MIS on see, mis kaalub umbes poolteist kilogrammi, kuid mida on nimetatud kõige keerukamaks asjaks, mis seni universumis avastatud? See on inimese aju, mis on tõesti aukartustäratav. Mida rohkem me selle kohta teada saame, seda enam veendume selles, kui imepärased on Jehoova loomistööd. (Laul 139:14.) Mõelgem vaid ühele inimaju võimetest, nimelt kujutlusvõimele.

Mis on kujutlusvõime? Seda on kirjeldatud kui võimet luua oma peas pilte või arusaamu uutest ja põnevatest või senikogemata asjadest. Ilmselt nõustud, et kooskõlas selle kirjeldusega kasutame oma kujutlusvõimet üsna sageli. Näiteks kui loed või kuuled midagi paigast, kus sa pole käinud, siis tekib sul selle kohta arvatavasti mingi kujutluspilt. Tõepoolest, kui mõtleme millelegi, mida me ei saa näha, kuulda, maitsta, puudutada või haista, hakkab meie kujutlusvõime tööle.

Piiblist saame teada, et inimesed on loodud Jumala sarnaseks. (1. Moos. 1:26, 27.) Kas ei võiks sellest järeldada, et ka Jehooval endal on kujutlusvõime? Kuna ta on meid selle võimega loonud, ootab ta muidugi, et kasutaksime seda tema tahte mõistmiseks. (Kog. 3:11.) Kuidas siis kasutada kujutlusvõimet targalt ja millest tuleks hoiduda?

KUJUTLUSVÕIME EBAMÕISTLIK KASUTAMINE

1) Valel ajal või valedest asjadest unistamine.

Unistamine iseenesest pole vale. Tegelikult võib see olla isegi kasulik. Tekstis Koguja 3:1 on kirjas mõte, et igal tegevusel on oma aeg. Kahjuks võib aga juhtuda, et me teeme mõningaid asju valel ajal. Näiteks kui lubame oma mõtetel minna uitama koguduse koosoleku või iseseisva piibliuurimise ajal, siis kujutlusvõime pigem takistab meid, mitte ei aita. Jeesus hoiatas, kui ohtlik on mõlgutada valesid mõtteid, näiteks lasta oma pähe kõlvatuid fantaasiaid. (Matt. 5:28.) Mõned meie kujutluspildid võivad Jehoovale suurt meelehärmi valmistada. Kõlvatud fantaasiad võivad viia ebamoraalsete tegudeni. Tee siis kindel otsus mitte lasta oma kujutlusvõimel end Jehoovast eemale juhtida!

2) Arvamus, et aineline rikkus tagab turvalisuse.

Aineline vara on vajalik ja kasulik. Ent meil tuleb kindlasti pettuda, kui arvame, et sellest sõltub meie õnn ja turvalisus. Tark mees Saalomon kirjutas: „Rikka varandus on tema kindluslinn, tema kujutluses kui kaitsemüür.” (Õpet. 18:11.) Mõelgem näiteks, mis juhtus 2009. aasta septembris Filipiinide pealinnas Manilas, mille paduvihmad rohkem  kui 80 protsendi ulatuses üle ujutasid. Kas need, kel oli rohkesti vara, pääsesid sellest? Üks jõukas mees, kes kaotas palju, sõnas: „See uputus puudutas võrdselt kõiki, tuues raskusi ja kannatusi nii rikastele kui ka vaestele.” Üsna kergesti võib tekkida kujutlus, et aineline rikkus pakub kaitset, kuid tegelikkus näitab, et nii see pole.

3) Muretsemine asjade pärast, mida ei pruugi kunagi juhtuda.

Jeesus andis nõu mitte üleliia muretseda. (Matt. 6:34.) Kroonilisel muretsejal on elav kujutlusvõime. Inimene võib kergesti raisata palju energiat kujuteldavatele probleemidele, mida pole veel tekkinud ja võib-olla ei tekigi. Pühakirjast ilmneb, et sellise muretsemise tagajärjeks võib olla masendus või isegi depressioon. (Õpet. 12:25.) Kui tähtis on seega rakendada Jeesuse nõuannet mitte liigselt muretseda, vaid tegeleda raskustega siis, kui need on käes.

KUJUTLUSVÕIME MÕISTLIK KASUTAMINE

1) Ohtlike olukordade ettenägemine ja nende vältimine.

Piibel ergutab meid olema arukad ja mõtlema ette. (Õpet. 22:3.) Kui kasutame kujutlusvõimet, suudame näha oma otsuste võimalikke tagajärgi juba enne nende langetamist. Näiteks kui sind kutsutakse mingile koosviibimisele, siis kuidas võib kujutlusvõime aidata sul teha otsust, kas võtta kutse vastu või mitte? Kui oled saanud teada, kes sinna veel on kutsutud, kui palju inimesi sinna tuleb ning millal ja kus see toimub, oleks hea mõelda, milliseks see üritus võib kujuneda. Kas sul tekib kujutluspilt kosutavast koosviibimisest, millel toimuv on kooskõlas Piibli põhimõtetega? Selline arutluskäik annab sulle ettekujutuse tulevasest sündmusest. Kujutlusvõime kasutamine võib aidata sul langetada tarku otsuseid ja vältida vaimselt kahjulikke olukordi.

2) Keeruka olukorra mõttes läbimängimine.

Kujutlusvõime kasutamine aitab meil ka otsustada, kuidas lahendada probleeme. Oletame, et sul on olnud ühe koguduseliikmega mingi arusaamatus. Kuidas selle venna või õe poole pöörduda, et rahu taastada? On vaja mõelda mitmele asjale. Milline on tema  suhtlemisviis? Millal oleks kõige sobivam probleemist rääkida? Milliseid sõnu ja hääletooni oleks hea kasutada? Kui paned oma kujutlusvõime tööle, saad mõttes läbi mängida eri viise selle olukorra lahendamiseks ja valida sellise, mis tundub sulle kõige tõhusam ja võib tuua parima tulemuse. (Õpet. 15:28.) Kui keeruline olukord sellisel hästi läbimõeldud viisil lahendada, aitab see hoida koguduse rahu. Kahtlemata on see mõistlik viis kasutada oma kujutlusvõimet.

3) Iseseisva piiblilugemise ja -uurimise elavdamine.

On väga oluline lugeda Piiblit iga päev. Ent vaja on midagi rohkemat, kui lihtsalt lugeda. Meil on tarvis Piibli lehekülgedelt üles leida praktiline õpetus ja mõelda, kuidas seda oma elus rakendada. Piibli lugemisega peaks kasvama meie tänulikkus Jehoova toimimisviiside vastu. Selles aitab meid kujutlusvõime. Mismoodi? Mõelgem väljaandele „Jäljenda nende usku”. Selle raamatu jutustuste lugemine stimuleerib meie kujutlusvõimet, aidates meil luua oma peas pilte piiblitegelaste eluolust. Meil on võimalik näha maastikku, kuulda hääli, tunda lõhnu ja mõista inimeste tundeid. Tulemuseks on see, et leiame piiblijutustustest, mida me enda arvates juba hästi tundsime, väga õpetlikke ja julgustavaid mõtteid. Sel moel kujutlusvõime kasutamine elavdab meie piiblilugemist ja -uurimist.

4) Empaatia arendamine ja ilmutamine.

Empaatia on ilus omadus, mida on kirjeldatud kui teise inimese valu tundmist oma südames. Kuna Jehoova ja Jeesus ilmutavad empaatiat, tuleks meil neid jäljendada. (2. Moos. 3:7; Laul 72:13.) Kuidas empaatiatunnet endas kasvatada? Üks parimaid viise selleks on kujutlusvõime kasutamine. Me pole ehk kunagi kogenud seda, mida mõni meie usukaaslane läbi elab. Sellisel juhul oleks hea mõelda, kuidas mina end tema olukorras tunneksin või mida ma vajaksin. Kujutlusvõime abil nende küsimuste üle arutlemine aitab meil olla empaatilisem. Empaatiat on vaja meie elu igas valdkonnas, kaasa arvatud kristlikus teenistuses ja suhetes usukaaslastega.

5) Kujutlemine, milline on elu uues maailmas.

Pühakiri on täis üksikasju, mis loovad elava pildi elust Jumala uues maailmas. (Jes. 35:5–7; 65:21–25; Ilm. 21:3, 4.) Meie väljaannetes on selle kohta palju kauneid illustratsioone. Miks? Pildid toidavad meie kujutlusvõimet ja aitavad meil näha end nautimas neid imelisi õnnistusi. Jehoova, kes on andnud meile kujutlusvõime, teab kõige paremini, milline vägi sellel võimel on. Kui kasutame seda tema tõotuste üle mõtisklemiseks, kasvatab see meis usaldust nende täitumise vastu ja aitab jääda ustavaks ka raskustes.

Armastusest meie vastu on Jehoova andnud meile imepärase kujutlusvõime. See on meile suureks abiks tema teenimisel. Näidakem siis tänulikkust selle imelise anni andja vastu, kasutades seda targalt iga päev.