Kas sa lugesid hoolikalt viimaseid Vahitorni numbreid? Proovi, kas oskad vastata järgmistele küsimustele.

Miks tuleks immigrantidest lapsevanematel kaaluda, mis keeles oleks neil hea oma lastele usulist õpetust anda?

Tõenäoliselt õpivad lapsed koolis käies ja teistega suheldes kohalikku keelt. See võib olla hea, kui laps oskab rohkem kui ühte keelt. Vanematel tuleks kaaluda, kas nende lapsed edenevad tões paremini sellises koguduses, kus räägitakse kohalikku keelt, või koguduses, kus räägitakse nende kodukeelt. Kristlikele lapsevanematele on laste vaimne heaolu tähtsam kui iseenda eelistused. (w17.05, lk 9–11)

Kui Jeesus küsis Peetruselt: „Kas sa armastad mind rohkem kui neid?”, siis mida ta mõtles sõnaga „neid”? (Joh. 21:15.)

Ilmselt rääkis Jeesus kaladest, mis seal kõrval olid, ja/või kalaärist. Pärast Jeesuse surma oli Peetrus läinud kala püüdma, mis oli tema endine amet. Kristlastel tuleks end läbi uurida ja kindlaks teha, kui oluline on neile ilmalik töö. (w17.05, lk 22–23)

Miks palus Aabraham Saaral öelda, et ta on tema õde? (1. Moos. 12:10–13.)

Saara oli Aabrahami poolõde. Kui Saara oleks öelnud, et ta on Aabrahami abikaasa, oleks Aabraham võib-olla tapetud ja nii ei oleks saanud täituda Jumala tõotus tuua tema kaudu esile üks eriline järeltulija. (wp17.3, lk 14–15)

Millist trükitehnikat kasutas Elias Hutter, et aidata heebrea keele õppijaid?

Ta tahtis, et õpilased suudaksid eristada heebrea sõnatüvesid eesliidetest ja järelliidetest. Seepärast lasi ta Piiblis trükkida teksti nii, et sõnatüved olid paksus kirjas, kuid eesliited ja järelliited kontuuridena, seest tühjade tähtedena. „Uue maailma tõlke” lisamaterjaliga väljaandes („New World Translation of the Holy Scriptures – With References”) on allmärkustes kasutatud samalaadset võtet. (wp17.4, lk 11–12)

Millised tegurid peaksid mõjutama kristlase vaadet küsimusele, kas omada tulirelva, et end teiste inimeste eest kaitsta?

Jumala silmis on elu püha. Jeesus ei mõelnud, et tema jüngrid peaksid mõõgad kaasa võtma enesekaitseks. (Luuka 22:36, 38.) Jumala teenijatel tuleb taguda oma mõõgad atradeks. Elu on palju väärtuslikum kui materiaalsed asjad. Me arvestame teiste südametunnistusega ja soovime olla eeskujulikud. (2. Kor. 4:2.) (w17.07, lk 31–32)

Miks erinevad teineteisest Matteuse ja Luuka jutustused Jeesuse sünniloost ja lapsepõlvest?

Matteus keskendub Joosepile. Ta jutustab näiteks Joosepi reaktsioonist Maarja rasedusele ning sellest, kuidas inglid käskisid tal põgeneda Egiptusse ja hiljem sealt tagasi pöörduda. Luuka jutustus jälgib aga pigem Maarjat. See räägib näiteks Maarja külaskäigust Eliisabeti juurde ja sellest, kuidas Maarja reageeris, kui 12-aastane Jeesus jäi templisse. (w17.08, lk 32)

Millistest teguritest hoolimata on Jumala sõna püsinud?

Piiblis esinevate sõnade ja väljendite tähendused on aja jooksul muutunud. Poliitiliste sündmuste tõttu on vahetunud üldkasutatav keel. On osutatud vastupanu Piibli tõlkimisele lihtrahva keeltesse. (w17.09, lk 19–21)

Kas meil on kaitseinglid?

Ei ole. Jeesus küll ütles, et Jumala palet näevad tema jüngrite inglid, ent sellega ta mõtles, et inglid on tema jüngritest huvitatud, mitte et nad igaüht imeväel kaitseksid. (Matt. 18:10.) (wp17.5, lk 5)

Mis on armastuse ülevaim vorm?

Armastuse ülevaim vorm on agaape – põhimõtteline armastus. Sellega võib kaasneda kiindumus ja soojus, kuid eeskätt iseloomustab seda ülevate põhimõtete järgimine, näiteks teiste heaks tehtavad isetud teod. (w17.10, lk 7)