Eespool viitasime legendile Kroisosest, kes lasi end Delfi oraaklil eksitada, nii et ta sai lüüa võitluses Pärsia kuningaga. Piiblis on aga Pärsia kuninga kohta märkimisväärne ennustus, mis täitus äärmiselt täpselt.

Heebrea prohvet Jesaja mainis Pärsia kuningat Kyrost nimepidi ja kirjeldas, kuidas too vallutab vägeva Babüloni linna. See ennustus pandi kirja umbes 200 aastat enne selle sündmuse toimumist ning kaua enne selle kuninga sündi!

Jesaja 44:24, 27, 28 on kirjas Jehoova sõnad: „Ma ütlen vetesügavusele: „Aurugu su veed! Ma kuivatan kõik su jõed,” ning Kyrose kohta: „Tema on mu karjane, tema saadab korda kõik, mida ma tahan”, Jeruusalemma kohta: „Ta ehitatakse üles,” ja templile: „Sulle rajatakse vundament.””

Kreeka ajaloolase Herodotose sõnul juhtisid Kyrose väed kõrvale Babülonist läbi voolava Eufrati jõe veed. Kyrose strateegia võimaldas tema sõjasalkadel mööda jõesängi liikudes linna siseneda. Pärast linna vallutamist vabastas Kyros Babüloonias vangis olnud juudid ning lubas neil Jeruusalemma tagasi minna ja selle 70 aasta eest hävitatud linna üles ehitada.

Jesaja 45:1: „Nii ütleb Jehoova oma võitule Kyrosele, kelle paremast käest ta on kinni võtnud, et alistada tema ees rahvaid, teha relvituks kuningaid, et avada tema ees uksed, nii et väravad ei jääks suletuks.”

Pärslased sisenesid linna läbi linnamüüri massiivsete väravate, mis olid hooletult lahti jäetud. Kui babüloonlased oleksid teadnud, mida Kyros plaanib teha, oleksid nad sulgenud kõik jõele avanevad väravad. Ent seda ei tehtud ja linn oli täiesti kaitsetu.

See märkimisväärne prohvetiennustus on vaid üks paljudest Piiblis olevatest ennustustest, mis on eksimatult täide läinud. * Erinevalt inimeste ennustustest, mis nad on endi sõnul sageli saanud oma jumalatelt, lähtuvad Piibli ennustused isikult, kes ütles: „Ma kuulutan juba alguses, millega asjad lõppevad, olen ammusest ajast teada andnud seda, mis pole veel toimunud.” (Jesaja 46:10.)

Vaid tõeline Jumal, kelle nimi on Jehoova, saab öelda midagi sellist. See nimi võib heebrea keeles tähendada „tema põhjustab [kellegi, millegi] saamise  [kellekski, millekski]”, mis osutab tema võimele teada ette tulevikusündmusi ja kujundada neid oma tahte järgi. See kinnitab meile, et ta viib kindlasti täide kõik, mida ta on tõotanud.

ENNUSTUSED, MIS TÄITUVAD TÄNAPÄEVAL

Kas sooviksid teada saada, mida on Piibel ennustanud meie päeviks? Umbes 2000 aastat tagasi ennustas Piibel, et „viimseil päevil tulevad karmid ajad”. Mille viimseil päevil? Mitte maakera ega inimkonna, vaid aastatuhandeid inimesi räsinud sõdimiste, rõhumise ja kannatuste viimseil päevil. Uurigem vaid mõnd viimseid päevi iseloomustavat prohvetiennustust.

2. Timoteosele 3:1–5: „Viimseil päevil tulevad karmid ajad. Inimesed on siis enesearmastajad, rahaarmastajad, hooplejad, üleolevad, õela ütlemisega, sõnakuulmatud vanematele, tänamatud, ustavusetud, kalgid oma pereliikmete vastu, järeleandmatud, laimajad, enesevalitsuseta, metsikud, hea põlgajad, reeturid, põikpäised, uhked, lõbuarmastajad, aga mitte jumalaarmastajad, sellised, kes on pealtnäha jumalakartlikud, aga kelle teod seda ei tõenda.”

Ilmselt sa nõustud, et tänapäeval võib järjest enam kohata just selliseid inimesi. Ehk oled märganud, et meid ümbritsevad inimesed, kes imetlevad iseennast, armastavad raha ja on uhked. Kas oled pannud tähele, et inimesed on teiste suhtes pigem nõudlikud kui vastutulelikud? Kahtlemata oled näinud, et paljud lapsed on sõnakuulmatud oma vanematele ja et inimestele on üldiselt tähtsamad naudingud kui armastus Jumala vastu. Ja iga päevaga läheb olukord hullemaks.

Matteuse 24:6, 7: „Te saate kuulda sõjakära ja sõnumeid sõdadest. ... Rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu.”

Mõnede arvestuste kohaselt on alates aastast 1914 sõdades ja relvastatud konfliktides hukkunud üle 100 miljoni inimese, mis ületab paljude riikide rahvaarvu. Mõtle, kui palju pisaraid, leina ja kannatusi on selle statistika taga. Kas rahvad on sellest midagi õppinud ja teinud sõdimisele lõpu?

Matteuse 24:7: „Näljahädasid ... tuleb.”

Maailma Toiduprogramm teatab: „Maailmas, kus toodetakse piisavalt toitu, et toita ära kõik inimesed, läheb 815 miljonit ehk iga üheksas inimene siiski igal õhtul tühja kõhuga magama. Ja lausa iga kolmas inimene kannatab mingil moel alatoitluse all.” Arvestuste kohaselt sureb igal aastal umbes kolm miljonit last nälga.

Luuka 21:11: „Tuleb suuri maavärinaid.”

Igal aastal toimub umbes 50 000 sellist maavärinat, mis on piisavalt suur, et inimesed seda tunneksid. Umbes 100 maavärinat on niisugused, milles saavad hooned kahjustada, ja peaaegu igal aastal toimub üks võimas maavärin. Ühe arvestuse järgi suri aastatel 1975–2000 toimunud maavärinate tagajärjel 471 000 inimest.

Matteuse 24:14: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp.”

Jehoova tunnistajad, keda on üle kaheksa miljoni, kuulutavad head sõnumit Jumala kuningriigist kogu maakeral umbes 240 riigis. Nad räägivad head sõnumit nii suurlinnades kui ka kaugetes külades, nii džunglites kui ka mägedes. Selles ennustuses öeldakse, et kui seda tööd on tehtud Jumala arvates piisavalt, „siis tuleb lõpp”. Mida see tähendab? See tähendab, et inimvalitsustele tuleb lõpp ja maakera üle hakkab valitsema Jumala kuningriik. Millised tõotused täituvad Jumala kuningriigi alluvuses? Sellest räägime edaspidi.

^ lõik 8 Vaata artiklit „Vaikne tunnistaja”.