20. Miks me peaksime toetama Jumala ülemvõimu praegu?

20 Tulevases uues maailmas alluvad kõik Jehoova ülemvõimule ning õpivad tundma tema õiglasi teid. (Jes. 11:9.) Meile aga antakse seda haridust paljuski juba praegu. Samuti on käimas ülemvõimu puudutava vaidlusküsimuse lahendamine. Nüüd on aeg toetada Jumala ülemvõimu sellega, et jääme tema ees laitmatuks, teenime teda ustavalt ning püüame teda kõiges eeskujuks võtta.