Ameerika Ühendriigid

Vastavalt USA Sisejulgeolekuministeeriumi teadaandele on viimase aastakümne jooksul lennujaama turvatöötajad konfiskeerinud ligi 50 miljonit keelatud eset. Ainuüksi 2011. aastal hoidsid turvatöötajad ära üle 1200 tulirelva jõudmise lennukisse. Enamik relvaomanikke ütles, et nad olid lihtsalt unustanud, et kannavad relva.

Brasiilia

Et võidelda koolist põhjuseta puudumise vastu, on haridusametnikud hakanud varustama koolivorme kiipidega. Kui sensorid tuvastavad, et laps on kooli jõudnud, saab lapsevanem tekstisõnumi. Samuti saadetakse sõnum siis, kui laps on jäänud hiljaks üle 20 minuti.

Norra

Luteri usk pole enam Norra riigiusk. Esmakordselt hääletas Norra parlament põhiseaduse muudatuse poolt, mis vähendab riigi seotust kirikuga.

Tšehhi

Ühe küsitluse andmeil tunneb kaks kolmandikku Tšehhi töötajaist kohustust vastata tööga seotud telefonikõnedele, meilidele ja tekstisõnumitele ka siis, kui nad pole tööl. Rohkem kui kolmandik tunneb, et kohe vastamata jätmine oleks ebaviisakas.

India

Hoolimata sellest, et viimase 20 aasta jooksul on toidukaupade tootmine peaaegu 50 protsenti kasvanud ning riigi toidureservis on 71 miljonit tonni riisi ja nisu, on Indial siiski raskusi oma inimeste toitmisega. Kõigest 40 protsenti varutud teraviljast jõuab indialaste lauale. Oma osa selles probleemis mängivad korruptsioon ja raiskamine.