Omanikel tuleb pärast kahjustuste hindamist valida, kas maja maha lammutada või alles jätta.

KAS teie abieluga on samad lood? Võib-olla on abikaasa sinu usaldust kurjasti tarvitanud või on alalised konfliktid röövinud teie suhtest kogu õnne. Sel juhul võid teha endamisi järelduse, et te ei armasta enam üksteist või et te lihtsalt ei sobi kokku või et teie abiellumine polnud üldsegi mitte tark tegu. Ehk tuleb sul pähe isegi mõte lahku minna.

Kuid mõtle, enne kui langetad tõtaka otsuse teie abielule kriips peale tõmmata. Mitte alati pole lahutus elumurede lahendus. Hoopis vastupidi, tavaliselt asendub üks probleemiderägastik teisega. Doktor Brad Sachs hoiatab oma raamatus ”The Good Enough Teen”: ”Lahkuminevad abielupaarid unistavad täiuslikust lahutusest — kiirest ja otsustavast lõpust süngele ja marulisele konfliktiolukorrale, et seejärel nautida rahu ja meelehead otsekui leebet tuuleõhku. Ent nii nagu täiuslik abielu, jääb ka selline seisund tabamatuks nagu ikka.” Niisiis on oluline olla igati asjaga kursis ning võtta lahutuse küsimust realistlikult.

Piibel ja lahutus

Piibel ei pea lahutust millekski vähetähtsaks, vaid osutab, et kui inimene hülgab kergel käel oma abikaasa näiteks sihiga võtta endale uus abikaasa, on see Jehoova Jumala silmis reetlik ja vastik tegu (Malakia 2:13—16). Abielu on kestev liit (Matteuse 19:6). Paljusid tühistel põhjustel purunenud abielusid oleks saanud päästa, kui partnerid oleksid olnud andestavamad (Matteuse 18:21, 22).

Siiski lubab Piibel lahutamist ja uuesti abiellumist ühel ja ainsal põhjusel — abieluväliste seksuaalsuhete korral (Matteuse 19:9). Niisiis, kui saad teada, et su abikaasa on olnud truudusetu, on sul õigus abielu lahutada. Teised ei tohiks oma arvamust sulle peale suruda, liiatigi pole selle artikli eesmärk öelda sulle, mida teha. Lõppude lõpuks tuleb tagajärgi kanda sinul, seega on sul endal vaja otsus langetada (Galaatlastele 6:5).

Ent Piibel tõdeb: ”Taipaja paneb tähele oma samme!” (Õpetussõnad 14:15). Seega, kui sul ongi piiblilist alust lahutada, oleks tark tõsiselt järele mõelda, mida see samm tegelikult kaasa toob (1. Korintlastele 6:12). ”Mõne meelest tuleb jalamaid otsus langetada,”  lausub David Suurbritanniast. ”Kuid lahutuse läbiteinuna võin enda kogemusest öelda, et vaja on võtta aega asja läbimõtlemiseks.” *

Käsitlegem nüüd nelja järelekaalumist väärivat olulist küsimust. Tuleb siiski märkida, et mitte keegi tsiteeritud lahutatuist ei väida end olevat langetanud väära otsuse. Ent nende mõtteavaldused toovad välja raskused, mis tihti kerkivad esile alles kuid või isegi aastaid pärast lahutamist.

 1. Rahaküsimus

Daniella Itaaliast oli olnud 12 aastat abielus, kui sai teada, et ta mehel on olnud kolleegiga armusuhe. ”Kui asi minuni jõudis,” sõnab Daniella, ”oli see naine kuuendat kuud rase.”

Elanud mõnda aega eraldi, otsustas Daniella lahutuse sisse anda. ”Üritasin meie abielu päästa,” räägib ta, ”kuid mu mees oli truudusetu edasi.” Daniella tegi enda arvates õige otsuse. Ometi nendib ta: ”Kohe pärast lahutust sattusin kohutavasse majanduslikku seisu. Oli aegu, mil mul polnud õhtul midagi hamba alla panna. Tuli piirduda klaasi piimaga.”

Samalaadne tagasilöök tabas Mariat Hispaaniast. ”Mu eksabikaasa ei toeta meid üleüldse rahaliselt,” ütleb ta, ”nii et mul tuleb ränka tööd teha, et tema võetud võlgasid maksta. Pealegi tuli mul õdusast majast kolida kitsukesse korterisse ebaturvalises piirkonnas.”

Nagu neist lugudest ilmneb, kaasneb abielu purunemisega tihtilugu ränk majanduslik hoop naisele. Euroopas seitsme aasta jooksul läbi viidud uuring osutaski, et pärast lahutust meeste sissetulekud suurenesid 11 protsenti, naiste omad aga vähenesid 17 protsenti. ”Mõningatele naistele on see raske,” tõdeb uuringut läbi viinud Mieke Jansen, ”sest neil tuleb laste eest hoolitseda, tööd leida ning ka lahutusega kaasneva hingetraumaga toime tulla.” Londoni ”Daily Telegraph” märgib, et advokaatide sõnul on sedalaadi tegurid ”pannud inimesi tõsiselt järele mõtlema, kas ikka minna lahku”.

Mis võib juhtuda: Lahutuse korral võivad su sissetulekud kahaneda. Võib-olla tuleb sul ka ära kolida. Juhul kui lapsed jäävad sinu hoole alla, võib sul kujuneda raskeks end ära elatada ja korralikult laste vajaduste eest hoolitseda (1. Timoteosele 5:8).

 2. Kasvatusraskused

”Mu mehe truudusetus oli mulle kohutav šokk,” räägib Jane Suurbritanniast. ”Samuti lõi mult jalad alt mõte, et ta otsustas meie juurest päriselt ära minna.” Jane lahutas oma mehest. Ta arvab seniajani, et tegi õige otsuse, kuid möönab siiski: ”Mulle oli ränk see, et ma pidin olema oma lastele nii ema kui isa eest. Kõik otsused tuli mul langetada üksi.”

Samasugusesse olukorda sattus Graciela, lahutatud ema Hispaaniast. ”16-aastane poeg jäi täielikult minu eeskoste alla,” sõnab ta. ”Ent noorukiiga on keeruline aeg ning ma polnud üldsegi valmis poja kasvatamiseks üksipäini. Tihkusin muudkui nutta ning tundsin, et olen emana täitsa äbarik.”

Jagatud lapsehooldusõiguse korral võib kerkida veel üks probleem: vaja on pidada eksabikaasaga läbirääkimisi sellistel tundlikel teemadel kui külastuskord, lapse ülalpidamine ja kasvatusküsimused. Lahutatud ema USA-st Christine tõdeb: ”Luua endise abikaasaga normaalsed suhted pole kaugeltki kerge. Asjaga on seotud nii palju tundeid ning kui puudub ettevaatus, võib olukord kujuneda selliseks, et last kasutatakse osavalt ära oma tahte läbisurumiseks.”

Mis võib juhtuda: Hooldusõiguse kohtulik lahend ei pruugi olla selline, nagu sina sooviksid. Ühise hooldusõiguse korral ei tarvitse eksabikaasa olla nõnda mõistlik, nagu tahaksid, kui küsimus puudutab lapse külastamist, rahalist toetust ja nii edasi.

 3. Lahutuse järelmõju

Suurbritannias elava Marki naine oli rohkem kui kord truudusetu. Mark jutustab: ”Teisel korral ei suutnud ma enam taluda mõtet, et see taas korduda võiks.” Ta küll lahutas oma naisest, kuid tunded jäid. ”Inimesed arvavad, et aitavad mind, kui lausuvad naise kohta midagi negatiivset, kuid nii see pole. Armastus jääb kauaks püsima,” nendib ta.

 Ka varem tsiteeritud David oli täiesti löödud, kui sai teada, et ta naisel on teine mees. ”Ma ei suutnud seda mitte kuidagi uskuda,” lausub ta. ”Ma tõesti soovisin jääda kõigiks oma elupäevadeks naise ja lastega kokku.” David otsustas lahutada, kuid lahkuminek on teinud ta tuleviku suhtes ebakindlaks. ”Ma kahtlen, kas keegi suudaks mind tõeliselt armastada või kas äkki ei lähe elu taas viltu, juhul kui peaksin uuesti abielluma,” ütleb ta. ”Mu eneseusaldus on kõikuma löönud.”

Seda ongi oodata, et pärast lahutust valdavad sind vastakad tunded. Ühest küljest võid sa ikka veel armastada inimest, kellega olid olnud kui üks liha (1. Moosese 2:24). Teisest küljest võid olla juhtunu pärast haavunud. ”Isegi aastaid hiljem,” mainib varem tsiteeritud Graciela, ”olen segaduses ning tunnen end alandatu ja abituna. Ikka ja jälle meenuvad meie abielu õnnelikud hetked ning ma mõtlen: ”Ta ütles mulle tihti, et ei suuda ilma minuta elada. Kas ta alati valetas? Miks küll kõik nii läks?””

Mis võib juhtuda: Sa võid veel kaua tunda viha ja nördimust, et abikaasa sind nii südametult on kohelnud. Aeg-ajalt kipub üksindus su enda alla matma (Õpetussõnad 14:29; 18:1).

 4. Lahutuse mõju lastele

”See oli kohutav,” lausub José, lahutatud isa Hispaaniast. ”Rängim hetk oli siis, kui sain teada, et see teine mees on mu õemees. Oleksin tahtnud surra.” José nägi, et naise teguviis mõjus raskelt ka nende kahele pojale vanusega kaks ja neli aastat. ”Nad ei suutnud asjaga leppida,” räägib José. ”Nad ei mõistnud, miks nende ema elab koos onuga ja miks ma nad kaasa võtsin ning oma õe ja ema juurde kolisin. Alati, kui mul tuli  kuskile minna, pärisid nad, millal ma küll tagasi tulen, või laususid: ”Issi, ära jäta meid maha!””

Tihtipeale saavad lastest unustatud ohvrid lahutuse lahinguväljal. Aga mida teha siis, kui vanemad lihtsalt ei suuda omavahel läbi saada? Kas sellisel juhul on lahkuminek tõepoolest ”lastele parim”? Viimastel aastatel on selline arvamus tublisti kõikuma löönud — seda eriti juhul, kui pole tegemist äärmiselt tõsiste abieluprobleemidega. Raamatus ”The Unexpected Legacy of Divorce” tõdetakse: ”Paljud päris õnnetus abielus täiskasvanud üllatuksid, kui saaksid teada, et nende lapsed on võrdlemisi rahul. Neil pole sest midagi, et emme ja issi eri voodites magavad, peaasi, et pere on koos.”

On tõsi, et üldjuhul lapsed tajuvad vanematevahelisi konflikte ning pinged abielus ei jäta puudutamata ka nende noort meelt ja südant. Kuid oleks viga arvata, et lahutus teenib automaatselt nende parimaid huve. ”Paistab, et ka siis, kui abielu pole kuigi ideaalne, aitab abielukeskkond vanematel järjekindlalt ja parajuse piires lapsi distsiplineerida ning lastel seda vastu võtta,” kirjutavad Linda Waite ja Maggie Gallagher raamatus ”The Case for Marriage”.

Mis võib juhtuda: Lahutus võib mõjuda lastele laastavalt, seda eriti siis, kui sa ei soodusta nende häid suhteid sinu eksabikaasaga. (Vaata kasti ”Kahe tule vahel”.)

Selles artiklis on käsitletud nelja tegurit, mis vääriksid kaalumist, kui mõtled lahutusele. Nagu varem mainitud, tuleb abikaasa truudusetuse korral otsus sinul langetada. Kuid olgu otsus milline tahes, tuleb sul arvestada tagajärgedega. Tea, millised raskused sind ees ootavad, ning valmistu nendeks.

Ehk tunned pärast asja kaalumist, et parem oleks oma abielu paremaks muutmise nimel vaeva näha. Kuid kas see on ikka võimalik?

^ lõik 8 Nimesid on artiklis muudetud.