Faizal vajas südameoperatsiooni kõigest aasta pärast seda, kui tema naine oli surnud. Ta ütleb: „Iiobi raamatut lugedes tean, et Jehoova lasi selle Piiblisse kirja panna kindlal põhjusel. Kui leiame Piiblist tegelase, kellega võime samastuda, on see väga lohutav.” Ta lisab: „Elu on ikkagi elamist väärt.”

Tarsha oli noor, kui ta ema suri. Ta sõnab: „Kuigi me peame elus silmitsi seisma igasuguste probleemidega, on mulle abiks see, et ma tunnen Loojat. Tänu sellele on mu elul eesmärk, see toob mu ellu rõõmu ja annab lootuse. Pole mingit kahtlust, et Jehooval on väge meid toetada ning aidata ükskõik missugune päev üle elada.”

EELMISED artiklid näitasid, kuidas erinevad traagilised sündmused võivad panna meid tundma, et elu on talumatu. Murekoorma all olles võid mõelda, kas elu on ikka elamist väärt ja kas keegi üldse sinust hoolib. Sa võid aga kindel olla, et Jumalale lähevad sinu mured vägagi korda. Sa oled talle kallis.

Laulu 86 kirjutaja väljendas oma tugevat usku Jumalasse: „Hädapäeval hüüan ma sinu poole ja sina vastad mulle.” (Laul 86:7.) Ent võib-olla sa mõtled, kuidas Jumal sulle su hädapäeval vastab.

Kuigi Jumal ei pruugi sinu probleeme otsekohe kõrvaldada, kinnitab ta Piibli kaudu, et annab sulle sisemise rahu, mis aitab sul vastu pidada. Jumala sõnas öeldakse: „Ärge muretsege millegi pärast, vaid andke Jumalale palve ja anumisega teada kõik, mida te vajate, väljendades ka tänu. Ja Jumala rahu, mida inimmõistus ei suuda haarata, kaitseb teie südant ja mõtteid.” (Filiplastele 4:6, 7.) Loe järgnevaid piiblisalme ja mõtle, kuidas need näitavad, et Jumal hoolib sinust.

Jumal hoolib sinust

„Siiski ei jää ükski neist [varblastest] Jumalale märkamata. ... teie olete rohkem väärt kui palju varblasi.” (Luuka 12:6, 7, allmärkus.)

MÕTTEAINET. Näiliselt vähetähtsad linnud pole Jumala silmis tähtsusetud. Jumalale ei jää märkamata isegi mitte üksainus pisike varblane; igaüks on talle kallis elusolend. Inimesed aga on Jumalale kaugelt väärtuslikumad kui varblased. Inimesed kui Jumala maise loodu kroon on tehtud tema sarnaseks. Nad suudavad ilmutada ja arendada tema suurepäraseid omadusi. (1. Moosese 1:26, 27.)

„Oo, Jehoova, sa uurid mind läbi, sa tunned mind. ... sa mõistad juba kaugelt mu mõtteid. ... katsu mind läbi ja tea mu muremõtteid.” (Laul 139:1, 2, 23.)

MÕTTEAINET. Jumal tunneb sind väga hästi. Ta teab sinu sisimaid tundeid ja muremõtteid. Ehkki teised ei pruugi alati sinu olukorda ja hingevalu mõista, siis Jumal mõistab, ta hoolib sinust ja tahab aidata. See teadmine muudab elu elamisväärseks.

 Sinu elul on mõte

„Oo, Jehoova, kuula mu palvet, jõudku sinuni mu appihüüd. ... Pööra oma kõrv mu poole, tõtta mulle vastama, kui sind hüüan. ... Ta kuulab hädaliste palvet.” (Laul 102:1, 2, 17.)

MÕTTEAINET. Jumal on otsekui kirja pannud iga pisara, mida inimesed on inimajaloo algusest alates valanud. (Laul 56:8.) See tähendab, et ta on üles kirjutanud ka sinu pisarad. Jumal peab meeles kõiki sinu katsumusi ja pisaraid, sest sa oled talle kallis.

„Ära muretse, sest mina olen su Jumal. Ma teen sind tugevaks, ma aitan sind, ... mina, sinu Jumal Jehoova, ... kinnitan sulle: „Ära karda, mina aitan sind!”” (Jesaja 41:10, 13.)

MÕTTEAINET. Jumal tahab sind aidata. Kui sa langed, siis ta tõstab sind üles.

Parem tulevik ootab ees

„Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu.” (Johannese 3:16.)

MÕTTEAINET. Sa oled Jumalale sedavõrd kallis, et ta andis meeleldi oma poja Jeesuse sinu eest lunastusohvriks. Tänu sellele on sul väljavaade elada õnnelikku ja mõttekat elu, ja seda igavesti. *

Kuigi su elu võib olla stressirohke ja tunduda talumatu, loe hoolega Jumala sõna ja kasvata oma usku Jumala tõotustesse. See võib tuua su südamele rõõmu ning anda veendumuse, et elu on siiski elamist väärt.

^ lõik 19 Kui soovid veel infot Jeesuse lunastusohvri kohta, vaata saidilt jw.org videot „Mälestagem Jeesuse surma”. Vaata VÄLJAANDED > VIDEOD > KOOSOLEKUD JA KUULUTUSTÖÖ.