MIDA SEE TÄHENDAB

Lapsevanemana juhindud sa oma elus teatud põhimõtetest. Näiteks kas sulle on tähtis olla alati aus? Sel juhul ilmselt õpetad ka oma lapsele sedasama. Samuti võid sa lapsele õpetada, kui oluline on olla töökas, õiglane ja teistega arvestav. Selliseid iseloomujooni on kõige parem kujundada juba lapsepõlves.

PIIBLI PÕHIMÕTE. „Õpeta lapsele teed, mida ta peaks käima, ja ta ei lahku sellelt ka vanas eas.” (Õpetussõnad 22:6.)

MIKS SEE ON TÄHTIS

Tehnoloogiaajastul on kõlbelised väärtused üliolulised. „Nutiseadmete kaudu võib laps halva mõjuga kokku puutuda igal ajal,” räägib ema nimega Karyn. „Lapsed võivad isegi meie kõrval istudes midagi sündsusetut vaadata!”

PIIBLI PÕHIMÕTE. Küps inimene „on oma eristusvõimet harjutamise teel treeninud vahet tegema õige ja vale vahel”. (Heebrealastele 5:14.)

Head kombed on samuti olulised. Selle alla käivad lihtsad viisakusväljendid (nagu „palun” ja „aitäh”), samuti teistest hoolimine, mis on üha haruldasem, kuna inimesed paistavad olevat rohkem huvitatud elektroonikaseadmetest kui teistest inimestest.

PIIBLI PÕHIMÕTE. „Nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile.” (Luuka 6:31.)

MIDA SA SAAD TEHA

Räägi oma väärtushinnangutest. Näiteks selgub uuringutest, et teismelised hoiduvad abielueelsest seksist palju tõenäolisemalt siis, kui neile on õpetatud, et selline käitumine on vale.

IDEE. Viita päevakajalistele sündmustele, et alustada vestlust väärtushinnangutest. Näiteks kui uudistes räägitakse mingist vihakuriteost, võiksid öelda: „Kohutav, kuidas mõned inimesed lausa keevad vihast. Mis neid sinu arvates nii kaugele viib?”

„Lastel on väga raske valida õige ja vale vahel, kui nad ei tea, mis on õige ja vale.” (Brandon)

Õpeta last teistega arvestama. Isegi väiksed lapsed suudavad õppida „palun” ja „aitäh” ütlema ning teiste vastu lugupidamist väljendama. „Mida rohkem lapsed tunnevad, et nad on osa millestki suuremast – perekonnast, koolist, ühiskonnast –, seda enam on nad valmis tegema midagi head teistele, mitte ainult endale,” öeldakse raamatus „Parenting Without Borders”.

IDEE. Anna oma lapsele kodutöid teha, et ta õpiks, kui tähtis on teha midagi teiste heaks.

„Kui meie lapsed õpivad praegu kodutöid tegema, siis ei ehmu nad ära, kui oma elu peale lähevad. Kohustuste täitmine kuulub juba nende ellu.” (Tara)