”Tundsin end ühe oma sõbranna kõrval alaväärsena. Näis, et talle tuleb kõik kergelt kätte — ta ei paistnud kunagi millegi nimel pingutavat! See pani mind pead murdma, miks küll minul nii ei lähe. Vahel olen iseenda suurim vaenlane.” (Annette) *

KAS küündimatusetunne takistab sind vastamast uutele väljakutsetele? Kas sinu silmis lugupeetud inimeste heasoovlikud märkused õõnestavad mõnikord su enesekindlust? Kas varasematest läbikukkumistest tingitud heitumus hoiab sind oma kammitsas ega lase sul uuesti üritada? Kui nii, siis mida sa võiksid teha, et leppida oma ebaõnnestumistega — tegelike või näilistega?

Võid palju võita, kui leiad vastuse viimasena tõstatatud küsimusele, kuna varem või hiljem me kõik kogeme nurjumisi (Roomlastele 3:23). Ent inimesed, kes ebaõnnestumistest üle suudavad saada, on visad. See tähendab, et nad vaevad oma eksimust õiges valguses, võtavad end kokku ja üritavad uuesti. Ja järgmisel korral on õnnestumine juba tõenäolisem. Vaadelgem nüüd, kuidas tulla toime kolme raskusega: võimaliku, kujutletava ja tegeliku ebaõnnestumisega.

VÕIMALIK EBAÕNNESTUMINE → MIS VÕIKS JUHTUDA

Kuna eeldad halvimat, loobud proovimast, mõeldes, et sul on vähe šansse edu saavutada.

Tee kindlaks raskus. Märgi ✔ tegevuse juurde, milles tahaksid edu saavutada, olles samas veendunud, et sinu üritus nurjub nagunii.

  • Oma uskumuste kaitsmine klassikaaslaste ees
  • Töökohale kandideerimine
  • Kuulajaskonna ees kõnelemine
  • Spordiga tegelemine
  • Laulmine või mõne muusikariista mängimine
  • Muu ․․․․․

Mõtle hoolikalt läbi. Kaalu tegevust, mille ülal ära märkisid, ja selle võimalikke tagajärgi, vastates järgmistele küsimustele:

”Kuidas ma tahan, et mul läheks?”

․․․․․

”Mille juhtumist ma pelgan?”

․․․․․

Nüüd kirjuta üks põhjus, miks sa hoolimata ohust ebaõnnestuda peaksid siiski proovima.

․․․․․

Piibli eeskuju. Kui Jumal Jehoova määras Moosese Iisraeli rahva juhiks, mõtles Mooses esmalt sellele, mis võiks viltu minna. ”Aga kui nemad . . . mu sõna ei kuula?” päris ta Jumalalt.  Siis hakkas Mooses mõtlema oma puudustele. ”Mina ei ole sõnakas mees . . . mul on raskevõitu suu,” ütles ta. Ka pärast seda, kui Jehoova tõotas Moosest aidata, anus too: ”Läkita, keda läkitad, ainult mitte mind” (2. Moosese 4:1, 10, 13). Viimaks nõustus Mooses täitma seda ülesannet ja me kõik teame, kui hästi see tal õnnestus. Jumala juhtimisel oli ta Iisraeli rahva eesotsas 40 aastat.

Mida sa võid teha. Kuningas Saalomon kirjutas: ”Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata” (Koguja 9:10). Selle asemel et lasta hirmul ebaõnnestumise ees end kammitseda, püüa anda endast parim. Võiksid mõelda mõne juhtumi peale, mil tulid mingi asjaga edukamalt toime, kui olid eeldanud. Mida sa õppisid oma kordaminekust? Kuidas võiks see õppetund aidata sul võita praegust võimalikku hirmu ebaõnnestumise ees?

Soovitus: Vajadusel küsi nõu oma vanemalt või mõnelt küpselt sõbralt, kes võib aidata sul kasvatada enesekindlust. *

KUJUTLETAV EBAÕNNESTUMINE → MIS SINU ARVATES JUHTUS

Kui kellelgi läheb hästi mingis vallas, kus sinagi sooviksid olla edukas, tunned end tema kõrval hädavaresena.

Tee kindlaks raskus. Kellega sa end võrdled? Milline selle inimese saavutus tekitas sinus tunde, et sina sellega hakkama ei saa?

․․․․․

Mõtle hoolikalt läbi. Kas selle inimese edu tähendab tõepoolest seda, et sina oled läbi kukkunud? Pane allpool kirja mingi hiljutine seik, näiteks kooli kontrolltöö, kus sina said hea hinde, aga keegi teine veel parema.

․․․․․

Nüüd kirjuta, miks tasus selle nimel vaeva näha.

․․․․․

Piibli eeskuju. Kaini vihastas see, kui tuli ilmsiks, et Jehoova soosib tema venda Aabelit. Jehoova hoiatas Kaini, et too ei oleks kade, kuid kinnitas talle samuti seda, et tal võib hästi minna, kui ta püüab. Jehoova sõnas talle:  ”Kui sa asud head tegema, kas ei tõuse sa siis taas minu soosingusse?” (1. Moosese 4:6, 7, UM). *

Mida sa võid teha. Selle asemel et ”õhutada üksteises võistlusvaimu” — isegi kui teed seda kõigest oma mõttes —, tunnusta teiste kordaminekuid (Galaatlastele 5:26; Roomlastele 12:15). Samuti teadvusta endale oma ainulaadseid võimeid, kuid ära muutu hooplevaks. Piibel annab teada: ”Igaüks hinnaku õigesti oma tööd, siis on tal põhjust kiidelda iseenda ees, mitte aga teiste ees” (Galaatlastele 6:4, meie kursiiv). *

TEGELIK EBAÕNNESTUMINE → MIS JUHTUS

Sulle meenub mõni varasem luhtaminek ja sa järeldad, et sul pole mingit mõtet uuesti üritada.

Tee kindlaks raskus. Millist oma ebaõnnestumist sa pead kõige muserdavamaks?

․․․․․

Visalt edasi püüdev inimene tõuseb taas üles ja kui vaja, võtab vastu abikäe

Mõtle hoolikalt läbi. Kas sinu kirjapandud ebaõnnestumine näitab tõepoolest, et oledki läbikukkuja? Näiteks, kui sa oled andnud järele mõnele nõrkusele, siis kas see ikka tähendab, et oled lootusetu juhtum? Või ehk on see lihtsalt märk sellest, et sa vajad abi? Kui sa peaksid sporti tehes kukkuma, siis võtaksid ilmselt vastu sõbra abikäe ja jätkaksid mängu. Miks mitte suhtuda samamoodi oma ebaõnnestumistest ülesaamisse? Kirjuta allapoole selle inimese nimi, kellega võiksid oma probleemist rääkida. *

․․․․․

Piibli eeskuju. Apostel Paulust muserdasid vahel ta enda nõrkused. ”Küll ma olen armetu inimene!” kirjutas ta (Roomlastele 7:24). Kuid Paulus tajus siiski seda, et tema puudused ei määratle teda läbikukkujaks. Ta kirjutas: ”Ma olen võidelnud head võitlust, ma olen jooksu lõpetanud, ma olen usu säilitanud” (2. Timoteosele 4:7).

Mida sa võid teha. Selle asemel et keskenduda üksnes oma vigadele, mõtle ka enda headele külgedele. Jehoova teeb seda kindlasti. Piibel annab teada: ”Jumal ei ole ülekohtune, et ta unustaks ära teie töö ja armastuse, mida te olete osutanud tema nimele” (Heebrealastele 6:10; Laul 110:3).

On hea meeles pidada, et mitte ükski inimene pole täiuslik. Kõik eksivad vahetevahel milleski. Kui õpid mitte alla andma, aitab see omadus sind täiskasvanunagi. Õpetussõnades 24:16 on kirjas: ”Õige langeb seitse korda ja tõuseb üles.” (Meie kursiiv.) Selline inimene võid sinagi olla!

^ lõik 3 Nimi on muudetud.

^ lõik 23 Lisateavet leiad ”Ärgake!” 2010. aasta maikuu numbrist, lk 26—28.

^ lõik 31 Kain arvas paremaks ignoreerida Jehoova manitsust. Tema allakäik ilmestab hästi seda, kui oluline on seista vastu igasugusele kalduvusele olla kade teise inimese kordamineku pärast (Filiplastele 2:3).

^ lõik 32 ”Pauluse kiri galaatlastele” (sarjast ”Sõna seletus”; Tallinn: Logos, 2004).

^ lõik 36 Kristlasele, kes on rängalt eksinud, tuleb kasuks see, kui ta räägib asjast kogudusevanemale (Jaakobuse 5:14, 16).