Kui oled sattunud raskesse olukorda, ootad sa kahtlemata, et hea sõber tuleks sulle appi. Seepärast ütlevad mõned, et Jumal pole küll mingi sõber, sest nende arust ei tee ta nende heaks midagi. Tegelikult aga on Jumal meie heaks juba vägagi palju teinud. Lisaks on tal kindel nõu teha lõpp kõigile probleemidele ja raskustele, mida me tänapäeval kohtame. Mida Jumal selleks teeb?

TEEB LÕPU KURJUSELE

Jumal teeb lõpu kurjusele, kõrvaldades selle põhjuse. Piibel näitab selgelt, kust kurjus lähtub: „Kogu maailm on Saatana võimuses.” (1. Johannese 5:19.) Jeesus nimetas Saatanat „selle maailma valitsejaks”. (Johannese 12:31.) See, et Saatan mõjutab inimkonda, ongi kogu maailma häda ja viletsuse peapõhjus. Mida Jumal siis ette võtab?

Jumal Jehoova teeb peagi oma poja Jeesus Kristuse kaudu „lõpu sellele, kes suudab põhjustada surma, see tähendab Kuradile”. (Heebrealastele 2:14; 1. Johannese 3:8.) Piiblist selgub, et Kurat, teise nimega Saatan, teab ka ise, et „talle on jäänud vähe aega”, enne kui ta hävitatakse. (Ilmutus 12:12.) Jumal teeb lõpu ka kõigile teistele, kes teevad kurja. (Laul 37:9; Õpetussõnad 2:22.)

TEEB MAA PARADIISIKS

Kui Looja on maa pealt kurjuse kõrvaldanud, viib ta täide oma eesmärgi seoses inimeste ja maaga. Millised tingimused sel ajal maa peal valitsevad?

Kestev rahu ja turvalisus. „Tasased pärivad maa ja naudivad külluslikku rahu.” (Laul 37:11.)

On rohkelt tervislikku toitu. „Maa peal on rohkesti vilja, mägede tippudel on üliküllus.” (Laul 72:16.)

Kõigil on kena kodu ja meeldiv töö. „Nad ehitavad maju ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. ... mu valitud tunnevad täit rõõmu oma kätetööst.” (Jesaja 65:21, 22.)

Kas sina igatsed elada sellises maailmas? Õige pea ongi kõigi inimeste igapäevaelu just selline.

KÕRVALDAB HAIGUSED JA SURMA

Praegu ei pääse ükski inimene haigustest ja surmast, ent varsti see pole enam nii. Peagi saab kõik see hea, mille Jeesuse lunastusohver võimalikuks teeb, reaalsuseks. Jumal teeb nii, et „ükski, kes temasse [Jeesusesse] usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu”. (Johannese 3:16.) Mida see täpsemalt tähendab?

Haigused kõrvaldatakse. „Ükski elanik ei ütle: „Ma olen haige.” Rahvale, kes sel maal elab, antakse süü andeks.” (Jesaja 33:24.)

Surma pole enam. „Kõrgeim valitseja Jehoova neelab surma ära igaveseks ja pühib pisarad kõigilt palgeilt.” (Jesaja 25:8.)

Inimesed elavad igavesti. „Jumal annab kingiks igavese elu meie isanda Kristus Jeesuse kaudu.” (Roomlastele 6:23.)

Surnud saavad elu tagasi. „Jumal äratab üles nii õiged kui ka ülekohtused.” (Apostlite teod 24:15.)

Kuidas Jumal seda kõike teeb?

RAJAB TÄIUSLIKU VALITSUSE

Jumal viib oma eesmärgi seoses inimeste ja maaga täide taevase valitsuse kaudu, mille juhiks ta  on määranud Jeesus Kristuse. (Laul 110:1, 2.) Selle valitsuse ehk Jumala kuningriigi eest õpetas Jeesus oma jüngreid palvetama: „Meie Isa, kes sa oled taevas, ... Sinu kuningriik tulgu.” (Matteuse 6:9, 10.)

Jumala kuningriik hakkab maa üle valitsema ning kõrvaldab oma valdustest häda ja viletsuse. See on parim valitsus, mis inimestel võiks olla. Seepärast kuulutaski Jeesus oma maise teenistuse ajal väsimatult head sõnumit Jumala kuningriigist ning innustas ka oma jüngreid sedasama tegema. (Matteuse 4:23; 24:14.)

Oma suurest armastusest inimkonna vastu on Jumal Jehoova tõotanud kõik eelmainitud imelised muudatused teoks teha. Kes ei tahaks tunda sellist Jumalat ja olla tema sõber? Kuidas võib sõprus Jumalaga sinu elu mõjutada? Sellest tuleb juttu järgmises artiklis.

MIDA JUMAL VEEL TEEB? Jumal kõrvaldab haigused ja surma, koondab inimesed oma kuningavalitsuse alla ja teeb maa paradiisiks.