Ühel kooliekskursioonil süüdistati gruppi teismelisi poisse selles, et nad tarvitasid oma koolikaaslase, ühe teise poisi kallal seksuaalset vägivalda. Nad kõik käisid ühes Kanada mainekas erakoolis. Pärast seda juhtumit kirjutas ajakirjanik Leonard Stern ajalehes Ottawa Citizen: „Intelligentsus, hea haridus ja sotsiaalne staatus ei kaitse noori moraalselt halbade otsuste eest.”

Stern ütles veel: „Võiks ju mõelda, et lapsevanemate ülimaks eesmärgiks on oma võsukese kõlbeline areng. Tegelikkuses aga peavad paljud lapsevanemad olulisemaks oma lapse õpiedukust ja ainelist heaolu.”

Kahtlemata on kooliharidus väga oluline. Ent isegi parim ilmalik haridus ei aita inimesel võidelda väärade himude ja halbade kalduvustega. Kust siis saada haridust, mis annaks kõlbelist juhatust?

HARIDUS, MIS MUUDAB PAREMAKS INIMESEKS

Piibel on nagu peegel. Kui vaatame sellesse, siis näeme oma puudusi ja nõrkusi palju selgemalt. (Jaakobuse 1:23–25.) Ent Piibel teeb enamatki. See aitab meil teha vajalikke muudatusi ning arendada omadusi, mis edendavad rahu ja üksmeelt. Nendeks omadusteks on näiteks headus, lahkus, kannatlikkus, enesevalitsemine ja armastus. Armastuse kohta on isegi öeldud, et see on „ühtsuse täiuslik side”. (Koloslastele 3:14.) Miks on armastus nii eriline? Pane tähele, mida Piibel selle omaduse kohta ütleb.

  • „Armastus on kannatlik ja lahke. Armastus ei ole kade. See ei hoople, ei lähe ennast täis, ei käitu sündsusetult, ei taotle omakasu, ei ärritu. See ei pea arvet kogetud ülekohtu kohta. See ei tunne rõõmu sellest, mis on väär, kuid rõõmustab tõe üle. See talub kõike, ... peab vastu kõiges. Armastus ei kao kunagi.” (1. Korintlastele 13:4–8.)

  • „Armastus ei tee ligimesele kurja.” (Roomlastele 13:10.)

  • „Eelkõige aga armastage üksteist kogu südamest, sest armastus katab kinni hulga patte.” (1. Peetruse 4:8.)

Kuidas sa end tunned, kui oled koos inimestega, kes sind armastavad? Kas turvaliselt ja pingevabalt? Jah, sa tead, et nad soovivad sulle parimat, et nad ei tee sulle kunagi tahtlikult haiget.

Armastus ajendab inimesi ka midagi ohvriks tooma, muutma teiste pärast isegi oma eluviisi. Näiteks üks mees, nimetagem teda George’iks, sai vanaisaks ja soovis väga olla koos oma tütrepojaga. Ent oli üks probleem. George oli kõva suitsumees ja tema väimees ei tahtnud, et ta lapse läheduses  suitsetaks. Mida George tegi? Kuigi ta oli 50 aastat suitsetanud, loobus ta oma lapselapse pärast sellest harjumusest. Milline vägi on küll armastusel!

Piibel aitab arendada paljusid häid omadusi, nagu headust, lahkust ja eriti armastust.

Armastus on omadus, mida meil tuleb õppida. Lapsevanematel on suur roll selles, et õpetada oma lapsi armastama. Nad toidavad ja kaitsevad neid ning hoolitsevad nende eest, kui nad saavad viga või on haiged. Head vanemad räägivad oma lastega ja õpetavad neid. Nad ka kutsuvad oma lapsi korrale ja õpetavad neile seda, mis on õige ja mis vale. Sellised vanemad annavad oma lastele ka head eeskuju.

Paraku ei täida mõned vanemad oma kohustusi. Kas see tähendab, et nende lapsed lähevad ilmtingimata hukka? Sugugi mitte! Isegi paljud täiskasvanud, sealhulgas mõned, kes on kasvanud probleemses peres, on teinud oma elus suuri muudatusi ning neist on saanud hoolivad ja usaldusväärsed inimesed. Nagu näeme järgmises artiklis, on end muutnud koguni sellised inimesed, keda peeti parandamatuteks.