Miljonid inimesed kasutavad Jumalaga rääkides austavaid tiitleid ja nimetusi, näiteks Issand, Kõikvõimas, Allah või lihtsalt Jumal. Jumalal on aga nimi. Kas seda tuleks kasutada?

Mis on Jumala nimi?

MIDA ARVATAKSE

 

Paljud end kristlaseks pidavad inimesed arvavad, et Jumala nimi on Jeesus. Osa inimesi väidab, et kuna on olemas vaid üks kõikvõimas Jumal, siis pole üldse vaja kasutada tema kohta mingit nime. Teised on seda meelt, et Jumala kohta pärisnime kasutamine on suisa sobimatu.

MIDA ÜTLEB PIIBEL

 

Kõikvõimsa Jumala nimi ei ole Jeesus, sest Jeesus pole kõikvõimas Jumal. Jeesus hoopis õpetas oma kaasteenijaid palvetama Jumala poole nõnda: „Isa, pühitsetud saagu sinu nimi.” (Luuka 11:2.) Ja Jeesus ise lausus Jumalale palves: „Isa, austa oma nime!” (Johannese 12:28.)

Jumal annab Piiblis teada: „Mina olen Jehoova. See on mu nimi. Ma ei anna oma au kellelegi teisele.” (Jesaja 42:8.) „Jehoova” on Jumala nime tähistava nelja heebrea kaashääliku JHVH eestikeelne tõlkevaste. See nimi esineb Piibli heebreakeelses osas umbes 7000 korda. * Seda on rohkem kui ühtegi tiitlit või nimetust, nagu näiteks Jumal, Kõikvõimas, Issand, ja palju enam kui ühtegi teist nime, nagu näiteks Aabraham, Mooses või Taavet.

Mitte kuskil Piiblis ei keela Jumal oma nime lugupidavalt kasutada. Pühakiri näitab hoopis, et jumalateenijad kasutasid Jumala nime sageli. Nad andsid oma lastele nime, kus see sees oli, näiteks Eelija, mis tähendab „minu Jumal on Jehoova”, ja Sakarja, mis tähendab „Jehoova on mäletanud”. Nad ei kõhelnud kasutada Jumala nime ka igapäevavestlustes. (Rutt 2:4.)

Jumal tahab, et me tema nime kasutaksime. Piiblis on kirjas innustus: „Tänage Jehoovat, hüüdke tema nime.” (Laul 105:1.) Jumalal on hea meel koguni sellest, kui ta näeb inimesi, kes „mõtisklevad tema nime üle”. (Malaki 3:16.)

„Rahvad teadku, et sina, kelle nimi on Jehoova, sina üksi oled kõrgeim üle kogu maa.” (Laul 83:18)

 Mida Jumala nimi tähendab?

Osa õpetlasi on seisukohal, et nimi Jehoova tähendab heebrea keeles „tema põhjustab [kellegi, millegi] saamise [kellekski, millekski]”. See definitsioon annab mõista, et Jumal võib põhjustada enda või oma loodu saamise kelleks või milleks vaja, et oma tahe ellu viia. Ainult kõikvõimas Looja on väärt kandma seda nime.

MIDA SEE SULLE TÄHENDAB?

 

Jumala nime teadmine võib muuta sinu suhtumist temasse. Sul on lihtsam temaga lähedaseks saada. Kas pole nii, et on võimatu olla lähedane kellegagi, kelle nime sa ei tea? Juba ainuüksi fakt, et Jumal on andnud teada oma nime, näitab, et ta tahab, et sa temaga lähedaseks saaksid. (Jaakobuse 4:8.)

Sa võid olla kindel selles, et Jumal elab oma nime kohaselt ja viib oma tõotused alati täide. Seepärast ütlebki Piibel: „Kes tunnustavad sinu nime, need usaldavad sind.” (Laul 9:10.) Sinagi võid hakata Jehoovat rohkem usaldama, kui näed, et tema nimega on lahutamatult seotud tema omadused, nagu näiteks truu armastus, halastus, kaastunne ja õiglus. (2. Moosese 34:5–7.) Kui julgustav on teada, et ta tegutseb alati kooskõlas oma omadustega, kui täidab oma tõotused.

On tõesti suur au tunda kõikvõimsat Jumalat nimepidi. See võib tuua sulle õnnistusi juba praegu ja ka tulevikus. Jumal tõotab: „Ma kaitsen teda, sest ta tunnustab mu nime.” (Laul 91:14.)

„Igaüks, kes hüüab appi Jehoova nime, päästetakse.” (Joel 2:32)

Jumala nimi eri keeltes

^ lõik 9 Paljudest piiblitõlgetest on Jumala nimi välja jäetud ja asendatud sõnaga „ISSAND”, mis on kirjutatud suurtähtedega, teistes tõlgetes on Jumala nimi vaid valitud piiblisalmides või allmärkustes. Väljaandes „Piibel. Uue maailma tõlge” kasutatakse Jumala nime läbivalt.