Mis on Harmagedoon?

Mõned inimesed arvavad,

et tegu on ülemaailmse tuumakatastroofi või keskkonna hävinguga. Mida sina arvad?

Mida ütleb Piibel

Harmagedoon on sümboolne paik, kus toimub „kõikvõimsa Jumala suure päeva sõda” kurjade vastu. (Ilmutus 16:14, 16.)

Mida võime veel Piiblist teada saada?

  • Jumal ei pea Harmagedooni sõda mitte selleks, et hävitada maakera, vaid et päästa see inimeste käest, kes seda hävitavad. (Ilmutus 11:18.)

  • Harmagedooni sõda lõpetab kõik sõjad. (Laul 46:8, 9.)

Kas Harmagedooni sõjas on võimalik ellu jääda?

Mida sina arvad?

  • Jah

  • Ei

  • Võib-olla

Mida ütleb Piibel

„Suur rahvahulk”, kus on „inimesi kõigist rahvastest”, elab üle „suure viletsuse”, mis lõppeb Harmagedooni sõjaga. (Ilmutus 7:9, 14.)

Mida võime veel Piiblist teada saada?

  • Jumal tahab, et võimalikult paljud elaksid Harmagedooni üle. Ta hävitab kurjad vaid viimse abinõuna. (Hesekiel 18:32.)

  • Piibel annab teada, kuidas Harmagedoon üle elada. (Sefanja 2:3.)