HEA sõnumi kuulutamine on tähtis töö. Ent mitte igaüks ei väärtusta Piibli sõnumit. Ja kui inimesed ka tunnevad huvi selle vastu, ei pruugi nad pidada vajalikuks meiega Jumala sõna uurida.

Nii oli see näiteks Gavini puhul, kes hakkas käima kristlikel koosolekutel, kuid keeldus piibliuurimisest. Ta ütleb: „Minu teadmised pühakirjast olid väga kesised ja ma ei soovinud, et teised sellest teada saaksid. Samuti kartsin, et mind petetakse, ja kartsin end millegagi siduda.” Mida sina Gavinist arvad? Kas ta oli lootusetu juhtum? Ei. Mõelgem, milline mõju võib Piibli õpetustel inimesele olla. Jehoova ütles muistsel ajal oma rahvale: „Mu sõnad nõrguvad kui kaste, nagu õrn vihmasabin rohule.” (5. Moos. 31:19, 30; 32:2.) Kaste on heaks illustratsiooniks selle kohta, kuidas me saame kuulutustööl igasuguseid inimesi aidata. (1. Tim. 2:3, 4.)

 MIS MÕTTES ON KUULUTUSTÖÖ NAGU KASTE?

Kaste on õrn. Kaste moodustub järk-järgult, kui veeaur kondenseerub ning langeb piisakestena maapinnale ja esemetele. Jehoova sõnad nõrgusid kui kaste selles mõttes, et ta rääkis oma rahvaga lahkelt, tasaselt ja hoolivalt. Me saame teda jäljendada, kui peame lugu teise inimese seisukohtadest. Me ergutame inimest asjade üle järele mõtlema, et ta võiks teha ise oma järeldused. Kui ilmutame sellist hoolivust, on meie sõnu kergem vastu võtta ja meie kuulutustöö on tõhusam.

Kaste on värskendav. Meie kuulutustöö on kosutav, kui mõtleme eelnevalt, kuidas oleks kõige parem inimeste huvi äratada. Eespool mainitud Gavinile ei avaldatud survet hakata Piiblit uurima. Selle asemel püüdis Chris, kes talle esimest korda kuulutas, leida erinevaid viise, et Gavinil oleks mugavam piiblimõtete üle arutleda. Chris selgitas Gavinile, et Piiblil on üks läbiv teema ja et selle mõistmine aitaks tal koosolekutel räägitavast paremini aru saada. Järgmiseks rääkis Chris talle, et teda ennast veensid Piibli tõesuses prohvetiennustused. See viis mitme aruteluni ennustuste täitumise üle. Need vestlused pakkusid Gavinile vaimset kosutust ja viimaks nõustus ta piibliuurimisega.

Kaste aitab elu alal hoida. Iisraelis on kuumi ja kuivi perioode, mil vihma ei pruugi sadada mitu kuud. Ilma värskendava kasteta jääksid taimed kiduraks ja kuivaksid ära. Tänapäeva maailmas valitseb vaimne põud, nagu Jehoova on ennustanud. (Aamos 8:11.) Ent ta tõotas ka, et tema võitud teenijad on „nagu kaste Jehoovalt”, kui nad kuulutavad kuningriigisõnumit, ja selles töös aitavad neid nende kaaslased, „teised lambad”. (Miika 5:7; Joh. 10:16.) Hea sõnum, mida me kuulutame, on osa Jehoova elupäästvast korraldusest neile, kes janunevad tõe järele. Kas me mõistame selle sõnumi väärtust?

Kaste on õnnistus Jehoovalt. (5. Moos. 33:13.) Meie kuulutustöö on õnnistuseks neile, kes avaldavad sellele positiivset vastukaja. Näiteks Gavin sai piibliuurimise kaudu vastused kõigile oma küsimustele. Ta edenes kiiresti, lasi end ristida ja nüüd osaleb ta koos oma naise Joyce’iga aktiivselt kuulutustöös.

Hea sõnumi kuulutamine on kui kosutav kaste

PEA OMA TEENISTUST KALLIKS

Kui võrdleme kuulutustööd värskendava kastega, võib see ergutada ka meid osalema selles töös kogu hingest. Miks? Üksikute veepiiskade mõju on üsna väike, ent kui neid on miljoneid, siis annavad nad maale vajaliku niiskuse. Nii võib ka meile tunduda, et meie tehtav osa on tühine. Ent kõigi Jehoova teenijate ühiste jõupingutuste abil on võimalik anda tunnistust „kõigile rahvastele”. (Matt. 24:14.) Kas meie teenistus on inimestele õnnistus Jehoovalt? On küll, kui meie kuulutustöö on justnagu kaste – õrn, kosutav ja elupäästev.