Kas sa lugesid hoolikalt viimaseid Vahitorni numbreid? Proovi, kas oskad vastata järgmistele küsimustele.

Millise hoiakuga peaksid olema vennad, näiteks ringkonnaülevaatajad ja kogudusevanemad, kui nad saavad Jumala organisatsioonilt juhendeid?

Nad peaksid olema varmad kuuletuma. Neil oleks hea endalt küsida, kas nad julgustavad oma vendi ja õdesid jääma Jehoovale ustavaks ning kas nad võtavad vastu ja rakendavad viivitamatult ellu saadud juhendeid. (w16.11, lk 11)

Millal olid tõelised kristlased Suure Babüloni vangistuses?

See vangistus algas peagi pärast apostlite surma. Sel ajal hakkas välja kujunema ristiusu vaimulikkond. Kirik ja riik toetasid õigest usust taganenud kristlust ja püüdsid vaigistada tõelisi kristlasi, kes olid otsekui nisu Jeesuse mõistujutus. Ent aastale 1914 eelnenud aastakümnete jooksul hakkasid võitud kristlased end Suure Babüloni vangistusest lahti rebima. (w16.11, lk 23–25)

Mida tähelepanuväärset tegi Lefèvre d’Étaples?

1520. aastatel tõlkis Lefèvre Piibli prantsuse keelde, et teha see kättesaadavaks lihtinimestele. Viis, kuidas ta piiblisalme tõlgendas, avaldas suurt mõju Martin Lutherile, William Tyndale’ile ja Johann Calvinile. (wp16.6, lk 10–12)

Mis vahe on „patusest loomusest juhitud mõtteviisil” ja „pühast vaimust juhitud mõtteviisil”? (Rooml. 8:6.)

Need, kes lasevad end juhtida oma patusel loomusel, keskenduvad oma isekatele ihadele, muudkui räägivad neist ja on seejuures uhked. Need, kes lasevad end juhtida pühal vaimul, peavad oma elus kõige tähtsamaks Jumala teenimist ja tema mõtteid. Esimene mõtteviis tähendab surma, teine mõtteviis elu ja rahu. (w16.12, lk 15–17)

Kuidas vähem muretseda?

Sea asjad õigesse tähtsuse järjekorda, ole oma ootustes realistlik, võta iga päev aega omaette olemiseks, tunne rõõmu Jehoova loomistööst, ära kaota huumorimeelt, liigu regulaarselt ja maga piisavalt. (w16.12, lk 22–23)

Mis mõttes „võeti Eenok ära, et ta ei peaks kannatusrikast surma surema”? (Heebr. 11:5.)

Ilmselt suigutas Jehoova Eenoki õrnalt surmaunne, ilma et Eenok oleks sellest aru saanud. (wp17.1, lk 12–13)

Miks on tähtis olla tagasihoidlik?

Tagasihoidlik inimene hindab end objektiivselt ning tunnistab oma piire. See aitab tal teisi austada, olla nende vastu lahke ning mitte pidada iseennast liiga tähtsaks. (w17.01, lk 18)

Milliseid tõendeid on selle kohta, et Jumal toetas juhtivat kogu esimesel sajandil, nii nagu ta teeb seda ka tänapäeval?

Püha vaimu abil mõistis juhtiv kogu pühakirja tõdesid. Inglid aitasid juhtival kogul juhatada kuulutustööd ning juhtnööre jagades juhindus juhtiv kogu Jumala sõnast. Kõik see peab paika ka tänapäeval. (w17.02, lk 26–28)

Miks me peame lunastust väärtuslikuks kingiks?

Me teame, 1) kes selle kingituse andis, 2) miks see anti, 3) mis toodi selle nimel ohvriks ja 4) kui vajalik see oli. Meil tuleks nende nelja punkti peale mõtelda. (wp17.2, lk 4–6)

Kui kristlane on mingi otsuse langetanud, siis kas tal on sobilik hiljem seda muuta?

Meil tuleb oma sõna pidada. Ent mõnikord on hea tehtud otsus uuesti läbi vaadata. Näiteks muutis Jumal oma otsust, kui nägi, et niinevelased kahetsevad oma tegusid. Meil võib olla tarvis toimida samamoodi, kui olukord seda nõuab või kui saame uut informatsiooni. (w17.03, lk 16–17)

Miks ei tohiks teistest halba rääkida?

See on nagu õli tulle valamine. Ükskõik kas meil on õigus või mitte, teistest halva rääkimine ei tee kunagi olukorda paremaks. (w17.04, lk 21)