Et seda teada saada, mõtle järgmistele väljamõeldud olukordadele.

Kes neist on sinu meelest tõeliselt edukas?

 • ROBERT

  Robertil on oma firma. Ta on aus, töökas ja vastutulelik. Tema firmal läheb hästi ning tänu sellele elab ta pere mõnusalt ära.

 • SVEN

  Svenil on samasugune firma, kuid ta teenib märksa rohkem raha kui Robert. Et konkurentsis mitte alla jääda, on Svenist saanud töönarkomaan ning selle tõttu on tal mitu tervisehäda.

 • JANET

  Janet käib põhikoolis. Ta on usin ja õpihimuline ning tänu sellele on tal head hinded.

 • KÄTLIN

  Kätlinil on veel paremad hinded kui Janetil ja ta on saanud ka kiituskirju. Ent ta spikerdab koolis ega ole õppimisest tegelikult eriti huvitatud.

Kui sulle tundub, et Sven ja Kätlin — või kõik neli — on edukad, siis kas võib olla, et sa hindad edukust üksnes tulemuste järgi, olgu need saavutatud kuidas tahes?

Ent kui sa arvad, et ainult Robert ja Janet on edukad, siis tõenäoliselt hindad sa edu isiksuseomaduste ja tööeetika järgi. Ja see on ka väga mõistlik. Mõtle näiteks järgnevale.

 • Mis toob Janetile pikemaajalist kasu, kas see, et tal on head hinded, või see, et ta on õpihimuline?

 • Mis on Roberti lastele parem, kas see, et neil on olemas kõik, mida raha eest saab, või et neil on isa, kes väärtustab koos nendega aja veetmist?

Kokkuvõtteks võib öelda, et võltsedu rajaneb välise külje tähtsustamisel, tõeline edu aga õigetel väärtushinnangutel.