PIIBLIKAART 19 PAULUS

KÜSIMUSI

A. Paulus teenis elatist sellega, et tegi ․․․․․.

B. Apostel Paulus õpetas inimesi „avalikult ja . . .”

C. Paulus äratas surnuist üles noore mehe, kelle nimi oli ․․․․․.

[Teabegraafika]

4026 e.m.a 1 m.a.j 98 m.a.j

loodi Aadam elas 1. sajandil m.a.j kirjutati viimane

Piibli raamat

[Kaart]

Sündis Tarsoses, teenis misjonärina Euroopas ja Väike-Aasias

EUROOPA

Rooma

VÄIKE-AASIA

Tarsos

Jeruusalemm

PAULUS

LÜHIANDMED

Endine kristlaste tagakiusaja, kes pöördus kristlusse ja kellest sai rahvaste apostel. Ta pani Jehoova vaimu mõjutusel kirja 14 Piibli kreekakeelse osa raamatut. Paulus läbis misjonärina tuhandeid kilomeetreid ja rajas kogudusi Euroopas ja Väike-Aasias (Roomlastele 11:13; 1. Timoteosele 1:12—16).

VASTUSED

A. telke (Apostlite teod 18:3—5).

B. „. . . majast majja” (Apostlite teod 20:20).

C. Eutühhos (Apostlite teod 20:7—12).