Neli ratsanikku võivad tunduda olevat müstilised ja kohutavad olendid, kuid see pole üldse nii. Miks võib nii öelda? Kuna Piibel ja nüüdisaegsed ajaloosündmused aitavad meil täpselt mõista, keda või mida iga ratsanik sümboliseerib. Ja kuigi nende ratsutamine kuulutab maale häda ja viletsust, võib see sinule ja su perele tähendada ka head sõnumit. Kuidas nii? Esmalt tehkem kindlaks, keda või mida iga ratsanik sümboliseerib.

RATSANIK VALGEL HOBUSEL

See nägemus algab nii: „Ma vaatasin ja nägin valget hobust. Selle seljas istujal oli käes vibu ja talle anti kroon ning ta läks välja vaenlasi võites, et saada lõplik võit.” (Ilmutus 6:2.)

Kes on ratsanik valgel hobusel? Seda aitab kindlaks teha sama Piibli raamat, Ilmutusraamat, mis lõpupoole ütleb, et see taevane ratsanik on Jumala Sõna. (Ilmutus 19:11–13.) Jeesus Kristust nimetatakse Sõnaks, sest ta tegutseb Jumala eesträäkijana. (Johannese 1:1, 14.) Teda kutsutakse ka nimega „Kuningate Kuningas Ja Isandate Isand” ning iseloomustatakse kui „Ustavat ja Tõelist”. (Ilmutus 19:11, 16.) Tal on voli tegutseda sõdalaskuningana ja ta ei kuritarvita kunagi oma võimu. Samas kerkivad mõned küsimused.

Kes annab Jeesusele voli minna vaenlastega võitlema? (Ilmutus 6:2.) Prohvet Taaniel sai nägemuse, kus messiale, keda võrreldi inimesepojaga, anti „valitsus, au ja kuningriik”, ning andjaks oli Elatanu ehk Jumal Jehoova *. (Taaniel 7:13, 14.) Seega annab kõikvõimas Jumal Jeesusele nii võimu kui ka õiguse valitseda ja mõista kohut. Kuna pühakiri kasutab sageli valget värvi õigluse sümbolina, sümboliseerib valge hobune sobivalt seda, et Jumala poeg peab õiglast võitlust. (Ilmutus 3:4; 7:9, 13, 14.)

Millal alustasid ratsanikud oma sõitu? Pane tähele, et esimene ratsanik, Jeesus, alustas oma sõitu siis, kui talle anti kroon. (Ilmutus 6:2.) Millal krooniti Jeesus taevas kuningaks? Mitte siis, kui ta pärast oma surma taevasse tagasi läks. Piibel näitab, et siis algas tal ooteaeg. (Heebrealastele 10:12, 13.) Jeesus andis oma järelkäijatele tundemärgi, mille abil mõista, millal tema ooteaeg lõppeb ja ta hakkab taevas valitsema. Ta ütles, et tema valitsuse alguses toimub maailmas otsustav pööre ning olukord muutub hullemaks. Peetakse sõdu, on näljahädasid ja katkusid. (Matteuse 24:3, 7; Luuka 21:10, 11.) Peatselt pärast 1914. aastal puhkenud esimest maailmasõda sai ilmsiks, et inimkond ongi jõudnud sellesse keerulisse ajastusse, aega, mida Piibel nimetab viimseiks päeviks. (2. Timoteosele 3:1–5.)

Ent miks on pärast seda, kui Jeesusele anti 1914. aastal kroon, läinud olukord maailmas hullemaks, mitte paremaks? Kuna Jeesus hakkas siis valitsema taevas, mitte maa peal. Taevas puhkes seejärel sõda ja äsja ametisse seatud kuningas Jeesus, kellele viidatakse kui Miikaelile, heitis Saatana ja ta deemonid maa peale. (Ilmutus 12:7–9, 12.) Saatan, kelle tegevusväli on sellest ajast saadik piiratud, on nüüd täis raevu, sest ta teab, et tema päevad on loetud. Tõepoolest, üsna pea viib Jumal täide oma tahte ka maa peal ning teeb lõpu Saatana tegevusele. (Matteuse  6:10.) Vaadelgem nüüd, kuidas kolm järgmist ratsanikku aitavad kindlaks teha, et me elame viimsetel päevadel. Erinevalt esimesest ratsanikust, kes sümboliseerib konkreetset isikut, sümboliseerivad teised kolm maailma olukordi, mis puudutavad kogu inimkonda.

RATSANIK PUNASEL HOBUSEL

„Väljus veel üks hobune, tulipunane. Selle seljas istujal lubati rahu maa pealt ära võtta, et inimesed üksteist tapaksid, ja talle anti suur mõõk.” (Ilmutus 6:4.)

See ratsanik sümboliseerib sõda. Pane tähele, et ta ei võta rahu ära mitte üksnes mõnelt rahvalt, vaid kogu maa pealt. Aastal 1914 puhkes esimest korda inimajaloos üleilmne sõda. Sellele järgnes teine maailmasõda, mis oli veelgi hävitavam. Mõnede arvestuste kohaselt on alates 1914. aastast sõdade ja relvastatud konfliktide tõttu surnud üle 100 miljoni inimese. Lisaks on tohutu hulk teisi saanud rängalt vigastada.

Mil määral iseloomustavad sõjad praegust aega? Tundub, et esimest korda ajaloos on inimesed suutelised üksteist maa pealt hävitama. Isegi niinimetatud rahuorganisatsioonid, nagu ÜRO, pole suutnud punasel hobusel kappavat ratsanikku peatada.

RATSANIK MUSTAL HOBUSEL

„Ma vaatasin ja nägin musta hobust. Selle seljas istujal olid käes kaalud. Ma kuulsin häält nelja olendi keskelt ütlevat: „Hoiniks nisu denaari eest, kolm hoiniksit otri denaari eest ning oliiviõli ja veini ära raiska.”” (Ilmutus 6:5, 6.)

See ratsanik sümboliseerib nälga. Siin on loodud pilt nii karmist olukorrast, et hoiniks (1,08 liitrit) nisu maksab ühe denaari, mis oli esimesel sajandil terve päeva palk! (Matteuse 20:2.) Sama mündi eest sai osta kolm hoiniksit (3,24 liitrit) otra, mida peeti nisust kehvemaks viljaks. Kui kaua sellest jätkuks suure pere toitmiseks? Seejärel hoiatati inimesi, et nad oleksid kokkuhoidlikud ka kõige tavalisemate toiduainetega, mida tolleaegses kultuuris kujutasid sobivalt oliiviõli ja vein.

Kas oleme alates aastast 1914 näinud tõendeid selle kohta, et ratsanik mustal hobusel on liikvel? Oleme küll. 20. sajandil suri umbes 70 miljonit inimest nälga. Ühes allikas öeldakse, et „805 miljonit inimest – umbes iga üheksas inimene maailmas – oli aastatel 2012–2014 krooniliselt alatoidetud”. Ühes teises teadaandes öeldakse: „Nälja tagajärjel sureb päevas rohkem inimesi kui aidsi, malaaria ja tuberkuloosi tõttu kokku.” Hoolimata inimeste siirastest püüetest toita näljaseid jätkab ratsanik mustal hobusel oma sõitu.

RATSANIK TUHKRUL HOBUSEL

„Ma vaatasin ja nägin tuhkrut hobust. Selle seljas istuja nimi oli Surm ja kohe tema järel tuli Surmavald. Neile anti võim neljandiku maa üle, et tappa pika mõõga, näljahäda, surmahaiguste ja kiskjatega.” (Ilmutus 6:8.)

Neljas ratsanik sümboliseerib surma haiguste tagajärjel ja teistel põhjustel. Peatselt pärast aastat 1914 suri Hispaania grippi kümneid miljoneid inimesi. Arvatavalt nakatus 500 miljonit inimest ehk umbes iga kolmas tollal elanud inimene.

Hispaania gripp oli aga vaid algus. Ekspertide hinnangul suri 20. sajandil rõugetesse sadu miljoneid inimesi. Siiamaani teevad sellised haigused nagu aids, tuberkuloos ja malaaria lõpu miljonite elule, kuigi meditsiini vallas tehakse põhjalikku uurimistööd.

Olgu tegemist sõja, nälja või haigustega, tagajärjeks on ikka surm. Surmavald kogub endale väsimatult ohvreid ega paku mingit lootust.

 PAREMAD AJAD OOTAVAD EES

Praegused rasked ajad lõppevad varsti. Pea meeles, et Jeesus „läks välja vaenlasi võites” aastal 1914 ning ta piiras Saatana tegevusvälja maaga. Ent Jeesus ei saavutanud siis veel lõplikku võitu. (Ilmutus 6:2; 12:9, 12.) Peagi, Harmagedooni ajal, kõrvaldab Jeesus Saatana mõju ja hävitab tema inimestest toetajad. (Ilmutus 20:1–3.) Lisaks sellele, et Jeesus teeb lõpu kolme ülejäänud ratsaniku sõidule, ta ka heastab nende hävingut külvanud sõidu tagajärjed. Mismoodi? Vaadelgem Piibli tõotusi.

Sõdade asemel valitseb rahu. Jehoova „lõpetab sõjad maa äärteni, murrab katki vibu ja purustab oda”. (Laul 46:9.) Rahu armastavad inimesed „naudivad külluslikku rahu”. (Laul 37:11.)

Nälja asemel valitseb toiduküllus. „Maa peal on rohkesti vilja, mägede tippudel on üliküllus.” (Laul 72:16.)

Peagi heastab Jeesus ülejäänud kolme ratsaniku hävitustöö

Haiguste ja surma asemel on kõigil täiuslik tervis ja igavene elu. Jumal „pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu”. (Ilmutus 21:4.)

Kui Jeesus elas maa peal, maalis ta südantsoojendava pildi tulevasest olukorrast tema valitsuse all. Ta edendas rahu, toitis ime läbi tuhandeid, tervendas haigeid ja isegi äratas surnuid ellu. (Matteuse 12:15; 14:19–21; 26:52; Johannese 11:43, 44.)

Jehoova tunnistajad näitavad sulle hea meelega sinu enda Piiblist, kuidas sa saad olla valmis ajaks, mil ratsanike sõit lõppeb. Kas sa sooviksid selle kohta rohkem teada saada?

^ lõik 7 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.